Új hulladékgazdálkodási rendszer – EPR, Termékdíj, Hulladékgazdálkodás (Koncessziós rendszer), visszaváltási díj – e-learning csomag

Az európai uniós hulladékgazdálkodási irányelveknek megfelelően, 2023. július 1-től jelentősen átalakultak a magyar hulladékgazdálkodási szabályok is. Ezek az átalakulások a napi gyakorlatban mindenkit érintenek kisebb-nagyobb mértékben, cégeket és magánszemélyeket egyaránt.

Mostantól az európai uniós hulladékgazdálkodási irányelvek szerint egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért Magyarországon is a gyártók, termelők, a termék első forgalomba hozói a felelősek. Ezt hívjuk kiterjesztett gyártói felelősségnek (extended producers responsibility, azaz EPR).

A megváltozott jogszabályi környezetben, az EPR díj megjelenésével a termékdíj is változott, valamint megszűnt az egyéni hulladékkezelés teljesítésének lehetősége. Központi kérdés lesz mindenki számára:

   • Hogyan vonható le a termékdíjból a kiterjesztett gyártói felelősségi díj?
   • Milyen a termékdíj és a hulladékgazdálkodási gyártói adatszolgáltatások kapcsolata?
   • Hogyan változott a termékdíj számítása és bevallása 2023. július 1-jétől?
   • Kit hogyan, és milyen termékek kapcsán érintenek az EPR rendelkezései?
   • Hogyan, hova és mikor kell benyújtani az első EPR adatszolgáltatást?
   • Kire milyen egyéb hulladékgazdálkodási szabályok vonatkoznak?

Az előadások során a többször változott hatályos jogszabályi előírások mellett előadóink kitérnek az ismert végrehajtási rendeletekre, illetve tervezetekre is. Szó esik a gazdálkodók feladatairól, a változások trendjéről, illetve időpontjairól is.


Az e-learning csomag tartalma:

1. tananyag: EPR, a Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 2023. – aktualitások, adminisztráció, adatszolgáltatás, bevallás – e-learning

2. tananyag: Hulladékgazdálkodási szabályok változásai 2023 júliusától, a koncessziós hulladékgazdálkodásra való átállás szabályai

3. tananyag: Termékdíj a gyakorlatban – Bevallás, nyilvántartás, adatszolgáltatás

4. tananyag: EPR és Termékdíj asszisztens képzés – e-learning

5. tananyag: Visszaváltási díj – Termékdíj – EPR szabályai – e-learning

Részvételi díj

151.900 Ft/csomag + ÁFA

Kedvezmények

69.900 Ft/csomag + ÁFA, ha megrendelése november 30-ig beérkezik hozzánk.


Az online előadások időtartama:

EPR adminisztráció: 2 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 274 perc.

Hulladékgazdálkodás: 3 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 300 perc.

Környezetvédelmi Termékdíj: 3 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 319 perc.

EPR és Termékdíj asszisztens képzés: 9 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 657 perc.

Visszaváltási díj – Termékdíj – EPR szabályai – e-learning: 2 videó modulból áll, melyek együttes időtartama 183 perc.

 

Az ár tartalmazza az online előadásokat és azok anyagát letölthető pdf formátumban.

Főbb témakörök

EPR, a Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 2023. – aktualitások, adminisztráció, adatszolgáltatás, bevallás

