Kissné Petró Mária

Kissné Petró Mária

Hulladékgazdálkodási szakértő

Hosszú időn keresztül dolgozott a környezetvédelmi közigazgatásban, 2018-ban nyugdíjba vonult.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat először az 1990-ben alakult Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségen látott el, 2015-től a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztályán folytatta. Többek között foglalkozott az adatszolgáltatások szakmai szempontú ellenőrzésével, elfogadásával, engedélyben foglalt előírások ellenőrzésével. Felkérésre több alkalommal szakértőként közreműködött az ágazat informatikai rendszerének fejlesztésében, az OKIR Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerének kialakításában.

Számos alkalommal tartott előadást és képzést ebben a témában, mind a hatósági kollégák, mind az adatszolgáltatási kötelezettek számára.

Széchenyi 2020