Számlázó program hiányos adatszolgáltatása

Milyen jogi következménye lehet annak, hogy a program rendelkezik adatszolgáltatási funkcióval és az megfelelő (XSD-vel ellenőrzött) formátumban elő is állítja az XML-eket, de az adattartalom hiányos?

Abban az esetben, ha egy számlázó program adatszolgáltatása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor mulasztási bírság szabható ki.Az esetleges jogkövetkezményekről nem a Rendelet, hanem az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) rendelkezik. A hiányos adattartalmú adatexport – mivel az adózó az adóhatóság felhívásának ellenére nem az előírások szerint bocsátja rendelkezésre a kért adatokat – az Art. 172. § (1) bekezdés l) pontja szerinti tényállást valósítja meg. Az Art. hivatkozott előírása értelmében a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az ellenőrzést az együttműködése kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza.

Ugyanakkor az adóhatóságnak törvényi kötelezettsége, hogy a mulasztási bírság kiszabása során az eset összes körülményét mérlegelje, és ez alapján a mulasztás súlyához igazodó az adózási érdeksérelemmel arányos bírságot szabjon ki, vagy akár a bírság kiszabását mellőzze.


Széchenyi 2020