Értékelési eljárások: tárgyi eszközök, projektek, devizás ügyletek és saját tőke (e-learning)

Tárgyi eszköz:
A saját tőkében egy örökzöld terület a tárgyi eszközök elszámolása,
de mindig van aktualitása, például a lízingelt autók esetében is.

Projektelszámolás:
A számviteli törvény legújabb találmánya bár sok céget nem érint, de a speciális szabályait mindenkinek ismerni kell annak érdekében, hogy eldöntse, ez vonatkozik-e az ügyfeleire

Devizás ügyletek:
A külföldi pénznemben történő kereskedelem elszámolásánál sokszor a programra hagyatkozunk, ami nem mindig megfelelő. A helyes szabályok alkalmazásánál ismernünk kell a számviteli törvény előírásait is.

Saját tőke:
A cégek jogszabályi működését szigorúan szabályozza a Ptk, és egy elégtelen saját tőke a cég megszüntetéséhez is vezethet. Ezért ennek folyamatos felügyeletére van szükség,
és igény szerint a megoldásra javaslatokat is kell tennünk.

Kreditpontok

Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők a megtekintésekért  kreditpontokat kaphatnak.

Mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakterület, nem számviteli témakör): 8 kreditpont
Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 1 kreditpont

Kérjük, kreditpont igényét a jelentkezési lap kitöltésekor az adatai megadásával jelezze!

Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. Az PM hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont igazolást azon felhasználónk részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette, és egy-egy blokkot megszakítás nélkül, egymást követően, eltérő időpontban nézett végig!

Az online képzés 4 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 363 perc.

 

Részvételi díj

18.900 Ft/fő

Jelen képzésünk áfa-mentes

 

Az online képzés 4 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 363 perc.

Az ár tartalmazza az online képzést és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

 

A tanfolyam anyaga elérhető: 2021. 12. 31.

Főbb témakörök

Tárgyi eszközök

A bruttó érték meghatározása beruházási hitelből megvalósított egy vagy több eszköz esetén

• hitelhez kapcsolódó kamat, bankgarancia, egyéb díjak, jutalékok,
• beruházáshoz kapcsolódó biztosítási díj,
• beruházáshoz kapcsolódó devizakötelezettség elszámolt árfolyam-különbözete,
• beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás tételei,

A próbaüzemeltetés figyelembe vétele az eszköz bekerülési értékében
A próbaüzemeltetés költsége az eszköz (a beruházás) bekerülési értékének része, az Szt. 47. § (1) bekezdésének szabályai szerint (a próbaüzemeltetés során felmerülhetnek az eszköz bekerülési értékében figyelembe nem vehető költségek, ráfordítások is)
A bérbevett tárgyi eszközökön végzett beruházás

• a lízingelt eszközökre is vonatkozik
• értékét az Szt. 47-48. §-a alapján kell meghatározni, és külön, önálló eszközként aktiválni
• az események számviteli elszámolása az egyes esetekben

Fejlesztési tartalék igénybe vétele beruházáshoz

• a fejlesztési tartalék adójogi kategória, feltételeit, mértékét, feloldásának módját a társaságiadó-törvény tartalmazza
• a számvitelben a fejlesztési tartalékot az eredménytartalékból kell lekötni
• a lekötést negatív eredménytartalék esetében (illetve, ha ettől válik negatívvá) is lehet alkalmazni
• a fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó aktivált eszköz(ök) számviteli és társaságiadó-törvény szerinti terv szerinti értékcsökkenésének levezetése (a fejlesztési tartalék feloldása nem befolyásolja a számvitelben kimutatott terv szerinti értékcsökkenés összegét, ez fordítva is, illetve abban az esetben is igaz, ha a számviteli elszámolásban is a társaságiadó-törvény szerinti leírási kulcsokat használják)

A hasznos élettartam, a maradványérték, a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatása

• maradványértéket elért, vagy nullára leírt tárgyi eszközök esetében
• terven felüli értékcsökkenéssel érintett tárgyi eszközök esetében

Projektelszámolás

Sajátosságok, feltételek!

