Termékdíjköteles termékek aktualitásai

Vámtarifaszám jelentősége

Mielőtt a termékdíjköteles termékekkel megismerkednénk, szólni kell a termékek lehatárolását befolyásoló áruismeretről és áruosztályozásról, hiszen pontos áruismeret nélkül nem határozható meg a helyes vámtarifaszám.

Ha egy vállalkozás belföldön állít elő vagy külföldről hoz valamilyen árut, akkor először is meg kell ismernie annak lényeges paramétereit, működésének egyes elveit. Persze ehhez termékenként más és más ismerethalmaz szükséges, de mindenekelőtt lényeges szempont, hogy a vállalkozás termékdíj ügyeit intéző személy „lássa a szóban forgó terméket, tudjon annak tulajdonságairól” és mindemellett rendelkezzen a hatályos Kombinált Nomenklatúra 1. mellékletének használatához szükséges szakmai tudással. Az eddigiek még mindig nem elégségesek, mert áruismereti, áruosztályozási szakmai ismeret nélkül bizony csak sejtései, megérzései lehetnek a termékdíj ügyekért felelős személynek, aki a tudás hiányában kénytelen lesz több időt azzal foglalatoskodni, hogyan is juthat hozzá a kellő információhoz, illetve a termékdíj-kötelezettségeket érintő szakmai megoldásokhoz. Tételezzük fel azt az ideális állapotot, hogy a termékdíj ügyintézője ismeri a vállalkozás által gyártott, forgalmazott valamennyi árut, azok csomagolását, és a vállalkozás partnereihez fűződő szerződéses viszonyokat is, és nézzük a további – a tárgyévben hatályos egyes rendelkezésekkel kiegészített – részleteket.

 

A termékdíjköteles termékek és anyagok köre árumegnevezésekkel és a mellé rendelt vámtarifaszámokkal a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) 1. mellékletében találhatók meg. A vámtarifaszám nem más, mint a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, a Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet tárgyév január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályai alapján megállapított, a tanácsi rendelet I. melléklete szerinti áruazonosító szám.

Fontos megemlíteni, hogy a mellékletben egyes vámtarifaszámokhoz „ex” jelölés is tartozik, ami annyit jelent, hogy az adott vámtarifaszám alá a Ktdt. tárgyi hatály alá tartozó és kivételként meg nem nevezett termék tartozik.

Ezeket a termékeket a Ktdt. végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (Vhr.) 1. számú melléklet A) címe alapján a csomagolószer-katalógus kódok (CsK), illetve B) címe alapján a környezetvédelmi termékdíj kódok (KT kódok) szerint kerülnek megkülönböztetésre, és ezek a kódok olyan 7 számjegyből álló azonosítószámok, amely a termékdíjköteles termékek azonosítására szolgálnak a termékdíj-kötelezettség megállapítása érdekében.

 

 


RENDEZVÉNY AJÁNLÓ

SZÍVESEN MEGHALLGATNÁ ELISMERT SZAKÉRTŐNK ELŐADÁSAIT KAPCSOLÓDÓ TÉMAKÖRÖKBEN?

 

VEGYEN RÉSZT ONLINE ÉLŐ ELŐADÁSUNKON, ÉS TEGYE FEL KÉRDÉSEIT:

2021. június 15.Környezetvédelmi Termékdíj 2021.

 

vagy CSATLAKOZZON 2 NAPOS KÉPZÉSÜNKHÖZ:

2021. augusztus 25 – 26. – Környezetvédelmi Termékdíj Asszisztens Képzés /16 óra/

 

 

 

Termékdíjköteles termékek

Csomagolószer termékáram nem más, mint a csomagolóanyag, a csomagolóeszköz és a csomagolási segédanyag együttese.

  • csomagolóanyag: a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma;
  • csomagolóeszköz: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű – általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított – ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap;
  • csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként felhasználható – így különösen záró, rögzítő, párnázó, díszítő – elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma.

