Adószabályok 2018. – Új adóigazgatási eljárás, ÁFA, SZJA – e-learning

 

Konferenciánkon kiemelt figyelmet kap az új adóigazgatási eljárás, az elektronikus adatszolgáltatás az ÁFÁ-ban és az SZJA változás. A nap folyamán szakértőink által ismertetésre kerül a teljes 2018-as adócsomag!

 

Rendezvényünket figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék részletesen megismerni a 2018. évi adóváltozásokat:

√ Pénzügyi vezetőknek, szakembereknek, akiket érdekelnek, és munkájuk során közvetlenül érintenek a törvényi változások, és akik első kézből, a NAV szakértőitől szeretnének információkat kapni a 2018. évi adócsomagról;
Főkönyvelőknek, könyvelőknek, akik az ismereteken kívül kreditpontokat szeretnének kapni;
√ Adószakértőknek, Adótanácsadóknak, akik tisztában szeretnének lenni a törvényi változásokkal és kreditpontokra van szükségük;
√ Könyvvizsgálóknak, akik szeretnének kreditpontokra és a napra kész tudást szerezni;
√ Tulajdonosoknak, ügyvezetőknek, akik szeretnének tisztában lenni a cégük működését befolyásoló adótörvény-változásokkal, szeretnének legálisan, az adótörvények betartásával a lehető legoptimálisabb helyzetet kialakítani a cég működése tekintetében;
√ …és mindenki másnak, akik információkat szeretnének és akiknek fontos, hogy felkészülten várhassa a 2018-as adóévet.

Kreditpontok

Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők a megtekintésekért  kreditpontokat kaphatnak.

Mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakterület, nem számviteli témakör): 8 kreditpont
Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők: 10 kreditpont
Könyvvizsgálók: 1 kreditpont

Kérjük, kreditpont igényét a jelentkezési lap kitöltésekor az adatai megadásával jelezze!
Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. Az NGM hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont igazolást azon felhasználónk részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette, és egy-egy blokkot megszakítás nélkül, egymást követően, eltérő időpontban nézett végig! A kreditpontok érvényesek 2018. 01. 26. és 2018. 12. 31. között megtekintett tanfolyam esetén.

Részvételi díj

16.900 Ft/fő + ÁFA

Kedvezményes ár:

9.900.- Ft + áfa, ha megrendelése 2018. július  01. és augusztus 31. között érkezik be hozzánk.

Videó

Dr. Asztalos ZsuzsannaAdóváltozások 2018 – 1. rész

Az Szja tv., a Katv. és az Ekho tv. 2018. január 1-jétől hatályos módosításainak ismertetése

 

Sike Olga:  Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2018. – 2. rész

 

 

.

Dr. Papp Adrienn:  Az adóigazgatás megújuló szabályozása – 2018. – 3. rész

 

.

Debreczeni LászlóTermékdíj módosítás – 4. rész

Minden jog fenntartva!

Ha hibásan jelenik meg a közvetítő ablakban az adás, kérjük kattintson az alábbi linkekre:

https://infoszfera.videosquare.eu/hu/channels/details/512,Adoszabalyok_2018._-_Uj_adoigazgatasi_eljaras_AFA_SZJA_e-learning

 

Főbb témakörök

Adóváltozások 2018 – Az Szja tv., a Katv. és az Ekho tv. 2018. január 1-jétől hatályos módosításainak ismertetése – Dr. Asztalos Zsuzsanna, NAV

 1. Személyi jövedelemadó

 • Az adózás rendjének újraszabályozásával összefüggő módosítások az Szja tv.-ben (a bevallás rendszerének szabályai, Art. egyes rendelkezéseinek átültetése),
 • Módosuló és új fogalmak (pl.: iskolarendszerű képzés),
 • az egyes jövedelmek adóztatására vonatkozó szabályok módosításai (pl.: a fizető-vendéglátók tételes adójával kapcsolatos módosítás),
 • költségelszámolással kapcsolatos szabályok változásai,
 • módosuló adómentes juttatások és új adómentes rendelkezések (pl.: mobilitási célú lakhatási támogatás).

2. Kisadózó vállalkozások tételes adója

 • Főállású kisadózó fogalma,
 • egyéb változások ismertetése.

3. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

 • Az ekho választás feltételeinek módosítása katás vállalkozókat érintően

4. Egyéb, a tematika készítésekor még nem ismert változások ismertetése

 

Az adóigazgatás megújuló szabályozása – 2018. – Dr. Papp Adrienn, NAV

I. Az adóigazgatási eljárás szabályainak megújítása

1. Az új szabályozás koncepciója

a) Törvényi szintű szabályok (az adóigazgatási rendtartásról (Air.), az adózás rendjéről (Art.), az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról)
b) Teljes körű szabályozás – az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályozás nem alkalmazható
c) Rendeleti szintű szabályok – kormányrendelet, miniszteri rendeletek.

2. Az Air. és az Art. viszonya

Air.: egy általános az adóigazgatás egészére vonatkozó, rövid törvény
Art. az adóigazgatás részletes szabályait, illetve az egyes eljárások szabályait tartalmazó törvény

3. Összefoglalás

Mit hol találunk („régi Art.” és az új szabályozás rövid összehasonlítása)


II. Egyes rendelkezések

Air.

1. Az adóigazgatási eljárás alapelvei (Air., Art.)
2. A Ket. helyébe lépő közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) rendelkezéseinek beépítése
3. 
Az ellenőrzés megújuló szabályai

a) Air.

 • az ellenőrzés fajtáinak újraszabályozása,
 • ellenőrzési határidők,
 • az ellenőrzés folyamata,
 • az ellenőrzés különös szabályai.

b) kormányrendelet

 • az ellenőrzés részletszabályai

4. Jogorvoslati eljárás
A jogorvoslat szabályai az Air-ba kerülnek

 • Döntés visszavonása, módosítása
 • Fellebbezési eljárás
 • Felügyeleti intézkedés
 • Új eljárásra utasítás
 • Közigazgatási per
 • Ügyészi felhívás, felszólítás
 • Semmisség
 • Súlyosítási tilalom.

Art.
Az adóigazgatás folyamata – az egyes eljárásokra vonatkozó részletes szabályok

5. Az adókötelezettségek
a) általános szabályok
b) részletszabályok

 • bejelentkezés, nyilvántartás
 • adómegállapítás
  • általános szabályok
  • bevallás, soron kívüli bevallás
   (A munkáltatói adómegállapítás megszűnik bevallási tervezet – Szja törvényben)
  • önellenőrzés

c) Adófizetés szabályai (Art. és rendeleti szintű szabályok!)
d) bizonylat kiállítás, nyilvántartás vezetése
e) Adatszolgáltatás, adótitok, hatósági bizonyítvány
f) EKAER

6. Egyes adóigazgatási eljárások
7. Elévülés
8. 
Jogkövetkezmények

 • átlátható szabályozás
 • késedelmi pótlék mértékének változása
 • adóbírság esetén megszűnik a 200%-os bírság, az emelt összegű bírság 100% lesz,
 • mulasztási bírság fejezet teljes megújítása – kevesebb tényállás nevesítése, egyszerűbb, átláthatóbb szabályok
 • Intézkedések: az adószám törlésére vonatkozó szabályok is az intézkedések közé kerülnek.

9. jogkövetkezmény alóli mentesülés

 • Az adóhatósági állásfoglalások kiemelt jelentősége

10. Adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység bejelentése
11. 
Az állami adó- és vámhatóság által nyújtott szolgáltatások
12. 
Mellékletek

 • A bejelentendő adatok felsorolása mellékletbe kerül
 • bevallási, befizetési határidők


III. Önálló adóvégrehajtási törvény – Avt.

 • törvény tartalma: különös végrehajtási szabályok (általános szabályok a Vht.-ban)
 • NAV: általános végrehajtó hatóság 2018. január 1-jétől.

