Adózás 2020. a NAV szakértőivel – Áfa, Art, Szja, Kata, Tao /e-learning/

E-learning tananyagunk megtekintésekor tájékoztatást kaphat a 2019 nyári, és az őszi adócsomagban elfogadott 2020. évi változásokról. A gazdasági, pénzügyi, könyvelési és számlázási szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk.

I. Az általános forgalmi adóról szóló törvény – 2019. évközi, valamint 2020-ban hatályba lépő változásai

II. Az adóigazgatási eljárást és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárást érintő jogszabályok és jogszabálytervezetek

III. A személyi jövedelemadót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást és a kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő évközi és 2020. január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások ismertetése

IV. Egyes adótörvények 2019. évközi, valamint 2020-tól hatályos módosításai

 

Kreditpontok

Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők a megtekintésekért  hamarosan kreditpontokat kaphatnak.

Mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakterület, nem számviteli témakör): 8 kreditpont
Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők: 10 kreditpont
Könyvvizsgálók: 1 kreditpont

Kérjük, kreditpont igényét a jelentkezési lap kitöltésekor az adatai megadásával jelezze!

Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. Az NGM hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont igazolást azon felhasználónk részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette, és egy-egy blokkot megszakítás nélkül, egymást követően, eltérő időpontban nézett végig! A kreditpontok érvényesek 2020. 12. 31-ig megtekintett tanfolyam esetén.

Részvételi díj

14.900 Ft/fő + ÁFA

Kedvezmények

9.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  december 1-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Az online képzés 4 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 374 perc.

Az ár tartalmazza az online képzést és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

Főbb témakörök

ADÓZÁS 2020. a NAV szakértőivel – Áfa, Art, Szja, Kata, Tao (a 2019. nyári és őszi adócsomagban elfogadott, 2020-tól hatályba lépő változások)


Az általános forgalmi adóról szóló törvény – 2019. évközi, valamint 2020-ban hatályba lépő változásai – Sike Olga

1. 2019-es évközi változások

1.1. Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló törvény változásához igazodva, az áfatörvény alkalmazásában 2019. július 24-étől az egyéni vállalkozó kft-év alakulása is jogutódlásos átalakulás.

1.2. A termékimporthoz, valamint vámjogilag egyes különös megítélés alá tartozó termékhez kapcsolódó szolgáltatás adómentességéhez kapcsolódó változás.

1.3. Termékexport esetén a termék kivitelének igazolása
EU-s lehetőség átvétele

1.4. Egyéb változások, pontosító rendelkezések
(Több célú utalvány, mint fizetőeszköz, vámhatósági határozat stb.)
Hatályba lépés: 2019. július 24.

2. 2020. január 1-jétől bekövetkező változások

2.1. Vevői készlettel kapcsolatos szabályok [áfatörvény 12/A.§, 22.§ (3)-(5) bek.]
EU-s irányelv kötelezettség

2.2. Adómentes közösségen belüli értékesítés
(EU-s irányelvi kötelezettség) (áfatörvény 89.§)

2.3. Láncértékesítés [áfatörvény 27.§ (2) bek.]
(EU-s szabályozási kötelezettség)

2.4. Behajthatatlan követelés áfa-ja [áfatörvény 77.§ (7)-(10) bek.]

2.5. Különös adóvisszatérítés (áfatörvény 257/J.§)

3. 2020. január 1-jétől bekövetkező változás a Módtv. 2. alapján

3.1. Kereskedelmi szálláshely áfa mértéke

3.2. Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás és a turizmusfejlesztési hozzájárulás kötelezettség

4. A 2019. november 12-én benyújtott T/8015 számú törvényjavaslatban szereplő változások

4.1. A számla adatairól az adatszolgáltatás kiterjesztése – 2020. július 1-jétől hatályba lépő változások
• A számla adattartalma, kibocsátásának határideje
• Adatszolgáltatás a belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére kibocsátott számlákról
• Befogadott számlák

4.2. A számlák adatairól az adatszolgáltatás kiterjesztése – 2021. január 1-jétől

4.3. Eva törvény hatályon kívül helyezése miatt áfa adózási mód bejelentése

Az adóigazgatási eljárást és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárást érintő jogszabályok és jogszabálytervezetek – Magóné Dr. Pálos Mária

1. Évközi jogszabályváltozások:
• Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény
• Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény
• Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény
• Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény

2020-ban hatályba lépő jogszabályváltozások
• a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXI. törvény
• a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról
• egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
• az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról
• a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról
• a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

2. Képviselet, bejelentés
3. Elektronikus kapcsolattartás, kézbesítés
4. Automataberendezés fogalma
5. A havi adó- és járulékbevallást érintő változások
6. EKAER
7. Csoportos társasági adóalany
8. Adótitokra, törvény által védett egyéb adatokra vonatkozó szabályok változása
9. Adóigazolvány kiállítása hivatalból
10. hatósági átvezetés
11. Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás
12. törvényszéki végrehajtás átvétele
13. Végrehajtáshoz való jog elévülése
14. Egyéni vállalkozói nyilvántartás vezetése