 • Gyártói kötelezettség, vagyis belföldi előállítók és külföldről behozók feladatai
 • Kollektív és egyéni teljesítés
 • EPR termékekről részletesen:
  • csomagolások
  • egyes SUP termékek (pl: flexibilis anyagból készült zacskók, italtárolók)
  • elektromos és elektronikus berendezések
  • elemek és akkumulátorok
  • gépjárművek
  • gumiabroncs
  • irodai papír
  • reklámhordozó papír
  • sütőolaj és -zsír
  • egyes textil termékek
  • egyes bútorok
 • A június 29-én megjelent kormányrendelet[276/2023. (VI-29)]
  • A csomagolási anyagokat érintő jogszabályváltozások
  • Az újrahasználható csomagolószereket érintő változások
  • Mentességek bevezetése
  • Az EPR kötelezettség alóli mentesülés átvállalási szerződés vagy nyilatkozat alapján
  • Készletre vétel alapján történő nyilvántartás vezetés lehetősége
  • A hulladékgazdálkodási hatóság felé megküldött adatok utólagos módosítása
  • A gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig módosíthatja az eddigi határidő helyett, amely a számla kézhezvételétől számított 15 nap volt
 • A módosító rendelet hatása az EPR szabályozásban
 • Gyártói nyilvántartásba vétel (regisztráció) a hulladékgazdálkodási hatóság felé
 • Nyilvántartás vezetés paraméterei
 • Adatszolgáltatás időszakai és adatai
 • Nyilvántartás vezetése a forgalomba hozott EPR termékekről
 • EPR termékek azonosító kódszámai
 • Számlán feltüntetési kötelezettség
 • Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a hulladékgazdálkodási hatóság felé
 • EPR díj megfizetése
 • EPR termékek és termékdíjköteles termékek összehasonlítása
 • Termékdíj kiszámítása, vagyis termékdíj és EPR díj nettósítása
 • Kit érint az EPR szabályozása?
 • Milyen termékekre terjed ki az EPR, vagyis:
  • csomagolások,
  • egyes SUP termékek (pl.: flexibilis anyagból készült zacskók, italtárolók),
  • elektromos és elektronikus berendezések,
  • elemek és akkumulátorok,
  • gépjárművek,
  • gumiabroncs,
  • irodai papír,
  • reklámhordozó papír,
  • sütőolaj és -zsír,
  • egyes textil termékek,
  • egyes bútorok.
 • Gyártói kötelezettség, vagyis belföldi előállítók és külföldről behozók feladatai
 • Forgalomba hozatal, saját célú felhasználás rendelkezései
 • Készletre vétel szabályai
 • Gyártói nyilvántartásba vétel (előregisztráció és regisztráció)
 • Átvállalás jogcímei
 • Nyilatkozattal beszerzés szabályai
 • Csomagolószer – csomagolás – kicsomagolás részletei
 • Újrahasználható csomagolószer és csomagolás
 • Külföldről behozatal és külföldre kiszállítás az ellátási láncokban
 • Nyilvántartás vezetése a forgalomba hozott EPR termékekről
 • Az október 20-ig teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség részletei, a bevallás nyomtatványa és annak részletei
 • Adatszolgáltatás időszakai és adatai
 • EPR termékek azonosító kódszámai
 • Számlán feltüntetési kötelezettség
 • Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a hulladékgazdálkodási hatóság felé
 • EPR díj megfizetése
 • EPR termékek és termékdíjköteles termékek összehasonlítása
 • Termékdíj kiszámítása, vagyis termékdíj és EPR díj „nettósítása”
 • Kedvező lehetőségek: termékdíjátalány, nyilatkozatadás
 • Nyomtatványok
 • Nyilvántartás és bizonylatok kapcsolata
 • Vámtarifaszám alkalmazásának változása
 • Adatszolgáltatás módja
 • Konzultáció az élő előadáson résztvevők kérdései alapján

Hulladékgazdálkodási szabályok változásai 2023 júliusától, a koncessziós hulladékgazdálkodásra való átállás szabályai

 • Az Alkotmánybíróság 2023. júniusi határozata a koncessziós rendszerrel kapcsolatban
 • A Ht. és kapcsolódó törvényi szabályozások változásai 2023. július 1. után
 • A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer/EPR hulladékgazdálkodási vonatkozásai
 • A Ht. végrehajtási rendeletei 2023. július 1. napjától
 • Kormányrendeletek
 • Miniszteri rendeletek
 • MEKH rendeletek
 • A hulladékgazdálkodási koncesszió keretein belül a közszolgáltatási résztevékenység ellátása 2023. július 1. után
 • A hulladékgazdálkodási koncesszió keretein belül az intézményi résztevékenység ellátása 2023. július 1. után
 • A gazdálkodó szervezetek feladatai az új rendszerben
 • A hatóságok hulladékgazdálkodási feladatai az új rendszerben

