Számlázási ügyintézői ismeretek képzés 2024.

2 napos ONLINE ÉLŐ Képzés megújult tematikával

A számlázási ügyintéző fő tevékenysége a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzése, illetve az azokban való közreműködés. Sokan dolgoznak ezen a területen minden szükséges végzettség nélkül, illetve sok esetben kisebb méretű cégeknél a számlázási feladatok az irodavezetőre hárulnak. Képzésünk célja, hogy gyakorlati segítséget, tudást nyújtsunk azoknak, akik most kezdik a számlákkal való ismerkedést, és szeretnék átlátni a pénzügyi folyamatokat, kötelezettségeket.

Előadónk részletesen bemutatja és elmagyarázza a számlázásra vonatkozó jogforrásokat, az Áfa tv. területi alkalmazását, a törvény tárgyi hatályát, a számlával szemben támasztott alaki és tartalmi követelményeket, a számla utólagos korrekciójára vonatkozó szabályokat és a jellemző ügyletek számlázására vonatkozó szabályait.

A képzés az elmélet mellett nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatra, a rendszeresen előforduló problémákra megoldási javaslatokat kínál, a napi munka megkönnyítéséhez praktikákat nyújt. A második nap végére a résztvevő alkalmas lesz a számlázási feladatok teljes körű ellátására, beleértve az egyedi, problémás esetek megoldását is.

A 2 napos képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki!

 

 

2024. április 23. -
2024. április 24.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

1. nap

 • Számlázásra vonatkozó – főbb – szabályok hatálya
  • Általános forgalmi adóról szóló törvény
  • Számlarendelet előírásai
  • Pénztárgéprendelet
 • Adóalanyiság és a gazdasági tevékenység forgalmi elemei
 • Adóköteles ügyletek meghatározása
  • Termékértékesítés
  • Szolgáltatásnyújtás
  • Közösségi ügyletek
 • Exportra vonatkozó mentességi szabályok
 • Adófizetésre kötelezett személy
 • Az adófizetési kötelezettség keletkezése
 • Számla adattartalmára vonatkozó szabályok
 • Számlázáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség
 • Üzleti ellenőrzési eljárás
 • Bizonylatok megőrzési kötelezettsége
 • Meghatalmazott számlakibocsátási szabályai
 • Számlakiállítási határidő
 • Számlakorrekciók
  • Érvénytelenítés
  • Helyesbítés
 • Egyszerűsített számla kiállítási szabályai
 • Nyugtára vonatkozó rendelkezések
 • Áfa bevallásra és a nyugtára vonatkozó 2024-es szabályok

2. nap

 • Teljesítési hely meghatározása
  • Termékértékesítés teljesítési helye az általános és különös szabályok alapján
  • Szolgáltatásnyújtások teljesítési helyére vonatkozó szabályok
 • Teljesítés időpontja és annak jelentősége
 • Devizában meghatározott ellenérték számlázása
 • Időszakonkénti elszámolású ügyletek
 • Előlegszámlával kapcsolatos szabályok
 • Gyűjtőszámla kiállításának szabályai
 • Tárgyi eszközök értékesítése
 • Fordított adózású ügyletek
 • Ingyenes ügyletek bizonylatolása
 • Ingatlanértékesítés áfa szabályai
 • Ingatlan bérbeadás áfa szabályai
 • Pénzforgalmi elszámolás lényege
 • Alanyi adómentesség
 • Közvetített szolgáltatások jelentősége
 • Adómentes ügyletek
  • adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel
  • adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

 

Részvételi díj

100.000 Ft /fő/2 nap + áfa

 

Kedvezmények

60.000 Ft /fő/2 nap + áfa, ha egy cégtől a rendezvényre többen jelentkeznek
80.000 Ft /fő/2 nap + áfa, ha jelentkezése április 22-ig beérkezik hozzánk

 

 

A 2 napos képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) állami tanúsítványt állítunk ki!

 

 

 


MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 40 fő

A részvételi díj tartalmazza:
         • a két napos képzést
         • szakmai anyagot elektronikus formában
         • állami tanúsítványt

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Képzési tájékoztató

Felnőttképzési szerződés

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Az ár tartalmazza:

 • online képzés esetén a kiscsoportos képzés, a kiadvány elektronikus formában, valamint az egyéb online segédanyagok költségét.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004198

Az állami tanúsítvány kiadásának feltétele:

 • A rendezvényen való minimum 95%-os részvétel. A hallgató rendszerbe való be- és kijelentkezését a rendszer naplózza!
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szeptember 1-től életbe lépett módosító rendelkezései értelmében szükséges adatbekérő űrlapot kitöltése

Online képzéshez való csatlakozás technikai feltételei:

Az online élő képzés (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül fog történni. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes)

A Microsoft Teams használatával kapcsolatos tájékoztatónkat itt találja>>

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert a képzés a szoftver online verziójában is követhető, de abban a verzióban egyes funkciók korlátozva vannak.

A képzés bármilyen eszközön követhető, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott az asztali számítógépen vagy a laptopon történő csatlakozás. Az élő képzéshez való teljes becsatlakozáshoz mikrofon szükséges, a webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség! Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

 

Széchenyi 2020