Alanyi adómentes, katás egyéni vállalkozó köteles-e bankszámlát nyitni?

A hatályos adózás rendjéről szóló törvény (2003:XCII) ebben a kérdésben a következőképpen rendelkezik:38.§ /2/ A belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek – ideértve az egyéni vállalkozót (alanyi adómentes) is – (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie.

Tartalmilag ugyanígy szól a már elfogadott és 2018. január 1-től hatályos új Art. is (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről)114. § [Pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség] (1) A belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie.

Ezek alapján a kérdésre válaszolva: miután az alanyi adómentes adózó – lett légyen az katás, vagy más státuszú egyéni vállalkozó, vagy egyéb magánszemély – bankszámlanyításra éppen azért nem köteles, mert az alanyi mentessége egyik fő jellemzője, hogy nem kötelezett áfa fizetésére.

Ez a szabály ma – 2017-ben is él, – és ugyanez lesz a helyzet az új Art. hatálya alatt 2018-tól is.Más a helyzet a katás bt-vel, és katás ügyvédi irodával – őket jogi személy sátuszuknál fogva terheli a számlanyítási kötelezettség – ez előbb idézett rendelkezések alapján.