 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2018. – Sike Olga, NAV

1. Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól

 • Kire vonatkozik? (Belföldön nyilvántartásba vett adóalany, a külföldön letelepedett belföldön „csak” regisztrált adóalanyt is ideértve)
 • A számlakibocsátásra kötelezett vagy a megbízott kötelezettsége? (Meghatalmazotti, azon belül önszámlázás esetén mi a teendő?)
 • Az áthárított áfa összegétől függ.
 • Értékhatár alatti számlák esetében lehetőség
 • Internetkapcsolat szükséges

1.1. Számlázó programmal előállított számlák adatairól adatszolgáltatás

 • A számlázó programmal szembeni követelmény
 • Mit jelent a valós idejű adatszolgáltatás
 • Milyen adatok közlése kötelező, melyek opcionálisak
 • A számlázó program adatexport funkciója és az adatszolgáltatás
 • Módosító és/vagy érvénytelenítő számlák
 • Külföldön előállított számlák

1.2. Nyomdai úton előállított számlák adatairól adatszolgáltatás

 • Értékhatártól függ a gyakoriság
 • Adatszolgáltatás módja
 • Módosító és érvénytelenítő bizonylatok

2. Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások

 • Értékhatár csökkenése
 • Kimenő számlák adatszolgáltatása megszűnik
 • Befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól adatszolgáltatás

3. Adómérték csökkenések

3.1. Étkezőhelyi vendéglátásban az ételfogalom 5%-ra csökken

 • Mely feltételekkel lehet alkalmazni
 • Melyek a rendezőelvek (szolgáltatás, SZJ szám alá tartozás, helyben készítettség, melegkonyha feltétele stb.)
 • Átmeneti szabályok

3.2. Internet szolgáltatás áfa mértéke 5%-ra csökken

 • Mely szolgáltatásra vonatkozik
 • Átmeneti szabály

3.3. Egyéb adómérték változások

4. Az Áfa-ra vonatkozó egyes eljárási szabályok beépülése az Áfa tv-be

4.1. Bejelentés, változás-bejelentés szabályai (Ingatlannal kapcsolatos adókötelezettség választás, alanyi adómentesség, különbözeti adózás stb.)

4.2. Közösségi adószám szükségesség

4.3. Összesítő nyilatkozat

 

Debreczeni László: Környezetvédelmi termékdíj

 

 1. Termékdíj módosítás
 • Módosítás célja
 • Termékdíj struktúra
 • Mögöttes jogszabályok

 

 1. Termékdíj rendszer változásai
 • Fogalmak
 • Kapcsolt vállalkozás

 

 1. Termékdíj rendszer változásai 2018.
 • Fogalmak: e+e berendezés
 • WEEE
 • Kivételek
 • Pontosítások
 • Termékdíjköteles termékek
 • Hatályon kívül

Technikai követelmények

Adobe Flash lejátszó: Amennyiben Ön nem rendelkezik Adobe Flash lejátszóval, akkor kérjük telepítse a szoftvert! Adobe Flash lejátszó

Támogatott platformok: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Mac OSX.

Támogatott böngészők: A böngészőnek képesnek kell lennie lejátszania a HTML5 videókat. Ehhez mi elsősorban a Chrome, Firefox, Microsoft Edge vagy Safari böngészőket javasoljuk, ezekből is a következőket:

 • Microsoft Edge
 • Chrome 48 (2016. január)
 • Firefox 44 (2015. október)
 • Safari 6.2.8 (2015. augusztus)
 • Opera 35 (2016. február)
 • Internet Explorer 11 (Windows 8 és Windows 10, ugyanakkor Windows 7 rendszeren NEM támogatott!)

Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése.

Hálózati követelmény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet a rendelkezésre álló sávszélesség.

A videó lejátszás engedélyezése: Egyes vállalati hálózatokban előfordulhat, hogy a szigorú tartalmi szűrési szabályok blokkolják a videó forgalmat. Ekkor a lejátszó hibaüzenetben tájékoztatja Önt (pl. “Az élő közvetítés nem elérhető”). Ebben az esetben kérjük, hogy forduljon saját rendszergazdájához! A lejátszáshoz minimálisan a HTTP-be ágyazott RTMP protokollt (tcp/80-as port a videó szerver felé) engedélyezni kell.

TESZT:

Esetleges hibajelenségek

1.

Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”.

Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!

2.

Hibaüzenet: “Az élő közvetítés nem elérhető…”.

Megoldás: Valószínűleg a vállalati hálózat szigorú tartalmi szűrési szabályai blokkolják a videó forgalmat. Ebben az esetben kérjük, hogy forduljon saját rendszergazdájához!

3.

A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.)

Megrendelés feltételei

Egyéb információk:

Az infoszfera.hu honlapon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek!