Környezetvédelmi e-learning csomag – Hulladékgazdálkodás, EPR, Termékdíj – e-learning

Az európai uniós hulladékgazdálkodási irányelveknek megfelelően, 2023. július 1-től jelentősen átalakultak a magyar hulladékgazdálkodási szabályok is. Ezek az átalakulások a napi gyakorlatban mindenkit érintenek kisebb-nagyobb mértékben, cégeket és magánszemélyeket egyaránt.

 

Az európai uniós hulladékgazdálkodási irányelvek szerint egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért Magyarországon is a gyártók, termelők, a termék első forgalomba hozói a felelősek. Ezt hívjuk kiterjesztett gyártói felelősségnek (extended producers responsibility, azaz EPR).

 

A megváltozott jogszabályi környezetben, az EPR díj megjelenésével a termékdíj is változott. Megszűnt az egyéni hulladékkezelés teljesítésének lehetősége. Központi kérdés lesz mindenki számára:

 • Hogyan vonható le a termékdíjból a kiterjesztett gyártói felelősségi díj?
 • Milyen a termékdíj és a hulladékgazdálkodási gyártói adatszolgáltatások kapcsolata?
 • Hogyan változott a termékdíj számítása és bevallása 2023. július 1-jétől?
 • Kit hogyan, és milyen termékek kapcsán érintenek az EPR rendelkezései? Milyen módosító rendelkezések jelentek meg 2 nappal a bevezetés előtt?
 • Kire milyen egyéb hulladékgazdálkodási szabályok vonatkoznak?

Az előadások során a hatályos jogszabályi előírások, a júniusban elfogadott szabályok ismertetése mellett előadóink kitérnek az ismert végrehajtási rendeletekre, illetve tervezetekre is. Szó esik a gazdálkodók feladatairól, a változások trendjéről, illetve időpontjairól is.


Az e-learning csomag tartalma:

1. Hulladékgazdálkodási szabályok változásai 2023 júliusától, a koncessziós hulladékgazdálkodásra való átállás szabályai

2. EPR, a Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 2023.

3. Termékdíj a gyakorlatban – Bevallás, nyilvántartás, adatszolgáltatás

Részvételi díj

61.900 Ft/csomag + ÁFA

Kedvezmények

29.900 Ft/csomag + ÁFA, ha megrendelése november 30-ig beérkezik hozzánk.


Az online előadások időtartama:

EPR: 2 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 274 perc.

Környezetvédelmi Termékdíj: 3 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 319 perc.

Hulladékgazdálkodás: 3 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 300 perc.

 

Az ár tartalmazza az online előadásokat és azok anyagát letölthető pdf formátumban.

Főbb témakörök

Hulladékgazdálkodási szabályok változásai 2023 júliusától, a koncessziós hulladékgazdálkodásra való átállás szabályai

 • Az Alkotmánybíróság 2023. júniusi határozata a koncessziós rendszerrel kapcsolatban
 • A Ht. és kapcsolódó törvényi szabályozások változásai 2023. július 1. után
 • A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer/EPR hulladékgazdálkodási vonatkozásai
 • A Ht. végrehajtási rendeletei 2023. július 1. napjától
 • Kormányrendeletek
 • Miniszteri rendeletek
 • MEKH rendeletek
 • A hulladékgazdálkodási koncesszió keretein belül a közszolgáltatási résztevékenység ellátása 2023. július 1. után
 • A hulladékgazdálkodási koncesszió keretein belül az intézményi résztevékenység ellátása 2023. július 1. után
 • A gazdálkodó szervezetek feladatai az új rendszerben
 • A hatóságok hulladékgazdálkodási feladatai az új rendszerben