 

A csomagolószer termékáramon belül külön meghatározást kapott a fém ital-csomagolószer, ami nem más, mint olyan kizárólag fémből készült, fogyasztásra kész italok fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolására alkalmas csomagolószer, a záróelem kivételével, ide nem értve a doboz, hordó palást lezárására szolgáló, vagy azzal egybeépített záróelemét, vagyis a csomagolószer ilyen jellege a csomagolószer forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása során megállapítható.

Külön értelmezendő a rétegzett italkarton, ami legalább hetven százalékban papír alapanyagú (karton) csomagolószer, amely alkalmas folyékony élelmiszer csomagolására.

A termékdíj szabályozásban kiemelt szerepet kapott az újrahasználható csomagolószer, ami olyan csomagolószer, amely az MSZ EN 13429:2004 Csomagolás – Újrahasználat szerinti szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás alapján alkalmas csomagolásként történő többszöri felhasználásra.

 

  1. július 1-jétől lényeges fogalom kerül az értelmező rendelkezések közé, mégpedig a biológiailag lebomló műanyag lehatárolásával, ez egészen pontosan azt tartalmazza, hogy olyan műanyagról van szó, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható.

 

Külön kiemelendő – szintén július 1-jétől hatályos – a műanyag hordtasakokra vonatkozó értelmező rendelkezés, mely szerint a műanyag hordtasak olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére. Ezen fogalmi ismérven túl nevesítésre kerül a könnyű műanyag hordtasak, ami olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb, illetve a nagyon könnyű műanyag hordtasak, ami pedig olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer pazarlást. A műanyag hordtasak bevezetésével a műanyag bevásárló-reklám táska meghatározása okafogyottá vált.

Lényegesebb CsK kód változások: műanyag hordtasak esetében – a nagyon könnyű műanyag hordtasak kivételével – CsK kód: X, míg a nagyon könnyű műanyag hordtasak esetében a CsK kód: N.

 

Egyéb kőolajtermék: ide tartozik például a motorolaj, kompresszor-kenőolaj, hidraulikus célú folyadék, differenciálolaj és reduktorolaj, villamosszigetelési olaj, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj; hidraulikusfék-folyadék stb., viszont a kenőzsírok kivételt jelentenek. 2021. január 1-jétől a termékáramot három termékcsoportra kell bontani, először is motor- és sebességváltó-olajokra, KT kód 602, másodszor ipari olajokra (az emulziók kivételével), KT kód 603, és harmadszor ipari olajokra (emulziók), KT kód 604.

 

Elektromos és elektronikai berendezés:

A termékáram egyes kategóriái:

  • Hőcserélő berendezések: hűtőszekrények, fagyasztók, hűtött termékek automatikus kiadására szolgáló berendezések, légkondicionáló berendezések, párátlanító berendezések, hőszivattyúk, olajradiátorok és egyéb hőcserélő berendezések, melyek hőcserélő közegként víztől eltérő folyadékot tartalmaznak.
  • Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak: képernyők, televíziókészülékek, LCD képkeretek, monitorok, hordozható számítógépek, kisméretű hordozható számítógépek.
  • Nagygépek: mosógépek, ruhaszárító gépek, mosogatógépek, tűzhelyek és sütők, elektromos sütők, elektromos főzőlapok, hang- és képlejátszó berendezések, zenei berendezések (kivéve a templomi orgonát), kötő- és szövőgépek, nagyszámítógépek, nagyméretű nyomtatók, másolóberendezések, érmével működő nagyméretű játékautomaták, nagyméretű orvostechnikai eszközök, nagyméretű ellenőrző és vezérlő eszközök, termékek és pénz automatikus kiadására szolgáló nagyméretű berendezések, fotovoltaikus panelek.
  • Kisgépek: porszívók, szőnyegseprűk, varrógépek, mikrohullámú sütők, szellőzőberendezések, vasalók, kenyérpirítók, elektromos kések, elektromos vízforralók, órák, elektromos borotvák, mérlegek, haj- és testápoló gépek, számológépek, rádiókészülékek, videokamerák, videomagnók, hifiberendezések, hangszerek, hang- és képlejátszó berendezések, elektronikus és elektromos játékok, sporteszközök, kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb., használt számítógépek, füstjelző berendezések, fűtésszabályozók, termosztátok, kisméretű elektromos és elektronikus szerszámok, kisméretű orvostechnikai eszközök, kisméretű ellenőrző és vezérlő eszközök, termékek automatikus kiadására szolgáló kisméretű berendezések, beépített fotovoltaikus paneleket tartalmazó kisgépek.
  • Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t): mobiltelefonok, GPS-ek, zsebszámológépek, routerek, személyi számítógépek, nyomtatók, telefonok.

