Számvitel 2017.

Ismerje meg a 2017-es számviteli szabályokat, a Számviteli Törvény aktualitásait szakértő előadónk Kneitner Lea, okleveles közgazdász, okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő tolmácsolásában.

Szerezze meg 2017. évre 8 számviteli, vállalkozási kreditpontját már most!

+ ajándék:

Adószabályok 2017. – e-learning online képzés, 8 nem számviteli, vállalkozási kreditponttal!

 

Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők a Számvitel 2017. című képzésünkön  kreditpontokat kaphatnak:

Mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakterület, számviteli témakör): 8 kreditpont
Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők: 7 kreditpont
Könyvvizsgálók: 1 kreditpont

2017. június 14.
9:00 – 17:00
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

A számviteli törvény évközi módosítása a 2016. évi LXVI. törvénnyel (2017-ben alkalmazandó szabályok, IFRS)

Pontosítások az új számviteli irányelv átvételéhez  A 2016. üzleti év nyitóadataihoz és a 2016. évi beszámoló előző év oszlopához kapcsolódó módosítások  Az elengedett és a behajthatatlan tartósan adott kölcsön elszámolása  A hiányzó, megsemmisült értékpapír elszámolása  Pontosítások az IFRS-ek szerinti egyedi beszámolókészítéshez  Az új számviteli irányelv módosítása a 2014/95/EU irányelvvel  A nem pénzügyi kimutatás készítési kötelezettség alanya  A kimutatás tartalma  A jegyzett, de még be nem fizetett tőke feltöltése az eredménytartalékból példával  Követelések, vásárolt követelések elszámolása példával  A beszámoló közzétételével kapcsolatos változások  Könyvvizsgáló megbízásával, a könyvvizsgálói jelentés tartalmával kapcsolatos változások  Egyéb kisebb módosítások  A számviteli törvény 2016. év végi módosítása – a származékos ügyletekkel kapcsolatos kimutatási, elszámolási szabályok változásának ismertetése, az IFRS-ek szerinti egyedi beszámolókkal kapcsolatos pontosítások ismertetése

 

Osztalékelszámolás, zárás, beszámolókészítés

Az osztalékmegállapítás, osztalékelszámolás jogszabályi környezete  Az osztalék gazdasági tartalma  Osztalékmegállapítás kontra osztalékfizetés  Az osztalék, az osztalékelőleg könyvviteli elszámolása  A tulajdonos társaság elszámolása  Osztalékfizetés  Az osztalékelszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok  Az előírt, de ki nem fizetett osztalék elszámolási lehetőségei  Fordulónapig történt események könyvelése, zárás előtti egyeztetések  A mérlegfordulónapig megtörtént gazdasági események könyvelése  Az értékcsökkenés megváltoztatásának lehetőségei  Zárás előtti egyeztetések  Mérlegegyezőség, analitika-szintetika egyeztetések  Eszközök, források számbavétele  Leltározás  Korrekciók végrehajtása, az értékkorrekciók könyvvitele  Fedezetképzés  Céltartalék  Eredménymegállapítás, zárás  Beszámoló – kire vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség?  Kinek milyen fajta beszámolót kell/lehet készíteni?  Az elektronikus beszámolás tapasztalatai  Az elkészített dokumentumok megőrzése

 

Egyéb módosítások

 • Kapott támogatások elszámolása
 • Új Ptk-val összefüggő módosítás (jegyzett tőke feltöltése adózott eredményből)
 • Értékpapírok egységes kezelése
 • Követelések, vásárolt követelések egységes kezelése
 • Üzleti vagy cégérték
 • Ellenőrzés megállapítása
 • Kiegészítő melléklet adattartalmának módosítása
 • Beszámoló közzététele
 • IFRS beszámolóhoz kapcsolódó módosítások
 • Uniós irányelvek változásaival összefüggő módosítások
 • Vállalatirányítási nyilatkozat
 • Könyvvizsgáló kijelölése
 • évi beszámoló 2016. évi szabályok szerinti rendezése
 • Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény módosítása
 • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása
 • A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

Részvételi díj

19.900 Ft/fő + Áfa

Kedvezmények

9.900Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése június 10-ig beérkezik hozzánk. (Tantermi + ajándék online képzés!)

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét. + az „Adószabályok 2017. – e-learning” című ajándék online képzést (Az online képzés megtekintéséhez egyedi felhasználó nevet és jelszót adunk, mely az első belépéstől számított 30 napig érvényes. Az online képzésért járó kreditpontokról megtekintés után igazolást állítunk ki a résztvevőknek)

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020