Termékdíj a gyakorlatban – Bevallás, nyilvántartás, adatszolgáltatás

 • Fókuszban a negyedéves bevallás
 • Megjelent a 23KTBEV termékdíj bevallási nyomtatvány
 • Termékdíj bevallás a gyakorlatban, lépésről lépésre – minden, amit a bevallás teljesítéséről tudni érdemes
 • A 23KTBEV nyomtatvány kitöltésének részletei
 • A BEV lap és a VIS lap kitöltése
 • Komplex ismertetés a termékdíj adminisztrációról
 • Milyen adatok szükségesek a helyes bevalláshoz?
 • A bevalláshoz elengedhetetlen a termékdíj-megállapítás
  • Hogyan, milyen rendszerekből célszerű elvégezni?
 • Nyilvántartás a termékdíjban
  • Hogyan kell kialakítani?
  • Szükséges és fontos paraméterek
  • Nyilvántartás kötelező tartalmi elemi
 • Visszaigénylés jogcímei és bizonylati háttere, adminisztrációja
 • Bizonylatok a termékdíjban
 • Beszállítók és vevők tájékoztatása
 • Számlázás, nettó és bruttó érték – hogyan kell felszámítani a termékdíjat?
 • Bejelentés és változás-bejelentés – 23TKORNY nyomtatvány részletei
 • Árumegnevezés – áruismeret – vámtarifaszám meghatározása
 • Gyártói és kereskedői kötelezettségek a termékdíjban
 • Termékdíjköteles termékek meghatározásának fontos kérdései, fogalmak és meghatározások (Pl.: csomagolószer és csomagolás összefüggései stb.)
 • Termékdíjköteles termékek helyzete az ellátási láncban
 • Egyutas és többutas csomagolószer adminisztrációja
 • Belföldre és külföldre értékesítés
 • Forgalomba hozatal, saját célú felhasználás és készletre vétel szabályai
 • Termékdíj-átalány adminisztrációja
  • Csekély kibocsátók és gépjármű kereskedők átalány lehetőségei
 • Nyilatkozatadás, szerződéses átvállalás és a termékdíj raktár részletei
 • Termékdíj „mentességek és kedvezmények” szabályai
 • Vállalatirányítás és a termékdíj-kötelezettség kezelése! Megbízhatóság és hatékonyság növelése
 • Hogyan lehet felkészülni az adóellenőrzésekre és a szigorú szankciókra?
 • Megszűnik a mezőgazdasági termelők termékdíj átalánya! Mi választható helyette?
 • Megszűnik az egyéni hulladékkezelés teljesítés lehetősége
 • A termékdíj és a hulladékgazdálkodási gyártói adatszolgáltatások kapcsolata
 • Hogyan vonható le a termékdíjból a kiterjesztett gyártói felelősségi díj/EPR (nettósítás)
 • A termékdíj számításának és bevallásának változásai 2023. július 1-jétől
 • Gyakorlati kérdések, esettanulmányok

EPR, a Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 2023. – aktualitások, adminisztráció, adatszolgáltatás, bevallás