• A megrendelő által meghatározott jellemzőkkel rendelkező termék vagy szolgáltatás
• A vevő meghatározhatja a termék vagy szolgáltatás jellemzőit

Teljesítés mértéke

Eddigi probléma: A számlázás, a fizetés ütemezése, a részfizetések és előlegek gyakran nem tükrözik az elvégzett munkát.
2 új fogalom a szerződéses elszámolási egységhez:

• Teljesítési fok: a tényleges teljesítésnek a szerződés elszámolási egységére meghatározott mértéke, amely a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított – a számviteli politikában meghatározott módszer szerinti – arányát fejezi ki.
• Készültségei fok: a befejezetlen termelés vagy a befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke, amely a már elvégzett tevékenységeknek a félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő összes tevékenységhez viszonyított – a számviteli politikában meghatározott módszer szerinti – arányát fejezi ki.

Az elszámolási egység hatása

• Mérleg oldaláról:

o befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, továbbá félkész vagy
o Aktív időbeli elhatárolás
o Passzív időbeli elhatárolás

• Eredmény elszámolás oldaláról:

o Az értékesítés nettó árbevétele

Az összemérés elve az új szabályban

Céltartalék képzés

• lehetőség
• kötelezettség

Hatálybalépés

• Az új előírások 2020. január 1-jén lépnek hatályba
• Először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni,
• A 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
• A projekt elszámolásokra vonatkozó új előírásokat 2020. január 1-je előtt megkötött szerződésekre nem kötelező alkalmazni, de lehetséges.
• Ha a 2020. január 1-je előtt megkötött szerződésekre az új előírásokat alkalmazzák, akkor a vonatkozó, egymáshoz kapcsolódó módosításokat is egyidejűleg alkalmazni kell.

Devizás ügyletek értékelésének szabályai

Mérleghez kapcsolódó tételek

• Eszközök

o Pénzeszközök
o Követelések
o Értékpapírok és részesedések
o Devizában adott előleg
o Aktív időbeli elhatárolás

• Források

o Kötelezettségek (hátrasorolt, hosszú, rövid)
o Vevőktől kapott előlegek
o Passzív időbeli elhatárolások

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó

• Ráfordítások (költségek)

o Felmerült költségek
o Egyéb ráfordítások
o Pénzügyi ráfordítások

• Bevételek

o Árbevételek
o Egyéb bevételek
o Pénzügyi bevételek

Választott árfolyamok

o MNB által közétett hivatalos deviza árfolyam
o Választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamából számított átlagárfolyam

Devizás értékelés esetei

• Állományba vételkor
• Állományból kivezetéskor
• Év végi értékeléskor

Osztalékfizetés EUR-ban

• Ha devizás a könyvvezetés: nincs gond a könyveléssel
• Ha FT-os a könyvvezetés, beszámolókészítés (azaz Ft-ban van a jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyezve): Ft-ban kell meghatározni a mértékét!!!
De a kifizetése megtörténhet:
• Ft-ban
• Devizában

Saját tőke műveleteinek számviteli elszámolása

Saját tőke fogalma, a mérlegben betöltött helye, szerepe
Saját tőke elemei (növekedésük, csökkenésük, könyvelés időpontja, módja)

• Jegyzett tőke
• Jegyzett, be nem fizetett tőke
• Tőketartalék
• Eredménytartalék
• Lekötött tartalék
• Értékelési tartalék
• Adózott eredmény

Saját tőke és Jegyzett tőke összefüggései, s az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok
A Ptk. szerinti tőkeszabályok, ennek való megfelelés szabályai, időbeli korlátja
Saját tőke pótlásának lehetőségei

• Törzstőke felemelése pénzzel vagy apporttal
• Tőketartalék emelése törzstőke emeléssel párhuzamosan
• Tagi kölcsönből lehet-e saját tőke helyzetét javítani?
• Pótbefizetés,
• Értékhelyesbítés

Osztalékkorlát meghatározása, osztalékfizetés
Osztalék elengedésének szabályai
Saját tőkén belüli átvezetések
Saját tőke bemutatása a kiegészítő mellékletben
Esettanulmányok, gyakran felmerülő kérdések

Videó

Kérjük, a felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi linkekre:

https://infoszfera.videosquare.eu/hu/channels/details/8134,Ertekelesi_eljarasok_targyi_eszkozok_projektek_devizas_ugyletek_es_sajat_toke

(A felvétel megtekintéséhez egyedi felhasználónév és jelszó szükséges. Amennyiben még nincs felhasználóneve és jelszava, rendelje meg tananyagunkat.)

Minden jog fenntartva!

Esetleges hibajelenségek

1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!

2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.)

Megrendelés feltételei

Egyéb információk:

Az infoszfera.hu honlapon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Az ár tartalmazza az online videó tananyagot és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek!

Széchenyi 2020