TB változások 2024.

A társadalombiztosítási ellátások változásai - Szakmai konferencia tb ügyintézők és szakértők részére

2024-ben sok a változás a társadalombiztosítás területén, ehhez ad szakmai segítséget, felkészítést konferenciánk.

2024. január 29.
9:00 - 14:30
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

Széll Zoltánné
• Járulék- szociális hozzájárulási adó, egyéb foglalkoztatói kötelezettségek
Járulékkötelezettséget érintő változások, foglalkoztató kötelezettségek
• A minimálbér Tbj. alkalmazásában (a fogalmi rendszer sajátossága), szerepe a biztosítás- és járulékkötelezettség megállapításában
• Külföldi foglalkoztatott, a harmadik országbeli személyek meghatározása és ennek jelentősége a biztosítási- és járulékfizetési szabályokban
• A nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalmi meghatározása, összege, jelentősége a járulékkötelezettségben
• Járulékalap megállapítás új szabálya, alkalmazási köre
• A munkaviszonyban álló foglalkoztatottakhoz kapcsolódó járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabályok alkalmazása, mentesített személyi kör változása
• Egészségügyi szolgáltatási járulék 2024 évi összege, mentességi lehetőségek a fizetési kötelezettség alól
• Foglalkoztatási (és nem foglalkoztatói) igazolás bevezetésével kapcsolatos tudnivalók
A szociális hozzájárulási adókötelezettség teljesítését érintő módosítások a kifizető oldaláról
• Fogalmi rendszert érintő módosítások
• A minimálbér változás hatásai a szociális hozzájárulási adókötelezettségre
• Az adófizetési kötelezettség alóli mentesítés új szabályai
• Kedvezményrendszer változása
• Munkaerőpiacra lépő személy minősítése, kedvezmény igénybevétele (2024-től ismét változtak a szabályok)
• Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény érvényesítése új szabályok szerint
• A K+F tevékenységgel összefüggő kedvezmény korlátozása
• A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezmény igénybevétele megváltozott munkaképességű személy után
• Az egyszerűsített foglalkoztatással (idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta) összefüggő közteher szochóként történő fizetése
A fedezeti rendszer érintő változások
•  Tbj szerinti minimálbér, valamint a változás hatása a járulékkötelezettségre
• Nemzetgazdasági szintű bruttó átlag kereset
• Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2024 évi összege
• Járulékalapot képező jövedelmek változása, megállapítása a harmadik állam állampolgárainak Magyarországról történő kiküldetése esetén
• A foglalkoztatottak járulékfizetési alsó határa esetében, különösen a mentesített körre tekintettel Magyarországon történő munkavégzéskor, az utólagosan kifizetett jövedelmek (pl. jutalom, bónusz)
• Az egyéni vállalkozók járulék- és szociális hozzájárulási adókötelezettségét érintő változások
Bagolyné Hampó Anita
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, változások 2024
• Hogyan módosul a foglalkoztatók igényekre vonatkozó továbbítása?
• Kerekítés szabályai a pénzbeli ellátásoknál
• Mely esetekben kell két tizedesjegyig számolni?
Kifizetőhelyi elszámolás és a statisztikai adatszolgáltatás változásai
• Kifizetőhelyek létesítésére vonatkozó módosítások • Illetékességi szabályok pontosítása
• Megszűnt biztosítási jogviszony esetén ki, meddig folyósítja az ellátásokat?
• Hogyan változik a folyamatos biztosítási idő megállapítása?
• Gyermekápolási táppénzes napokban történő módosítások
• Hogyan alakulnak, a nem jár szabályok táppénz esetében?
• Végrehajtási rendelet módosításai
• Iratmegőrzési szabályok
• Minimálbér változásával összefüggő feladatok
• Kamat és megtérítés legkisebb összegének változása
Új feladat a kifizetőhelyeken
Méltányosságból igényelhető táppénzre vonatkozó változások
• Új nyomtatványok az igényléseknél
Szakmai konzultáció, kérdezzen bátran előadóinktól az előadásukat követően

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

21.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

22.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  január 26-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Jelentkezési és részvételi feltételek

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A regisztráció után a megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk. Kérjük, a részvételi díjat legkésőbb az online élő képzés napjáig, de lehetőség szerint a számlánk beérkezte után mielőbb, a számlaszámra való hivatkozással szíveskedjen kiegyenlíteni, mivel a belépési kódokat, amivel az online képzést elkezdhetik, a részvételi díj kifizetése után tudjuk elküldeni!

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:

  • Az online élő képzés (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül fog történni. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes)
  • A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert a képzés a szoftver online verziójában is követhető, de abban a verzióban egyes funkciók korlátozva vannak.
  • A képzés bármilyen eszközön követhető, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott az asztali számítógépen vagy a laptopon történő csatlakozás. Az élő képzéshez való teljes becsatlakozáshoz mikrofon szükséges, a webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A képzésre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a képzés megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A képzésről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A képzésen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a képzésre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a képzésről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

 

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a képzés előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a képzés közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a képzésen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020