„6 kredit” Ingatlanjog – Alapelvei, kapcsolódó jogok érvényesítése és a gyakorlati következményeik – /e-learning/

Dologi jog a gyakorlatban, Közös tulajdonnal kapcsolatos jogviták

Konferenciánkon az ingatlanjoghoz kapcsolódó jogok érvényesítéséről, azok gyakorlati következményeiről beszél szakértő előadónk.

A mindennapokban gyakran alakul ki jogvita az ingatlanokkal, a közös tulajdonnal kapcsolatban. A bíróság szemszögéből tekintjük át ezen perek sajátosságait, buktatóit és következményeit. Előadónk az egyes esetek jogszabályi háttere mellett, a bíróságok gyakorlatát és gyakorlatban is hasznosítható szakmai tapasztalatokat, javaslatokat oszt meg a nézőkkel.

 

Kreditpontok

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK: 6 KREDITPONT ÜGYVÉDEKNEK

Kreditpont igény esetén kötelező az e-learning előadások maradéktalan megtekintése.
A tananyag megtekintése után az Infoszféra Kft. kreditigazolást állít ki.

 

A KREDITPONTOK MEGSZERZÉSÉNEK MENETE:

 • Kérjük, kreditpont igényét a jelentkezési lap kitöltésekor adatai megadásával jelezze!
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szeptember 1-től életbe lépett módosító rendelkezései értelmében szükséges adatbekérő űrlap kitöltése
 • A részvételi díj kiegyenlítése után egyedi felhasználó névét,  jelszavát és a tanfolyam anyag elérhetőségét e-mailen küldjük el a megrendelőnek.
 • Online e-learning tananyagunk 4 db modulból áll. Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza.
 • A kurzus moduljain belül a rendszer a MÜK előírása szerint időszakonként “éberség” ellenőrző kérdéseket tesz fel az elhangzott oktatási anyaghoz kapcsolódóan. Az ellenőrző kérdések közül minimum egyet helyesen kell megválaszolni, hogy az anyag megtekintését folytathassa. Helytelen válaszok esetén a program automatikusan visszalépteti az adott fejezet elejére.
 • A kreditpontokat a MÜK előírásai szerint lejelentjük, a résztvevőnek további teendője nincs!

 

 A MÜK hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont igazolást csak annak a résztvevőnek áll módunkban kiállítani, aki a teljes e-learning konferenciát maradéktalanul megtekintette, egy-egy blokkot megszakítás nélkül, egymást követően, eltérő időpontban nézett végig!  Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek! A kreditpontok 2023. 05. 22. és 2024. 12. 31. közötti megtekintés esetén adhatók ki.

 

 

Az Infoszféra Kft-t a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsága akkreditált képzési helynek nyilvánította. Akkreditációs azonosító szám: AK001004/2020 

A képzési esemény nyilvántartásba vételi száma: NY002766/2023

Részvételi díj

29.900 Ft/fő+áfa

Kedvezmények

22.900 Ft/fő+áfa, ha jelentkezése június 30-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Az online e-learning anyag 4 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 361 perc.

 

Az ár tartalmazza az online videókat és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

 

Főbb témakörök

 • A dologi jog alapelvei és gyakorlati következményeik
 • A dolgok osztályozása és ennek gyakorlati következményei
 • A tulajdonszerzési módok osztályozása és ennek gyakorlati következményei
 • Az elbirtoklás
 • A ráépítés
 • A túlépítés
 • A birtok- és szomszédjogi viták
 • A telekhatárviták
 • A közös tulajdon használatával és a megszüntetésével kapcsolatos jogviták
 • A telki szolgalmakkal kapcsolatos jogviták
 • A fontosabb öröklési jogviták
 • Az anyagi öröklésjog és a hagyatéki eljárás kapcsolata
 • A telekkönyvi jog és az ingatlan-nyilvántartási eljárás gyakorlati alapkérdései
 • A földforgalmi szabályozás néhány gyakorlati problémája

Videó

Kérjük, a felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi linkekre:

https://infoszfera.videosquare.eu/hu/channels/details/10118,Ingatlanjog_Alapelvei_kapcsolodo_jogok_ervenyesitese_es_a_gyakorlati_kovetkezmenyeik_e-learning_

(A felvétel megtekintéséhez egyedi felhasználónév és jelszó szükséges. Amennyiben még nincs felhasználóneve és jelszava, rendelje meg tananyagunkat.)

Minden jog fenntartva!

Esetleges hibajelenségek

1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!

2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.)

Megrendelés feltételei

Egyéb információk:

Az infoszfera.hu honlapon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek!

 

Adatkezelés/adattovábbítás:
Ezúton tájékoztatjuk ügyvéd kreditpontos továbbképzéseink résztvevőit, hogy a kreditpontok kiadása kapcsán adatátadás történik a MÜK és a területi kamara, mint adatkezelők és MÜK megbízásából eljáró adatfeldolgozó részére.

Széchenyi 2020