Áfa Ügyintézői Ismeretek Képzés /e-learning/

Áfa Ügyintézői Ismeretek Képzésünkön az áfával kapcsolatos új és aktuális szabályok, előírások gyakorlati szemszögből kerülnek megvitatásra.

Szakértő előadónk az első nap során az áfa szabályokat, a belföldi áfa legfontosabb kérdésköreit ismerteti. Könnyen érthető és a mindennapi munkában gyakran előforduló példákon keresztül mutatja be a tudnivalókat. Az áfa és a számlázás kapcsolatából kiindulva eljut az olyan témákhoz is, mint előleg, részszámla, időszakos elszámolások és számlakorrekciók.

A képzés második napján a nemzetközi áfa legfontosabb és leggyakoribb területei kerülnek fókuszba. Szakértőnk gyakorlati szemszögből közelíti meg a nemzetközi áfa ügyletek (egyes ügyletek számlázása, teljesítési időpontja, áfa levonása stb.) szabályrendszerét is.

Részvételi díj

90.000 Ft /fő + áfa

 

Kedvezmények

70.000 Ft /fő + áfa, ha jelentkezése augusztus 31-ig beérkezik hozzánk. 

A képzésen való részvételéről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki!

 

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Az online képzés 8 videó modulból áll, melynek időtartama 586 perc.

Az ár tartalmazza az online képzést és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

A képzés 7 napos turnusokban végezhető. Az időpontot előre egyeztetni szükséges!

 


KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Képzési tájékoztató

Felnőttképzési szerződés

Főbb témakörök

Áfa és bizonylatok, avagy miért a helyes számlázás az alapja mindennek az áfában

Bizonylatok 

 • Bizonylatolási rend
 • Számviteli törvény szerinti bizonylatok
 • Áfa törvény szerinti bizonylatok
 • Számlázóprogrammal szemben támasztott követelmények
 • Előlegszámla, rész-számla, végszámla
 • Nullás végszámla
 • Gyüjtőszámla
 • Nyugta
 • Elektronikus nyugta
 • Számlázás és számlázás átvállalása

Online számla adatszolgáltatás

 • Mikor kötelező az online számla adatszolgáltatás?
 • Adatszolgáltatás technikája
 • Manuális adatszolgáltatás
 • Gépi adatszolgáltatás

Adódigitalizáció

 • Adódigitalizációval kapcsolatos kötelezettségek
 • Adódigitalizációval rejlő lehetőségek
 • Lekérdezési lehetőség

Számla tartalma

 • Számla és adatszolgáltatás tartalma
 • Árfolyam alkalmazása és adatszolgáltatás
 • Hivatkozások a számlán
 • Közösségi adószám

Időpontok a számlán

 • Teljesítési időpont
 • Számlakibocsátás kelte
 • Fizetési határidő
 • Időszakos elszámolási ügyletek
 • Közvetített szolgáltatás

Járulékosan kapcsolódó szolgáltatások

 • Hány számla? Hány ügylet?
 • Komplex ügyletek és önálló ügyletek

Számlakorrekciók

 • Számla érvénytelenítése
 • Számla módosítása

Áfa törvény szabályai példákon keresztül, avagy miért az áfa ismerete az alapja a helyes számlázásnak

Áfa törvény hatálya

 • Tárgyi, személyi, területi hatály
 • Adóalanyok, adózók, adófizetésre kötelezett személyek
 • Gazdasági tevékenység fogalma
 • Leányvállalat, fióktelep, állandó telephely, adószám
 • Csoportos adóalanyiság

Ügyletek

 • Termékértékesítés fogalma és típusai
 • Szolgáltatásnyújtás fogalma és típusai
 • Ellenérték nélküli ügyletek
 • Apport, átalakulás, üzletág átruházása
 • Utalványok áfa kezelése
 • Közösségen belüli beszerzés
 • Termékimport

Teljesítés helye

Az adó alapja

 • Ellenérték
 • Barterügyletek és barterszerű ügyletek
 • Árengedmények

Adómérték

 • Egyes kedvezményes adómérték alá tartozó ügyletek

Adómentességek

 • Adólevonással járó adómentesség
 • Tárgyi adómentesség

Áfa levonása

 • Áfa levonása, visszaigénylése, visszatérítése
 • Áfa levonási alapelvek
 • Áfa levonási korlátok
 • Áfa arányosítás
 • Adólevonási korlátok
 • Tárgyi feltételek
 • Az ún „kétéves szabály”

