Szocho kötelezettség 2022.

Szakmai Konferencia Horváthné Szabó Beátával - Online ÉLŐ közvetítés

A magánszemélyek jövedelmét érintően 2022-ben az Szja törvény mellett a Szocho törvény módosításait is szükséges átgondolni. A minimálbér változásának hatása, a SZÉP kártya juttatásra vonatkozó szabályok visszarendeződése, a 25 év alatti fiatalok adó és járulékalapja közötti eltérés értelmezése, vagy az egyéni vállalkozó átalányadózása mind-mind olyan kérdéseket vet fel, mely a szocho kötelezettségre is hatást gyakorol. A szociális hozzájárulás alapjának meghatározása, különös figyelmet érdemel akkor, ha a kifizetés Tbj külföldi, vagy belföldi részére történik.
Az előadáson az Szja törvényben kategorizált jövedelmek utáni adókötelezettségeket, az adó és járulékalap közötti összefüggéseket elemezzük, legyen az munkabér, megbízási díj, végkielégítés, versenytilalmi díj, vagy bíróság által megállapított jövedelmek utólagos kifizetése, kiküldetések során felmerülő kiadások, értékpapírból származó jövedelmek. Az adókötelezettséget befolyásolja, hogy a jövedelem kifizetése munkavállaló, megbízott, diák, vagy nyugdíjas személy részére történik.
Az előadáson gyakorlati példákkal segítjük az új rendelkezések megértését és lehetőséget biztosítunk az Önöket foglalkoztató kérdések megbeszélésére is.

2022. február 15.
10:00 - 13:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

• Fogalmak értelmezése az adótörvényekben (Szja, Tbj, Szocho, Art)
• Kifizető / Foglalkoztató / Munkáltató
• Adófizetésre kötelezett személy
• Külföldi kifizető, aki nem kifizető
• Magánszemély, vagy természetes személy
• Jövedelemkategóriák az Szja törvényben
Adók és járulékok alapjának meghatározása adónemenként
• Összevonás alá eső jövedelmek
• Nem önálló tevékenység (munkaviszony, választott tisztségviselő, ügyvezető, személyesen közreműködő tag)
• Önálló tevékenység (megbízási jogviszony, ingatlan bérbeadás, egyéni vállalkozó)
• Egyéb jövedelmek (ösztöndíj, természetben adott jövedelem jogviszony hiányában, önkéntes pénztári jóváírás)
• Különadózó jövedelmek
• Egyes meghatározott juttatások
• Béren kívüli juttatások
• Kamatkülönbözetből származó jövedelem
• Nyeremények
• Tőkejövedelmek
• Kamat
• Osztalék
• Árfolyamnyereség
• Ellenőrzött tőkepiaci ügylet
• Vállalkozásból kivont jövedelmek
Adók és járulékok alapjának meghatározása speciális jövedelmeknél
• Költségtérítés
• Végkielégítés
• Versenytilalmi díj
• Utólagosan kifizetett jövedelmek
• Késedelmi pótlék bírósági megállapításnál
• Kiküldetés részben, vagy egészben külföldön adózó jövedelmek
• Külföldi személy részére fizetett jövedelmek (külföldi illetőségű vagy belföldi, Tbj külföldi, vagy Tbj belföldi)
• Nyugdíjas részére fizetett jövedelmek (munkabér, osztalék, árfolyamnyereség, stb)
• Diákok részére fizetett jövedelmek
Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

16.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

17.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése február 11-ig beérkezik hozzánk.

Jelentkezési és részvételi feltételek

Az ár tartalmazza a kiadvány anyagát elektronikus formában.

Az online élő előadás (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül közvetítésre. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes) A Microsoft Teams használatával kapcsolatos tájékoztatónkat itt találja>>

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert az előadás a szoftver online verziójában is követhető.
Az előadáshoz bármilyen eszköz segítségével csatlakozhatnak, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott asztali számítógép vagy laptop használata. Az élő előadáshoz való teljes becsatlakozáshoz mikrofon és webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020