 

Egyes elektromos és elektronikai termék * jelzéssel kerül megkülönböztetésre, ami annyit jelent, hogy az adott vámtarifaszám alá tartozó termék akkor minősül termékdíjkötelesnek, ha bruttó tömege legfeljebb 200 kg, vagy elektromos teljesítmény felvétele legfeljebb 4 kW.

 

Gumiabroncs: az új gumi légabroncs és az újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs tartozik ide, de kivétel például a kerékpár gumiabroncs vagy a gumiabroncs-tömlővédő szalag.

 

Akkumulátor: elektromos akkumulátor, azonban kivétel például a nikkel-hidrid és a lítium-ion akkumulátor.

 

Irodai papír: információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra, továbbá az iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és irattartó mappa.

 

Egyéb vegyipari termékek: ez a termékkör két termékcsoportra kerül megbontásra, az egyik a szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, míg a másik a szépség- vagy testápoló készítmények.

 

Egyéb műanyag termék: ami a 6702 10 vámtarifaszám alá tartozó műanyagból készült művirágok, levél- és gyümölcsutánzatok, az ezekből készült árukat jelenti, melyek különböző részekből összeillesztett az eredeti, természetes termékekhez hasonló művirágok, műlombok és gyümölcsutánzatok, amelyek felhasználási célja művirágból, műlombokból vagy gyümölcsutánzatokból összeállított áruk, és ezeket jellemzően díszítésre használják.

 

 

Reklámhordozó papír: ex 48. és ex 49. Árucsoportba lévő, gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai és az egyéb nyomtatott anyagok közül a Ktdt. értelmező rendelkezésében nevesített kiadványok, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik, kivéve az ISBN-számmal ellátott könyvet, és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet.

 

Termékdíjköteles termékek igazolása

Legvégül egy fontos tudnivaló, hogy a termékdíjköteles termék birtokosának a termékdíjköteles termék eredetét (bizonylattal) vagy a felhasználási célját tudni kell igazolni, mivel ennek hiányában – és egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetében – az állami adó- és vámhatóság a termékdíjköteles terméket lefoglalja. A lefoglalást követően a termékdíjköteles termék annak a személynek adható ki, aki a jogszerű birtoklás tényét igazolja vagy annak a személynek, aki az adott termék tulajdonjogát hiteltérdemlően igazolja. A lefoglalt termékdíjköteles termék kezelésének költségei (szállítás, tárolás, őrzés, megsemmisítés, szakértői vizsgálati díj stb.) – ha a fenti személyt jogerősen végrehajtható környezetvédelmi termékdíj, termékdíjbírság, mulasztási bírság megfizetésére kötelezték –a termékdíjköteles termék birtokosát terhelik. A lefoglalt termékdíjköteles terméket egyes a Ktdt. rendelkezéseinek megfelelő szabályok mentén el kell elkobozni, illetve az elkobzott terméket meg kell megsemmisíteni.

 

  1. május

                                                                                                          Debreczeni László


Széchenyi 2020