Környezetvédelmi Termékdíj 2023. – Jelentős változások – e-learning

Koncessziós hulladékkezelési szabályozás, kiterjesztett gyártói felelősség,
termékdíj tételek meghatározása, új adminisztratív kötelezettségek

 

Változnak a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények, amelynek része a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) módosítása is. A módosítások 2023. július 1-jétől alapvetően változtatják meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban felmerülő kötelezettségek rendszerét, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a külön kormányrendeletben szabályozásra kerülő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggésben. A változások további feladatokat rónak a gazdálkodók széles körére!

2023. július 1-jétől a termékdíj szabályozás az ún. koncessziós hulladékkezelési szabályozásba és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerbe épül be, ami azt jelenti, hogy a gyártót/kötelezettet terheli a termékdíjköteles termékből keletkezett hulladék hulladékkezelési költsége.
A hulladékkezelés pénzügyi erőforrásait a gyártónak/kötelezettnek kell biztosítania, mely erőforrások fedezetül szolgálnak a koncessziós társaság hulladékgazdálkodási kötelezettségeinek teljesítéséhez. A koncessziós társaság „belépésével” a hulladékkezelés állami szerepvállalása befejeződik, hiszen jelenleg az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet végzi a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok hulladékkezelésének szervezését.

A változással átalakul a termékdíjtételek meghatározása, mégpedig olyan formában, hogy bevezetésre kerül az általános termékdíjtétel, melyből levonásra kerül a kiterjesztett gyártói felelősségi díj.

A gazdálkodók adminisztratív kötelezettségei is változnak! (pl.: nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése, negyedéves adatszolgáltatás, díjfizetés) Két irányban is teljesíteniük kell a jövőben, hiszen megmaradnak a termékdíjjal kapcsolatos teendők, másrészt a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerből eredő feladatokat is el kell végezniük

További jelentős érdekességek, módosítások!
Változik a termékdíj jogi szabályozásában a termékdíj-átalány rendszere, megszűnik a kollektív és az egyéni hulladékkezelés teljesítés jogintézménye, a vámtarifaszám használatának időállapota, több rendelkezés törlésre és módosításra kerül.

Az előadás során bemutatásra kerülnek a változások és az ezzel kapcsolatos kérdések, feladatok is megvitatásra kerülnek!

Részletesen a termékdíjjal kapcsolatos adminisztrációról!

Részvételi díj

25.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

19.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  március 31-ig beérkezik hozzánk.

 

Az online képzés 3 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 285 perc.

Az ár tartalmazza az online képzést és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

Főbb témakörök

 • Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer
 • Koncessziós hulladékkezelési szabályozás
 • Termékdíjköteles termékek
 • Hogyan érintik a termékdíj szabályozás változásai a vállalkozókat?
 • Csekély mennyiségű kibocsátó átalány
 • Mezőgazdasági termelő átalány – Mit lehet és kell tenni a jövőben?
 • Egyéni hulladékkezelés változása
 • Vámtarifaszám alkalmazásának változása
 • „Nem kell megfizetni a termékdíjat” jogintézmény változása
 • Termékdíj kiszámítása
 • Termékdíjköteles termékek termékdíjtételei, vagyis az általános termékdíjtétel és a kiterjesztett gyártói felelősségi díj
 • Gépjárművek termékdíjátalány fizetés esetén az átalánydíj kiszámításának változása
 • Eljárási szabályok módosulása
 • Termékdíj részkötelezettségek és a visszaigénylés változása
 • Csomagolás – csomagolószer termékkör aktualitásai: problémák, megoldások
 • Újrahasználati szabályok jogszerű és optimális alkalmazása (fókuszban a fa raklap forgatása)
 • Elektromos és elektronikus berendezések termékkör szakmai kérdései és a megoldásai
 • Hogyan lehet és kell tervezni a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettséget?
 • Nyilvántartás és bizonylatok kapcsolata
 • Kibocsátás – nyilatkozatadás – átvállalás – visszaigénylés – termékdíj raktár összefüggései, különbözőségei
 • Szerződéses átvállalás! Kinek érdemes átvállalási szerződést kötni? Az átvállalás tervezésének időszaka!? A cégek gazdasági eseményei és a szerződéses átvállalás feltételeinek vizsgálata. Átvállalási láncolatok
 • Visszaigénylés jogcímei és részletszabályai
 • Felelősségi viszonyok az átvállalás és a nyilatkozatadás során
 • Hogyan lehet a cég tevékenységét optimalizálni az átvállalás és a nyilatkozatadás oldaláról?
 • Mit jelent a cégnek a „nem kell megfizetni” és a „nem keletkezik kötelezettség” bonyolult rendszere?
 • Miért komplex megoldás a termékdíj raktár?
 • A bejelentés és a bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok kitöltése, valamint a kitöltés során tapasztalt jellemző hibák és hiányosságok
 • Bevallással kapcsolatos tudnivalók
 • Számlán történő termékdíj feltüntetés alaki és tartalmi követelményei részletesen, az ide vonatkozó jogintézmények tekintetében
 • Termékdíj-kötelezettség nem teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények
 • Termékdíj érintő mulasztási bírság változásai
 • Mikor és kinek érdemes a termékdíjátalányt választani?
 • A termékdíjhiány, a termékdíj-különbözet és termékdíj-tartozás részletkérdései
 • A termékdíj-kötelezettség a tárgyévben és az elévülési időn belül. Mikor, mire kell figyelni?
 • Ellenőrzés – Hogyan és milyen szabályok alapján történik?
 • Felkészülés a NAV ellenőrzésére

 

Videó

Kérjük, a felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi linkekre:

FELTÖLTÉS ALATT

(A felvétel megtekintéséhez egyedi felhasználónév és jelszó szükséges. Amennyiben még nincs felhasználóneve és jelszava, rendelje meg tananyagunkat.)

Minden jog fenntartva!

Esetleges hibajelenségek

1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!

2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.) Kérjük, a közvetítői képernyő bal alsó sarkában lévő fogaskerék ikonra kattintva állítsa kisebbre a felbontást.

Megrendelés feltételei

Egyéb információk:

Az infoszfera.hu honlapon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Az ár tartalmazza az online videó tananyagot és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek!

Széchenyi 2020