A személyi jövedelemadót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást és a kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő évközi és 2020. január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások ismertetése – Dr. Asztalos Zsuzsanna

1. Személyi jövedelemadó
• az örökbefogadói díj adójogi megítélése,
• hatályba nem lépő rendelkezés a kedvezmények sorrendjére vonatkozóan,
• a magánszálláshely-szolgáltatási tevékenység új fogalma,
• a magánalapítvány jogintézményével összefüggő szabályok ismertetése (fogalom, alapítványból származó bevétel utáni adókötelezettség, magánalapítvány által kötött tartós befektetési szerződés)
• négy- vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (jogosulti kör, jogosultsági időszak, a kedvezmény alapja, érvényesítésének módjai, hatályba léptető rendelkezések)
• szociális hozzájárulási adó változásaival kapcsolatos módosítások (őstermelők kapcsolódó költségelszámolási szabályai, 85 %-os szabály
• egyéb módosítások (egyszemélyes kft., takarékszövetkezeti integráció)
• új és módosuló adómentes jogcímek, juttatások (sporttal kapcsolatos adómentes szabályok, egyéb mentességek)

2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)
• nemzetközi sportszövetség munkavállalójára vonatkozó szabályok
• kifizetői ekho mértékének változása

3. Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos változások (Kata)
• kisadózók ellátási alapjának módosítása
• örökbefogadói díj és a kata

4. Az EVA megszűnéséhez kapcsolódó szabályok

Egyes adótörvények 2019. évközi, valamint 2020-tól hatályos módosításai – Ácsné Molnár Judit

1. A társasági adót érintő módosítások
• Új adózó, a vagyonkezelő alapítvány létesítése, működése, adókötelezettsége; adómentességének feltételei
• A feltöltési kötelezettség megszűnése; a növekedési adóhitel, valamint az adófelajánlás rendszerének – megszűnt határidőt kiváltó – átalakítása
• Az adófelajánlás kedvezményezett részére történő átutalása kérelemre
• Az egyéni vállalkozó által létesített egyszemélyes kft, mint jogutódra vonatkozó szabályok (az szja-ból áthozott veszteség, illetve kedvezmények tekintetében)
• A reklám-közzétételi költségek elismerése az adóalap megállapításánál
• A 2019. adóévi adókötelezettség meghatározása a csoportos társasági adóalanyra, illetve a csoporttagokra vonatkozó változásokra figyelemmel
• A fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházási értékhatár csökkenése a KKV-k körében
• Az adókedvezményre jogosító energiahatékonysági célt szolgáló beruházás, felújítás elszámolható költségeinek köre
• A látvány-csapatsportágakban tevékenykedő szervezetek növekvő támogatási kerete (sportcélú ingatlan esetén)
• Az új szakképzési rendszer fogalomhasználatának megfelelő, a szakképzésről szóló törvény alapján érvényesíthető adóalap-csökkentő jogcím átalakítása (egységessé váló kedvezmény-mérték) a benyújtott javaslat szerint
• Transzferár szabályok kiterjesztése az apporttal összefüggésben
• A kizárólag a Tao. tv. egyes rendelkezései alkalmazásában irányadó legalább „25%-os” és „50%-os” kapcsolt vállalkozási viszony
• Az ATAD-irányelvnek megfelelés érdekében 2020-tól alkalmazandó
b. tőkekivonás miatti adókötelezettség (exit adó)
c. az adóelkerülésre vonatkozó speciális rendelkezések (hibrid struktúrák kezelése)

2. A kisvállalati adót (kiva) érintő módosítások
• A kiva-alanyiság választásának bővülő feltételei
• Az adó mértéke
• A kettős adóztatás elkerüléséről szóló rendelkezések pontosítása

3. Lehetőségek az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) megszűnése után
• Az egyéni cég és a jogi személy eva-alany áttérése a társasági adó, a kiva, illetve a kata szerinti adózásra.

 

Videó

Sike OlgaAz általános forgalmi adóról szóló törvény – 2019. évközi, valamint 2020-ban hatályba lépő változásai – 1. rész

Dr. Pálos Mária: Az adóigazgatási eljárást és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárást érintő jogszabályok és jogszabálytervezetek – 2. rész

.

Dr. Asztalos ZsuzsannaA személyi jövedelemadót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást és a kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő évközi és 2020. január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások ismertetése 3. rész

.

Ácsné Molnár JuditEgyes adótörvények 2019. évközi, valamint 2020-tól hatályos módosításai – 4. rész

Minden jog fenntartva!

 

Ha hibásan jelenik meg a közvetítő ablakban az adás, kérjük kattintson az alábbi linkekre:

https://infoszfera.videosquare.eu/hu/channels/details/2014,Adozas_2020._a_NAV_szakertoivel_-_Afa_Art_Szja_Kata_Tao_e-learning_

Esetleges hibajelenségek

1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!

2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.)

Megrendelés feltételei

Egyéb információk:

Az infoszfera.hu honlapon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek!

Széchenyi 2020