Adófizetésre kötelezett személy

 • Egyenes adózás
 • Fordított adózás
 • Speciális esetek

Adó megállapítása és bevallása

Speciális szabályok

 • Alanyi adómentesség
 • Különbözet szerinti adózás

Egyes kiemelt témák

 • Ingatlan
 • Személygépkocsi
 • Tárgyi eszköz
 • Közvetített szolgáltatás és ügynöki szolgáltatás
 • Áfa és EKAER kapcsolata

Adóalanyiság nemzetközi áfa szempontból

 • Egyetemes adóalanyiság
 • Adóalany, adófizetésre kötelezett, adózó
 • Áfa-regisztráció szükségessége
 • Pénzügyi képviselet
 • Letelepedettség, állandó telephely
 • Áfa-telephely, tao-telephely
 • Székhely, fióktelep
 • Állandó telephelyre vonatkozó EUB döntések
 • Letelepedettség érintettséget a szolgáltatás nyújtásában és fogadásában
 • Fióktelep és székhely közöti ügyletek
 • Csoportos áfa alanyiság és az állandó telephely
 • Alvállalkozók szerepe
 • Vagyonáthelyezés EU-n belül
 • Áfa-regisztráció, áfa-levonás/-visszaigénylés és áfa-visszatérítés kapcsolata

Nemzetközi ügyletek rendszere

 • Ügyletekről általában
 • Elemzés menete
 • Vizsgálandó szempontok
 • Teljesítés időpontja, előleg, részteljesítés
 • Adómérték
 • Adófizetésre kötelezett személy, egyenes adózás, fordított adózás
 • Számlázás és számlakorrekciók a nemzetközi ügyletek kapcsán
 • Számla érvénytelenítése
 • Számla módosítása

Nemzetközi termékértékesítések

 • Közösségen belüli termékértékesítések
 • Kiszállítási igazolás
 • Termékexport
 • Láncügylet
 • Háromszögügylet
 • Vagyonmozgatás tagállamok között
 • Bérmunka céljára továbbított termékek
 • Bérmunka során felhasznált berendezés, gyártási minta áfa kezelése
 • Vevői készlet egyszerűsítés
 • Fel- vagy összeszerelés tárgyát képező értékesítés
 • Egyes különleges teljesítési helyű ügyletek

Közösségen belüli termékbeszerzés

 • Vagyon-áthelyezés
 • Háromszögügylet
 • Vevői készlet
 • Bizonylatolás
 • Áfa fizetésére kötelezett személye

Termékimport

 • Termékimport teljesítési helye
 • Áfa fizetésre kötelezett személy
 • Kinek a nevére szól az import határozat?
 • Önadózás
 • Áfa-levonási jog engedményezése
 • Adómentes termékimport, az ún. 42. eljárás
 • Aktív és passzív bérmunka

A termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó ügyletek

 • Adóraktár és vámraktár
 • Vámfelügylet melletti feldolgozás
 • Külföldi utas áfája

Nemzetközi szolgáltatások

 • B2B és B2C ügyletek
 • Főszabály alá tartozó ügyletek teljesítési helye
 • Állandó telephely és annak érintettsége
 • A számlakibocsátó mikor számlázhat áfa nélkül?
 • Ingatlanhoz kapcsolódó ügyletek
 • Ingóságon végzett munka (összeszerelés, bérmunka stb.)
 • Rendezvényszervezés teljesítési helye
 • Más speciális teljesítési helyű ügyletek
 • Közvetített szolgáltatások nemzetközi viszonylatban
 • Költség-átterhelések és áfa

E-kereskedelemmel kapcsolatos szabályok

 • B2B ügyletek és B2C ügyletek
 • Távértékesítések rendszere
 • Egyablakos rendszer és import egyablakos rendszer
 • Webplatformok vélelmezett értékesítése

Egyes speciális esetek

 • Személygépkocsival kapcsolatos ügyletek
 • Ingatlan rövid távú bérbeadása (Airbnb és társai)
 • Áfa és EKÁER kapcsolata

 

Videó

Kérjük, a felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi linkekre:

https://infoszfera.videosquare.eu/hu/channels/details/11252,Afa_Ugyintezoi_Ismeretek_Kepzes

(A felvétel megtekintéséhez egyedi felhasználónév és jelszó szükséges. Amennyiben még nincs felhasználóneve és jelszava, rendelje meg tananyagunkat.)

Minden jog fenntartva!

Esetleges hibajelenségek

1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!

2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.) – Kattintson a közvetítői képernyő jobb alsó sarkában megjelenő fogaskerék ikonra, és az Auto beállításról állítsa át a közvetítés felbontását 480p vagy 360p -re.

Megrendelés feltételei

Egyéb információk:

Az infoszfera.hu és az infoszfera.videosquare.eu honlapon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek!

Felvétel dátuma:
2024. június 24.
Széchenyi 2020