Új Európai Adatvédelmi szabályozás

A GDPR alkalmazása 2 napban

Amit ma meg tehetsz, ne halaszd holnapra!

 

Nyakunkon a GDPR, jövő májustól eddig soha nem látott mértékű védelmet kapnak a személyes adataink. Napra napra újabb részletek kerülnek elő a magyarországi alkalmazást illetően.

Felkészültek erre a hazai vállalkozások?

Az új európai adatvédelmi rendeletet 2018. május 25-től kötelezően alkalmazni kell egész Európában. Alig több, mint egy éve van a hazai vállalatoknak arra, hogy megfelelő módon alkalmazzák az Európai Unió tavaly tavasszal elfogadott általános adatvédelmi előírásait, ami egy húsz évvel korábbi szabályozást váltott fel.

A GDPR (General Data Protection Regulation) néven egy éve elfogadott rendkívül szigorú uniós szabályozás az eddigi legmagasabb szintre helyezi a személyes adatok védelmét.

A rendelet alkalmazásai jelentős változást hoznak a mai szabályokhoz képest! A hazai vállalkozások új feladatok előtt állnak! Ideje felkészülni ezekre!

 

Az esemény célja mindenekelőtt az, hogy átfogó képet nyújtson az adatkezelők, jogászok és jogalkalmazók számára ahhoz, hogy megfelelő módon és időben felkészülhessenek az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR) alkalmazására.

 

A konferencia során bemutatásra kerülnek a GDPR várható, legjelentősebb újításai, azok alkalmazásának feltételei és a gyakorlati jogkövetkezmények. Az egyes területek bemutatása során előadóink megvilágítják a személyes adatok védelmi követelményeit, a kamerás adatkezeléseket, valamint a munkahelyi adatkezeléseket is érintő szabályok változásait.

A konferencia mindkét napján lehetőség nyílik az előadókkal való személyes konzultációra. Előadóink az előadásuk után egy külön teremben konzultációs lehetőséget biztosítanak az érdeklődőknek.

 

A konferenciát ajánljuk:

 • Jogászoknak, jogtanácsosoknak
 • Compliance officereknek
 • Adatvédelmi, adatbiztonsági felelősöknek
 • IT biztonsággal foglalkozó vezetőknek, munkatársaknak
 • Biztonsági szakembereknek
 • Humán erőforrás szakembereknek

Emellett szeretettel várjuk mindazokat, akik a vállalaton belüli adatok és információk kezeléséért felelősséggel tartoznak, valamint az ügyvédi irodákat, adatbiztonsággal foglalkozó, illetve tanácsadó cégeket is, akik ebben a kérdésben hathatós megoldást tudnak ajánlani a vállalatok számára.

 

2017. június 26. -
2017. június 27.
9:00 - 17:00
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

1. nap: 2017. június 26. (hétfő)  9.00 – 17.00

 

9.00-9.30     Megnyitó – Az új adatvédelmi rendelet – kihívás és lehetőség

előadó: Dr. Péterfalvi Attila, NAIH elnök

 • Koncepció
 • Jogok és kötelezettségek
 • Az adatvédelmi felügyelő hatóság változó szerepköre
 • A felkészülési időszak feladatai
 • Nemzetközi kitekintés

 

9:30-10.45    Alap fogalmak, alapelvek

előadó: Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi szakértő, PPOS

Személyes adat, genetikai adat, biometrikus adat – Egyáltalán milyen adatok kezelésére kell alkalmazni a Rendeletet?

Adatkezelés, álnevesítés, anonimizálás, titkosítás és törlés – A legfontosabb, hogy tisztázzuk, honnan és meddig beszélhetünk személyes adatok kezeléséről? A törlés tényleg törlés? A titkos adat tényleg anonim adat?

Az adatkezelés alapelvei:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
 • célhoz kötöttség
 • adattakarékosság
 • pontosság
 • korlátozott tárolhatóság
 • integritás és bizalmas jelleg
 • elszámoltathatóság

 

10:45-11.00   szünet

 

11:00-12.30   Az érintettek jogai a GDPR-ben 

előadó: Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi szakértő, PPOS

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció, jogok
 • Tájékoztatás az adatfelvétel előtt, adatátvételkor – Hogyan alakítsuk át a meglévő adatkezelési tájékoztatónkat, hogy a GDPR-nek megfeleljen?
 • Az érintett hozzáférési joga
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

 

12:30-13.30   ebéd szünet

 

13:30-15.00  Adatvédelmi tisztviselő: Ki a felelős? Mi a „tisztje” az adatvédelmi tisztviselőnek

előadó: dr. Szabó Endre Győző, NAIH elnökhelyettes

 • Az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének kötelező esetei
 • Vállalkozás csoportok, közfeladat ellátó szervez, szakmai szervezetek adatvédelmi tisztviselői
 • Szakmai elvárások az adatvédelmi tisztviselővel szemben.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szervezeti helye, jogállása, GDPR-ban biztosított konkrét jogainak és feladatkörének áttekintése.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szakmai és szervezeti függetlenségének garanciái.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szerepe az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában, valamint adatvédelmi incidensek kezelésében

 

15:00-15.20   szünet

 

15:20-17.00   A  jogalapok változásai

előadó: Dr. Dósa Imre, jogi informatikus

 • A GDPR újdonsága a magyar adatkezelők hétköznapjaiban.
 • Az ismert jogalap: az érintett hozzájárulása.
 • Szerződéskötés – egy régen várt jogalap
 • Jogi kötelezettség teljesítése – a törvény, mint jogalap kiteljesedése
 • Létfontosságú érdek és közhatalom gyakorlása – nem ismeretlen jogalapok.
 • Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés – egy régi-új jogalap új megközelítésben.
 • Hol kell számot adni a jogalapról?

 

2. nap: 2017. június 27. (kedd) 9.00 – 17.00

 

9.00-10.40   Adatvédelmi hatásvizsgálat az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében

előadó:   dr. Kiss Attila, infokommunikációs szakjogász

 • Az adatvédelmi hatásvizsgálat fogalma, jelentősége
 • Kockázatértékelés a GDPR alapján,
 • A valószínűsíthetően magas kockázat fogalmi kérdései
 • Előzetes konzultáció a felügyeleti hatósággal
 • Módszertanok az EU különböző tagállamaiban

 

10:40-11.00   szünet

 

11:00-12.30  Adatvédelmi incidens a GDPR értelmezésében

előadó: Dr. Szőke Gergely László, PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem

 • Az adatvédelmi incidens fogalma
 • Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelezettségei
 • A valószínűsíthető kockázatok értékelése
 • A bejelentés határideje, módja
 • A szervezeti szintű végrehajtás gyakorlati kérdései
 • Szankciórendszer és dilemmák

 

12:30-13.30   ebédszünet

 

13:30-15.00   Az Adatkezelő általános kötelezettségei – beépített és alapértelmezett adatvédelem

előadó: Dr. Hencz János Lászlóbelső adatvédelmi felelős, Magyar Posta

 • Ki az adatkezelő? Az adatkezelői minőség kritériumai
 • Közös adatkezelők (Egy hajóban evezünk.)
 • Adatkezelői kötelezettségek (szemlélet a feladatok mögött)
 • Privacy by design, privacy by default a GDPR-ban
 • Privacy by design alapjai (az egyensúly)

 

15:00-15.20   szünet

 

15:20-17.00   Az adatfeldolgozó tevékenysége a GDPR-ban

előadó: dr. Farkas Tamás, adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor, a MADAT elnöke

 • Az adatkezelő, adatfeldolgozó elhatárolása
 • Az adatfeldolgozó szerepkörének változásai
 • Az adatfeldolgozás garanciális követelményei
 • Az adatfeldolgozási szerződés a GDPR szerint
 • A megfelelés problémái

 

Részvételi díj

60.000 Ft/fő + Áfa/ 2 nap

Kedvezmények

40% kedvezménnyel 36.000 Ft/fő + ÁFA/ 2 nap, ha egy cégtől többen jelentkeznek,
35% kedvezménnyel 39.000 Ft/fő + ÁFA/ 2 nap, ha jelentkezése június 20-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 6400 Ft/fő + ÁFA/ 2 nap

Támogatóink

Megjelenés

Rendezvényünkön több lehetőség nyílik cégeknek kiállítani.

Szakmai Megjelenési Lehetőség

Konferenciánkon szakmai megjelenési lehetőséget biztosítunk a rendezvény témájához kapcsolódóan.

Jöjjön el kiállítóként, jelenjen meg cégismertetőjével, ajánlatával, logojával!

 

A résztvevők összetétele remek lehetőséget biztosít, azon vállalkozások számára, amelyek szeretnének közvetlen kapcsolatba kerülni cégek képviselőivel, cégvezetőkkel, döntéshozókkal, vagy szeretnék termékeiket, szolgáltatásaikat megismertetni új területeken, új piacokon.

Jelenjen meg az Ön cége is támogatóként, kiállítóként rendezvényünkön!

 

A Kiállítónak kedvezményes csomagunkban a következő lehetőségeket biztosítjuk:

√ Megjelenés az elő-, élő- és utókommunikációban logóval és/vagy névvel (hírlevél, online felületek, írásos kiadvány, vagy programfüzet, követő e-mail)

√ A kiadványba ismertetők, szórólapok elhelyezése (esetleg előzetes egyeztetés szerint ajándékok osztása)

√ Molinó, roll-up elhelyezése a konferencián a kiállítói térben

√ Saját stand, kiállítói asztal

– a konferencia előterében

– előadás előtt, a szünetekben, az egyedi konzultáció alatt és a távozáskor lehetőség az ügyfelekkel való személyes eszmecserére

√ 1 fő VIP részvételi lehetőség a konferenciára

További információért keresse Rott Andreát a  +36 70 338 1887 telefonszámon,
vagy a rott.andrea@infoszfera.hu e-mail címen.

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

További rendezvényeink

Széchenyi 2020