 • Gyártói kötelezettség, vagyis belföldi előállítók és külföldről behozók feladatai
 • Kollektív és egyéni teljesítés
 • EPR termékekről részletesen:
  • csomagolások
  • egyes SUP termékek (pl: flexibilis anyagból készült zacskók, italtárolók)
  • elektromos és elektronikus berendezések
  • elemek és akkumulátorok
  • gépjárművek
  • gumiabroncs
  • irodai papír
  • reklámhordozó papír
  • sütőolaj és -zsír
  • egyes textil termékek
  • egyes bútorok
 • A június 29-én megjelent kormányrendelet[276/2023. (VI-29)]
  • A csomagolási anyagokat érintő jogszabályváltozások
  • Az újrahasználható csomagolószereket érintő változások
  • Mentességek bevezetése
  • Az EPR kötelezettség alóli mentesülés átvállalási szerződés vagy nyilatkozat alapján
  • Készletre vétel alapján történő nyilvántartás vezetés lehetősége
  • A hulladékgazdálkodási hatóság felé megküldött adatok utólagos módosítása
  • A gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig módosíthatja az eddigi határidő helyett, amely a számla kézhezvételétől számított 15 nap volt
 • A módosító rendelet hatása az EPR szabályozásban
 • Gyártói nyilvántartásba vétel (regisztráció) a hulladékgazdálkodási hatóság felé
 • Nyilvántartás vezetés paraméterei
 • Adatszolgáltatás időszakai és adatai
 • Nyilvántartás vezetése a forgalomba hozott EPR termékekről
 • EPR termékek azonosító kódszámai
 • Számlán feltüntetési kötelezettség
 • Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a hulladékgazdálkodási hatóság felé
 • EPR díj megfizetése
 • EPR termékek és termékdíjköteles termékek összehasonlítása
 • Termékdíj kiszámítása, vagyis termékdíj és EPR díj nettósítása
 • Kit érint az EPR szabályozása?
 • Milyen termékekre terjed ki az EPR, vagyis:
  • csomagolások,
  • egyes SUP termékek (pl.: flexibilis anyagból készült zacskók, italtárolók),
  • elektromos és elektronikus berendezések,
  • elemek és akkumulátorok,
  • gépjárművek,
  • gumiabroncs,
  • irodai papír,
  • reklámhordozó papír,
  • sütőolaj és -zsír,
  • egyes textil termékek,
  • egyes bútorok.
 • Gyártói kötelezettség, vagyis belföldi előállítók és külföldről behozók feladatai
 • Forgalomba hozatal, saját célú felhasználás rendelkezései
 • Készletre vétel szabályai
 • Gyártói nyilvántartásba vétel (előregisztráció és regisztráció)
 • Átvállalás jogcímei
 • Nyilatkozattal beszerzés szabályai
 • Csomagolószer – csomagolás – kicsomagolás részletei
 • Újrahasználható csomagolószer és csomagolás
 • Külföldről behozatal és külföldre kiszállítás az ellátási láncokban
 • Nyilvántartás vezetése a forgalomba hozott EPR termékekről
 • Az október 20-ig teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség részletei, a bevallás nyomtatványa és annak részletei
 • Adatszolgáltatás időszakai és adatai
 • EPR termékek azonosító kódszámai
 • Számlán feltüntetési kötelezettség
 • Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a hulladékgazdálkodási hatóság felé
 • EPR díj megfizetése
 • EPR termékek és termékdíjköteles termékek összehasonlítása
 • Termékdíj kiszámítása, vagyis termékdíj és EPR díj „nettósítása”
 • Kedvező lehetőségek: termékdíjátalány, nyilatkozatadás
 • Nyomtatványok
 • Nyilvántartás és bizonylatok kapcsolata
 • Vámtarifaszám alkalmazásának változása
 • Adatszolgáltatás módja
 • Konzultáció az élő előadáson résztvevők kérdései alapján

 

Videó

Kérjük, a felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi linkekre:

https://infoszfera.videosquare.eu/hu/channels/details/9978,Hulladekgazdalkodas_2023.

https://infoszfera.videosquare.eu/hu/channels/details/10414,EPR_Kiterjesztett_Gyartoi_Felelossegi_Rendszer_aktualitasok_adminisztracio_adatszolgaltatas_bevallas

https://infoszfera.videosquare.eu/hu/channels/details/9736,Termekdij_a_gyakorlatban_-_Bevallas_nyilvantartas_adatszolgaltatas_e-learning_

(A felvétel megtekintéséhez egyedi felhasználónév és jelszó szükséges. Amennyiben még nincs felhasználóneve és jelszava, rendelje meg tananyagunkat.)

Minden jog fenntartva!

Esetleges hibajelenségek

1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!

2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.) Kérjük, a közvetítői képernyő bal alsó sarkában lévő fogaskerék ikonra kattintva állítsa kisebbre a felbontást.

Megrendelés feltételei

Egyéb információk:

Az infoszfera.hu honlapon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Az ár tartalmazza az online videó tananyagot és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek!

Széchenyi 2020