Termékdíj a gyakorlatban – Bevallás, nyilvántartás, adatszolgáltatás

 • Fókuszban a negyedéves bevallás
 • Megjelent a 23KTBEV termékdíj bevallási nyomtatvány
 • Termékdíj bevallás a gyakorlatban, lépésről lépésre – minden, amit a bevallás teljesítéséről tudni érdemes
 • A 23KTBEV nyomtatvány kitöltésének részletei
 • A BEV lap és a VIS lap kitöltése
 • Komplex ismertetés a termékdíj adminisztrációról
 • Milyen adatok szükségesek a helyes bevalláshoz?
 • A bevalláshoz elengedhetetlen a termékdíj-megállapítás
  • Hogyan, milyen rendszerekből célszerű elvégezni?
 • Nyilvántartás a termékdíjban
  • Hogyan kell kialakítani?
  • Szükséges és fontos paraméterek
  • Nyilvántartás kötelező tartalmi elemi
 • Visszaigénylés jogcímei és bizonylati háttere, adminisztrációja
 • Bizonylatok a termékdíjban
 • Beszállítók és vevők tájékoztatása
 • Számlázás, nettó és bruttó érték – hogyan kell felszámítani a termékdíjat?
 • Bejelentés és változás-bejelentés – 23TKORNY nyomtatvány részletei
 • Árumegnevezés – áruismeret – vámtarifaszám meghatározása
 • Gyártói és kereskedői kötelezettségek a termékdíjban
 • Termékdíjköteles termékek meghatározásának fontos kérdései, fogalmak és meghatározások (Pl.: csomagolószer és csomagolás összefüggései stb.)
 • Termékdíjköteles termékek helyzete az ellátási láncban
 • Egyutas és többutas csomagolószer adminisztrációja
 • Belföldre és külföldre értékesítés
 • Forgalomba hozatal, saját célú felhasználás és készletre vétel szabályai
 • Termékdíj-átalány adminisztrációja
  • Csekély kibocsátók és gépjármű kereskedők átalány lehetőségei
 • Nyilatkozatadás, szerződéses átvállalás és a termékdíj raktár részletei
 • Termékdíj „mentességek és kedvezmények” szabályai
 • Vállalatirányítás és a termékdíj-kötelezettség kezelése! Megbízhatóság és hatékonyság növelése
 • Hogyan lehet felkészülni az adóellenőrzésekre és a szigorú szankciókra?
 • Megszűnik a mezőgazdasági termelők termékdíj átalánya! Mi választható helyette?
 • Megszűnik az egyéni hulladékkezelés teljesítés lehetősége
 • A termékdíj és a hulladékgazdálkodási gyártói adatszolgáltatások kapcsolata
 • Hogyan vonható le a termékdíjból a kiterjesztett gyártói felelősségi díj/EPR (nettósítás)
 • A termékdíj számításának és bevallásának változásai 2023. július 1-jétől
 • Gyakorlati kérdések, esettanulmányok

EPR és Termékdíj asszisztens képzés

A képzés 3 tananyagegységből áll, ezek a következők:

 1. Termékdíjköteles termékek és EPR köteles termékek lehatárolása
 2. Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban
 3. EPR gyártó, gyártói kötelezettségek, adminisztráció

1. Tananyagegység: Termékdíjköteles termékek és EPR köteles termékek lehatárolása

A résztvevők részletes áttekintést kapnak a környezetvédelmi termékdíj és az EPR alapvető rendeltetéséről, a termékdíjköteles termékek és az EPR köteles termékek meghatározásáról, valamint azok áruosztályozásáról. Megismerik a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat és a Kombinált Nómenklatúra használatát.

 1. Áruismeret, áruosztályozás szükségessége
 2. A vámtarifa használatának szabályai
 3. Alapanyagok, félkész termékek és késztermékek megítélése a termékdíj szabályozásában
 4. Nem termékdíjköteles termék alkotórésze, tartozéka szabály jellemzői
 5. Részletesen a termékdíjköteles termékkörökről:
  • csomagolószer
  • akkumulátor
  • egyéb kőolajtermék
  • elektromos és elektronikus berendezés
  • gumiabroncs
  • reklámhordozó papír
  • irodai papír
  • egyéb vegyipari termék
  • egyéb műanyag termék
 6. Részletesen az EPR köteles termékkörökről:
  • csomagolások
  • meghatározott egyszer használatos műanyagtermékek
  • elektromos és elektronikus berendezések
  • elemek és akkumulátorok
  • gépjárművek
  • gumiabroncs
  • irodai papír
  • reklámhordozó papír
  • sütőolaj és zsír
  • meghatározott textil termékek
  • fabútorok
 7. Helyes termék lehatárolásánál a megnevezés és a vámtarifaszám megállapításának fontossága: a beszerzés, a termelési célú felhasználás és az értékesítés során
 8. Mit kell tenni, ha visszamenőleg megállapításra kerül, hogy helytelen a vámtarifaszám
 9. Cikkszám, vámtarifaszám és KT, CsK kód szerepe a termékdíj-kötelezettség teljesítésében
 10. EPR termékek azonosító kódszámai (KF kódok)
 11. KF kód felépítése és az adott EPR termék KF kód meghatározása,
 12. KF kód szerepe az EPR kötelezettség teljesítésében,
 13. Vámtarifaszám ellenőrzése, a belső audit szerepe.
 14. Gyakorlati példák.
 15. Konzultáció az élő előadáson résztvevők kérdései alapján

