Hogyan rendelkezzünk sikeresen a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról?

A személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje május 20. A személyi jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok benyújtásának végső határideje szintén 2016 május 20-a, még abban az esetben is, ha a rendelkező személy egyéni vállalkozó, vagy áfa fizetésére kötelezett magánszemély. A személyi jövedelemadó 1 %-áról való rendelkezést a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 45.§-a teszi lehetővé. A felajánlás mértékét azt, hogy ki lehet kedvezményzett, és az eljárási szabályokat a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szftv.) szabályozza.Rendelkezni az összevont adóalap adójának az adókedvezmények, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerinti átutalások levonása után fennmaradó rész (befizetett adó) 1+1 százalékáról lehet.Rendelkezés módja és a határidőAz szja 1+1 százalékáról rendelkezni, rendelkező nyilatkozat benyújtásával lehetséges. A rendelkező nyilatkozat vagy a rendelkező nyilatkozat megtételére szolgáló elektronikus űrlap (15EGYSZA) tartalmazza a kedvezményezett adószámát, illetve technikai számát.A rendelkező nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, arról az adóhatóság felhatalmazás hiányában nem ad ki információt.A nyilatkozaton a magánszemély döntése alapján feltüntetheti saját nevétpostai, illetve elektronikus levelezési címét abból a célból, hogy azt az adóhatóságaz általa kedvezményezettként megjelölt civil szervezettel közölje. Ezeknek az adatoknak a megadása nem kötelező, a rendelkezés érvényességére sincs hatással. Aki viszont adatait feltünteti a rendelkező nyilatkozaton egyúttal felhatalmatást ad az adatközlésére és számolnia kell azzal, hogy őt a kedvezményezettként megjelölt civil szervezet megkeresi, részére tájékoztatást nyújt. A felhatalmazott szervezet a magánszemély adatait a rendelkezéstől számított öt évig kezelheti, de csak kapcsolat-felvételi, tájékoztatási célokra.Rendelkező nyilatkozat megtétele nem függ a személyi jövedelemadó megállapításának és bevallásának módjától.Idén a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítésére több lehetőséget is biztosít (bizonyos esetekben a határidő lejárta miatt biztosított) az Szja tv. Azonban bármely lehetőséget is választotta a magánszemély a bevallási kötelezettsége teljesítésére, mindegyik esetben lehetősége van a rendelkező nyilatkozat benyújtására, figyelembe véve az egyes bevallásokból eredő speciális szabályokat.A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi.Aki idén egyszerűsített bevallást választott a 1553NY jelzésű nyomtatványon, vagy a bevallási nyilatkozat választását munkáltató hiányában az adóhatósághoz a 15NY31 jelzésű nyomtatványon jelezte, az ezekhez a nyomtatványokhoz kapcsolt ún. EGYSZA lapokon is rendelkezhetett.Munkáltatója útján juttathatja el a magánszemély a rendelkező nyilatkozatát az adóhatósághoz, ha munkáltatói adómegállapítást választott, vagy bevallási nyilatkozatát munkáltatója továbbította az adóhatóság részére.A magánszemélyeknek a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak legkésőbb május 10-éigkell átadniuk. A május 10-e után átadott borítékokat a munkáltató már nem köteles átvenni. Ebben az esetben a magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia. Az aláírás biztosítja azt, hogy a boríték tartalmát más ne ismerhesse meg. A munkáltatók a részükre leadott borítékokról kísérőjegyzéket készítenek. A kísérőjegyzék tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírását. A munkáltató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésőbb május 20-ig adja át az adóhatóságnak. Az aki 1553. számú adóbevallás vagy 1553ADO számú adónyilatkozat benyújtásával teljesíti adóbevallási kötelezettségét, szintén az EGYSZA lap kitöltésével rendelkezhet május 20-ig.A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül („önállóan”) is eljuttatható az adóhatósághoz. Aki a bevallásához, bevallási nyilatkozatához, adónyilatkozatához nem csatolta, vagy munkáltatójának bármilyen okból nem adta át a rendelkező nyilatkozatát, annak lehetősége van arra, hogy közvetlenül az adóhatósághoz küldje megönállóan, lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban.A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot 2016. május 20-áig juttathatja el az adóhatósághoz. E határidő elmulasztása jogvesztő.Aki később juttatja el rendelkező nyilatozatát az adóhatósághoz, annak a rendelkezése érvénytelen.Ha valaki bevallásához is csatolt rendelkező nyilatkozatot, majd később egy önálló nyilatkozatot is beküld, akkor az adóhatóság a bevalláshoz csatolt rendelkezését veszi figyelembe. A rendelkező nyilatkozat tartalma utólag nem módosítható. A nyilatkozat érvényességeAz adóhatóság érvényes nyilatkozat esetén, csak akkor jelez vissza a magánszemélyek részére, ha a kedvezményezett részére történő összeg átutalásának időpontjában rendelkezik ügyfélkapuval.Ekkor a rendelkezés teljesítéséről a magánszemély elektronikus üzenet kap.Akinek nincs ügyfélkapuja annak ilyen értesítést az adóhatóság nem küld.Ha a magánszemély rendelkező nyilatkozata bármely okból érvénytelen, arról az adóhatóság értesíti, abban az esetben is, ha az érintett nem rendelkezik ügyfélkapuval.


Széchenyi 2020