Kreditpont tájékoztató

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI KREDITPONT TÁJÉKOZTATÓ

A mérlegképes könyvelők aktuális, kötelező képzési rendszere

Tájékozódjon az új rendszerről, és szerezze meg évi szükséges kreditpontjait nálunk, az Infoszféra Kft-nél!


A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéhez, a nyilvántartásban szereplők adataiban történt változások átvezetéséhez kapcsolódó jogszabályok.

 

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet (hatályos: 2016.01.01. – 2016.12.31.)

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet

(hatályos: 2016.01.01.-)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései (hatályos: 2016.01.01. – 2016.12.31.)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései (hatályos: 2016.01.01. – 2016.12.31.)

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéhez, a nyilvántartásban szereplők adataiban történt változások átvezetéséhez kapcsolódó tájékoztatók.

Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről

Tájékoztató a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II.21.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő könyvviteli szolgáltatás megnevezésű szabályozott szakma határon átnyúló jelleggel történő gyakorlása megkezdésének és folytatásának bejelentéséhez

 

Hogyan gyűjthetjük össze a 16 kötelező mérlegképe könyvelői kreditpontot?

 

A 16 pontból minimum 12 kreditpont minősített képzésen való részvétellel szerezhető csak meg.

8 kreditpontot kötelezően minősített, számviteli témakörben szervezett képzésen való részvétellel kell megszerezni.

4-8 kreditpontot a regisztrált szakterületére (vállalkozási, államháztartási, pénzügyi , egyéb szervezeti /nonprofit/ és IFRS szakterületek) minősített képzésen való részvétellel szerezhető meg.

2 kreditpont megszerezhető minősített kiadványok előfizetésével, vagy megvásárlásával.

2 kreditpont kapható évente minősített szakmai szervezeti tagságért.

Széchenyi 2020