 

2. Tananyagegység: Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban

 1. Környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezései
  • kötelezettek
  • termékdíj-kötelezettség
  • készletre vétel vagy kibocsátás (forgalomba hozatal, felhasználás) választása
  • forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok és részletek
  • saját célú felhasználás értelmezése és alkalmazása
  • készletre vétel szabályai
  • külföldről történő behozatal és kivitel a termékdíjban
  • nem kell megfizetni jogcímek
  • nem keletkezik kötelezettség jogcímek
  • nem minősül forgalomba hozatalnak jogcímek
  • termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontjai
  • termékdíj alapja, összetevői és mértéke
  • eljárási szabályok
  • képviseleti szabályok alapjai
 2. Termékdíj-kötelezettség teljesítése:
  • bejelentés
  • termékdíj-megállapítás
  • bevallás
  • befizetés
  • bizonylat kiállítás, bizonylat megőrzés
  • számlán történő feltüntetés
  • nyilvántartás-vezetés
  • adatszolgáltatás
 3. Cikkszám szerepe, vámtarifaszám szükségessége, KT – CsK kód meghatározása és a beillesztése a vállalat termékdíj adminisztrációjába
 4. Számlázás részletei a termékdíjnál, illetve a számlán történő feltüntetés
 5. Bevallás, valamint a termékdíj-előleg és a termékdíj-fizetés részlete
 6. Nyilatkozat adással történő beszerzés részletszabályai:
  • kötelezettre vonatkozó szabályok, adatszolgáltatás
  • kötelezett vevőjére vonatkozó szabályok
  • nyilatkozat adással történő beszerzés jogcímei
  • nyilatkozattól eltérő felhasználás
  • termékdíj visszamenőleges megfizetése és a késedelmi pótlék
 7. A szerződéssel történő termékdíj-kötelezettség átvállalása:
  • általános és különös feltétele
  • átvállalási szerződés kötelező tartalmi elemei
  • átvállalási jogcímek
  • bizonylatolás, számlán történő záradékolás szerepe
  • átvállalás nyilvántartásba vétele a NAV felé
  • átvállalást érintő bevallás részletkérdései
  • Mikor jogszerű és mikor hibás a teljesítés? Hibás teljesítés következményei?
  • A termékdíj ellenőrzése, illetve az arra történő felkészülés! A belső audit fontossága
  • Mi a teendő, ha kiderül, hogy az átvállalás nem vagy nem teljesen felel meg a jogszabályi feltételeknek?
 8. Termékdíjátalány:
  • csekély mennyiségű kibocsátás
  • gépjármű átalány
  • átalány bejelentése, bevallása, megfizetése és nyilvántartás szabályai
 9. Termékdíj raktár:
  • Miért komplex megoldás a termékdíj raktár
  • Ipari és kereskedelmi termékdíj raktárra vonatkozó szabályok
  • betárolás, raktáron belüli tevékenység, kitárolás szabályai
  • raktáron belüli értékesítés
  • ideiglenes kitárolás
  • adatszolgáltatás
 10. Termékdíj visszaigénylése
  • visszaigénylés jogcímek
  • visszaigénylési jogosultság keletkezésének időpontja
  • egyéb kőolajtermék termékdíjának visszaigénylése
  • visszaigényléshez szükséges számlatartalom
  • bejelentés és bevallás szabályai a visszaigénylés során
  • nyilvántartási szabályok
  • visszaigénylés igazolásának szabályai
 11. Bejelentés és bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok kitöltése, valamint a kitöltés során tapasztalt jellemző hibák és hiányosságok, önellenőrzés szabályai.
 12. Ellenőrzés szabályai és az arra történő felkészülés!
 13. Jogkövetkezmények az ellenőrzést követően!
 14. Konzultáció az élő előadáson résztvevők kérdései alapján

