A magánfőzés és a párlatadójegy-igénylés szabályai

Magánfőző az a 18. életévét betöltött személy, aki gyümölcstermesztéssel, saját gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőzőnek a desztillálóberendezés megszerzését 15 napon belül be kell jelentenie a lakóhelye szerinti önkormányzatnál, amely értesíti a NAV-ot.

Az önkormányzatnál regisztrált magánfőzőnek a párlat előállítása előtt párlatadójegyet kell igényelnie a NAV-tól papíralapon vagy elektronikusan. A formanyomtatvány beszerezhető az ügyfélszolgálatokon, vagy letölthető a http://www.nav.gov.hu/ oldalról (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok). A kitöltött igénylőlap benyújtható személyesen az ügyfélszolgálatokon, postán vagy az Ügyfélkapun keresztül. Az igénylőlapon többek között fel kell tüntetni a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a jövedéki adó – amely párlatadójegyenként és literenként hétszáz forint – megfizetésének módját, az igényelt adójegy mennyiségét és azt, hogy a bejelentő megfelel a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak. Az igényelt adójegyet az ellenérték megfizetése után veheti át a magánfőző.

Idén az első igényléskor legalább háromezer ötszáz forintot kell befizetni, azaz legalább öt adójegyet kell igényelni, legfeljebb azonban nyolcvanhat szerezhető be és csak ennek megfelelő mennyiségű párlat állítható elő.

A befizetés történhet átutalással, lehet csekken is fizetni, és a közlemény rovatban fel kell tüntetni a magánfőző adóazonosító jelét.Csak az igényelt adójegynek megfelelő mennyiségű párlat állítható elő. Ha valaki túllépi az évente előállítható párlatmennyiséget, haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes adó- és vámigazgatóságnál, a többletet pedig a jogszabály alapján meg kell semmisíteni.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható, ha azt nem értékesítik. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.


Széchenyi 2020