ADATVÉDELEM – GDPR TOP8 – e-learning – 6 kreditpont

.
Már évek óta mindenkire vonatkozóan kötelezően alkalmazni kell a GDPR előírásait Magyarországon is. Igaz, a médiában már nem ez a központi kérdés, de az adatvédelem a járványügyi helyzetben fontosabb lett, mint valaha. Az emberek, a munkavállalók egyre tudatosabbak, a Hatóság dolgozik, elvár, figyel, és számos esetben büntet.
.
Adatvédelmi konferenciánkon az ország egyik legelismertebb adatvédelmi szakértője kizárólag a gyakorlatra koncentrál. Feldolgozott jogeseteken, bírói joggyakorlaton keresztül kiemeli a legfontosabb 8 GDPR területet, és bemutatja az adatvédelmi tevékenységek mindennapi teendőit.
.

Az adatkezelés jogalapja * Érdekmérlegelés * Hatásvizsgálat * Tájékoztatás * Érinteti jogok * Profilalkotás * Adatvédelmi incidens * Adatbiztonság

Kreditpontok

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK: 6 KÖTELEZŐ KREDITPONT ÜGYVÉDEKNEK

Kreditpont igény esetén kötelező az e-learning előadások maradéktalan megtekintése.
A tananyag megtekintése után az Infoszféra Kft. kreditigazolást állít ki.

 

A KREDITPONTOK MEGSZERZÉSÉNEK MENETE:

 • Kérjük, kreditpont igényét a jelentkezési lap kitöltésekor adatai megadásával jelezze!
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szeptember 1-től életbe lépett módosító rendelkezései értelmében szükséges adatbekérő űrlap kitöltése
 • A részvételi díj kiegyenlítése után egyedi felhasználó névét,  jelszavát és a tanfolyam anyag elérhetőségét e-mailen küldjük el a megrendelőnek.
 • Online e-learning tananyagunk 4 db modulból áll. Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza.
 • A kurzus moduljain belül a rendszer a MÜK előírása szerint időszakonként “éberség” ellenőrző kérdéseket tesz fel az elhangzott oktatási anyaghoz kapcsolódóan. Az ellenőrző kérdések közül minimum egyet helyesen kell megválaszolni, hogy az anyag megtekintését folytathassa. Helytelen válaszok esetén a program automatikusan visszalépteti az adott fejezet elejére.
 • A kreditpontokat a MÜK előírásai szerint lejelentjük, a résztvevőnek további teendője nincs!

 

 A MÜK hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont igazolást csak annak a résztvevőnek áll módunkban kiállítani, aki a teljes e-learning konferenciát maradéktalanul megtekintette, egy-egy blokkot megszakítás nélkül, egymást követően, eltérő időpontban nézett végig!  Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek! A kreditpontok 2022. 03. 21. és 2023. 12. 31. közötti megtekintés esetén adhatók ki.

 

 

Az Infoszféra Kft-t a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsága akkreditált képzési helynek nyilvánította. Akkreditációs azonosító szám: AK001004/2020 

A képzési esemény nyilvántartásba vételi száma: NY002108/2022

Részvételi díj

24.900 Ft/fő

Kedvezmények

18.900 Ft/fő, ha jelentkezése június 30-ig beérkezik hozzánk.

 

Az online képzés 4 modulból áll, és melyek együttes időtartama 363 perc.

Az ár tartalmazza az online képzést és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

 


KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Képzési tájékoztató

Felnőttképzési szerződés

Főbb témakörök

Az adatkezelés jogalapja

 •  Az egyes adatkezelések esetén melyik jogalapot válasszuk?
 • Ma inkább a szerződéses és a jogos érdek jogalap használatos. De melyek ezen jogalapok használatának feltételei?
 • Autóbérlés, nyereményjáték, hírlevél, webáruházi regisztráció, önéletrajz, kamerarendszer… Mi az adatkezelés jogalapja?

Érdekmérlegelés

 • Milyen esetben kell érdekmérlegelési tesztet készíteni?
 • Hogyan néz ki egy megfelelő érdekmérlegelési teszt? – Konkrét példán keresztül kerül bemutatásra
 • Milyen egyedi szempontokat kell mérlegelni akkor, amikor az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen? – gyakorlati alkalmazás

Hatásvizsgálat

 • Hogyan kell adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni? – A NAIH PIA szoftvere segítségével mindez gyakorlati bemutatásra kerül
 • Kik, milyen esetben kötelezettek a hatásvizsgálat elvégzésére?
 • A hatásvizsgálat elvégzése során milyen szempontokat kell vizsgálni?

Tájékoztatás

 • Az adatkezelő többféle tájékoztatási kötelezettsége
 • Az adatkezelés megkezdése előtt pontosan és részletesen tájékoztatni kell az érintetteket arról, milyen adatait kívánjuk kezelni.
 • Pontosan mi legyen a tájékoztatóban?
 • Hogyan ismertessük meg a tájékoztatót az adatalannyal?
 • A már folyamatban lévő adatkezelések esetén a hozzáférési jog és az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása. Másolatot kérhet az érintett az adatkezelő által kezelt adatokról?

Érintteti jogok

 • A legtöbb adatvédelmi hatósági eljárás abból keletkezik, hogy az adatkezelő nem megfelelően kezeli, ha az érintett személy valamely jogát kívánja gyakorolni.
 • A leggyakoribb adatkezelői hibák.
 • Az adatkezelők feladatait a jogok gyakorlásával összefüggésben.

Profilalkotás

 • Big data, automatizált döntéshozatal.
 • Mit tekintünk profilalkotásnak?
 • Mi az adatkezelő feladata?

Adatvédelmi incidens

 • Milyen eseményeket kell jelenteni?
 • Mi a gyakorlat? – adatvédelmi tisztviselői szemmel.
 • Nagyobb adatvédelmi incidensek.
 • A gyakorlatban alkalmazott bírságok.

Adatbiztonság

 • A legnagyobb adatbiztonsági buktatók, szabályozási sarokpontok
 • Hibák, amiket egy jogásznak is fel kell ismernie

Videó

Kérjük, a felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi linkekre:

https://infoszfera.videosquare.eu/hu/channels/details/8753,ADATVEDELEM_GDPR_TOP8_-_e-learning_-_6_kreditpont

(A felvétel megtekintéséhez egyedi felhasználónév és jelszó szükséges. Amennyiben még nincs felhasználóneve és jelszava, rendelje meg tananyagunkat.)

Minden jog fenntartva!

Esetleges hibajelenségek

1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!

2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.)

Megrendelés feltételei

Egyéb információk:

Az infoszfera.hu honlapon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Az ár tartalmazza az online videó tananyagot és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek!

 

Adatkezelés/adattovábbítás:
Ezúton tájékoztatjuk ügyvéd kreditpontos továbbképzéseink résztvevőit, hogy a kreditpontok kiadása kapcsán adatátadás történik a MÜK és a területi kamara, mint adatkezelők és MÜK megbízásából eljáró adatfeldolgozó részére.

Széchenyi 2020