Vám- és jövedéki ellenőrzések! Érdemes felkészülni!

Az új jövedéki törvény áprilisban lép életbe, így aktuális végiggondolni, hogy a változó jogszabályi környezetben az e tevékenységet végzők tudása, felkészültsége megfelelő-e. A vám- és jövedéki területeken dolgozóknak speciális felkészítésre is szükségük lehet, annak érdekében, hogy egy esetleges vámellenőrzést vagy jövedéki ellenőrzést magabiztosan tudjanak kezelni.

A jövedéki ellenőrzés vagy utólagos vámellenőrzés eltér a szokásos adóellenőrzéstől

Hiába törekszik valaki a tevékenységére vonatkozó normáknak a lehető legjobban megfelelni, egy jövedéki ellenőrzés vagy egy utólagos vámellenőrzés – annak metodikája, az ellenőrök hozzáállása vagy az ellenőrzés tartama miatt – nem várt szituációkat eredményezhet. A vám- és jövedéki igazgatás területén folytatott ellenőrzések nem csak a jogszabályi hátterüket illetően különböznek az Art. szerinti adóellenőrzéstől, hanem mindenki által jól felismerhető külsőségei miatt is.


 KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYAJÁNLATUNK:

2017. március 21.

 

Az adóellenőrzésekhez és az azt végző adóellenőrökhöz képest van egy különös „bája” annak, amikor a jövedéki vagy vám-utóellenőrzés megbízó levelét egy talpig egyenruhába öltözött, oldalán fegyvert viselő és megkülönböztető jelzéssel ellátott járműből kiszálló pénzügyőr adja át. A külsőségek is azt jelzik, hogy ezek az eljárások tartogathatnak a szokványos ellenőrzésektől eltérő elemeket.

Tapasztalatunk szerint gyakran a gazdálkodók nincsenek tisztában azzal, hogy egy hatósági ellenőrzés során milyen kötelezettségek terhelik, illetve milyen jogok illetik meg őket, valamint, hogy a hatóság jogköre mire terjed ki. Sokan nem tudják, hogy miben különbözik egy jövedéki eljárásban foganatosított lefoglalás a büntetőeljárásban alkalmazott hasonló nevű intézkedéstől. De gyakran az is kérdésként merül fel, hogy mit tehet egy intézkedő pénzügyőr, és milyen szinten kell abban közreműködni ahhoz, hogy jogszerűen járjunk el.

„A Vám- és jövedéki szakterületen végzett ellenőrzések jogszabályi hátterükben, lefolytatásukban, illetve az ellenőrzést végzők megjelenésében és fellépésében is eltérnek az Art. szerint végzett ellenőrzésektől.”

A jövedéki bírság jóval magasabb lehet, mint az adóellenőrzések során kiszabható büntetés

Az ilyen ellenőrzések hatalmas kockázatokat rejtenek magukban, a területre jellemző magas adótartamok, valamint speciális eljárások – vámjogi képviseleti formák, főkötelezetti státusz – miatt, így kulcsfontosságú, hogy az ellenőrzés pillanatában a gazdálkodók rendelkezzenek a megfelelő tudással és felkészültséggel mind az ellenőrizendő terület, mind saját jogaik és kötelezettségeik tekintetében.

Ma már az adóellenőrzéseredményeként is kaphatunk a kiesett adó 200 százalékáig terjedő bírságot, ugyanakkor jól szemlélteti a kockázati különbségeket, hogy a jövedéki terület ismeri és alkalmazza az objektív felelősség intézményét, valamint a kiszabható bírságakár 500 százalékos is lehet.

Az ellenőrzés kimenetelét nagyban befolyásolja az, hogy valaki felkészülten és magabiztosan képes kezelni egy hatósági ellenőrzést. Speciális területeket illetően általában jó megoldás olyan tréningek szervezése, amelyek koncentráltan az ellenőrzési kérdésekre készítik fel a társaság dolgozóit. Ezeken a tréningeken a jogok és kötelezettségek számbavétele mellett olyan helyzeteket kell és lehet szimulálni, amely egy vám vagy jövedéki hatósági ellenőrzés során ténylegesen várható.

Szerző: Dr. Falcsik István

Forrás: rsm.hu/blog/


Széchenyi 2020