A mobilitási célú lakhatási támogatás szabályainak változásai 2018

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Mód. tv.) 2018. január 1-jétől számos ponton módosítja a munkáltató által adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás szabályait.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja tv.) 1. számú melléklet 2.11. alpontja határozza meg a munkáltató által adómentesen adható támogatás mértékét, amely a módosítás következtében jelentősen emelkedik. Mindezek alapján a támogatás havi értékéből adómentes:a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 60 százaléka (2017-ben 40 százaléka),a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 40 százaléka (2017-ben 25 százaléka),a foglalkoztatás következő 12 hónapjában a minimálbér 20 százaléka (2017-ben 15 százaléka).

További változás, hogy az ugyanazon munkáltatóval létrejött új munkaviszony esetén az a)-c) pont szerinti időtartamot a munkaviszonyok időtartamának összeszámításával kell meghatározni.

Fontos változás, hogy 2018. január 1-jét követően az adómentesség már nem csak a határozatlan, hanem a határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók esetén is alkalmazható az Szja tv. 1. számú melléklet 9.7.2. pontja alapján. A Mód. tv. átmeneti rendelkezése alapján a mobilitási célú lakhatási támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 2018. január 1-jén már fennálló határozott időtartamú munkaviszony esetén a munkaviszony létrejötte napjaként 2018. január 1-jét lehet figyelembe venni.

Az adómentességre való jogosultság vizsgálata során a módosítás következtében 2018. január 1-jétől az állandó lakóhely fogalma helyett – amely az Art. szerint kötött kategória – a lakcím-nyilvántartás szerinti lakóhely fogalmát kell alkalmazni.

További kedvező változás, hogy 2018. január 1-jét követően olyan munkavállaló is kaphat adómentesen lakhatási támogatást, aki a munkaviszonya létrejöttét megelőző 12 hónapban és a támogatás nyújtásának időpontjában ugyan rendelkezik lakás tulajdonjogával a munkavégzés helyén (vagy annak közelében), de a tulajdonjog mértéke nem haladja meg az 50 százalékot, vagy a lakás haszonélvezeti joggal terhelt az Szja tv. 1. számú melléklet 9.7.2. pontja alapján.

Végül a módosítás értelmében az adómentesség munkaerő-kölcsönzés esetén is alkalmazható az Szja tv. 1. számú melléklet 9.7.5. pontja alapján.


Széchenyi 2020