 

3. Tananyagegység: EPR gyártó, gyártói kötelezettségek, adminisztráció

 1. EPR szerinti gyártó meghatározása (alanyi hatály)
 2. Gyártó EPR kötelezettségeinek teljesítése:
  • kollektív teljesítés
  • egyéni teljesítés feltételei és szabályai
  • forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok és részletek
  • saját célú felhasználás értelmezése és alkalmazása
  • külföldi előállítású csomagolás lebontása
  • nem minősül forgalomba hozatalnak jogcímek
  • külföldről történő behozatal és kivitel
  • képviselet
  • műanyag hordtasak értékesítője
  • több termékkör érintettsége egyidőben:
   • csomagolás vs. reklámhordozó papír
   • irodai papír vs. reklámhordozó papír
   • társított csomagolás
   • EPR termék tartozéka vagy alkotórésze is EPR termék
   • Az újrahasználható csomagolószereket érintő változások
   • Mentességek bevezetése
  • EPR kötelezettség átvállalása
  • Az EPR kötelezettség alóli mentesülés átvállalási szerződés vagy nyilatkozat alapján
  • Nyilatkozattal beszerzés szabályai:
   • általános és különös feltétele
   • kötelező tartalmi elemek
   • bizonylatolás, számlán történő záradékolás szerepe
   • nyilatkozat adattartalma
   • külföldre történő kiszállítás igazolása
  • EPR kötelezettség keletkezésének időpontjai
  • EPR díj mértéke
  • EPR díj megfizetése
 3. EPR termékek díjkódjai
 4. EPR adminisztráció:
  • előregisztráció
  • nyilvántartásba vétel kérelmezése
  • nyilvántartás vezetési kötelezettség
  • adatszolgáltatási kötelezettség
  • bizonylat kiállítás, bizonylat megőrzés
  • számlán történő feltüntetés
 5. Nyilvántartás vezetés kialakítása és annak rendszeres karbantartása
 6. Számlázás részletei
 7. A bizonylati és nyilvántartási rendszer összhangja
 8. Adatszolgáltatás nyomtatványai, azok kitöltése
 9. Termékdíj raktár és annak részletei:
  • Miért komplex megoldás a termékdíj raktár
  • Ipari és kereskedelmi termékdíj raktárra vonatkozó szabályok
  • betárolás, raktáron belüli tevékenység, kitárolás szabályai
  • raktáron belüli értékesítés
  • ideiglenes kitárolás
  • adatszolgáltatás
 10. Áfa adóraktár és termékdíj raktár az EPR-ben
 11. A hulladékgazdálkodási hatóság felé megküldött adatok utólagos módosítása
 12. A gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig módosíthatja
 13. EPR konzultációs testületeit
 14. Ellenőrzés szabályai és az arra történő felkészülés
 15. Jogkövetkezmények az ellenőrzést követően
 16. Konzultáció az élő előadáson résztvevők kérdései alapján

 

Visszaváltási díj – Termékdíj – EPR szabályai – e-learning

 

 • Kit érintenek a szabályok?
 • Milyen termékekre vonatkoznak a termékdíj, EPR és visszaváltási rendelkezések?
 • Forgalmazó és forgalmazás meghatározásai
 • A kötelező és az önkéntes visszaváltási díjas termékek köre
 • Csekély mennyiségű kibocsátó
 • A visszaváltási díj
 • A gyártó és a forgalmazó feladatai
 • A kötelezett, gyártó adminisztrációja
 • Nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás vezetési kötelezettség
 • Nem újrahasználható és újrahasználható visszaváltási díjban érintett termék
 • A kötelező visszaváltási díjban érintett termék jelölése
 • Díjkódok
 • Egyéb szabályok
 • Vvd és EPR szabályozás kapcsolatai
 • Nem kell EPR díjat fizetni a gyártónak, ha a Vvd szabályai szerint teljesíti a kötelezettségét
 • CsK, KT és KF kódok
 • Vvd gyártói regisztráció 2023. november 15-ig

 

Esetleges hibajelenségek

1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!

2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.) Kérjük, a közvetítői képernyő bal alsó sarkában lévő fogaskerék ikonra kattintva állítsa kisebbre a felbontást.

Megrendelés feltételei

Egyéb információk:

Az infoszfera.hu honlapon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Az ár tartalmazza az online videó tananyagot és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek!

Széchenyi 2020