Megjelent az adóhatóság Uber-sofőrök számára készült tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közzétette honlapján az Uber-sofőrök számára készített tájékoztatóját arról, az érintettek hogyan teljesíthetik adózási kötelezettségüket. Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára pénteken jelentette be, hogy az adóhatóság a tájékoztató megjelenése után zéró toleranciát alkalmaz az uberesekkel szemben.A tájékoztató ismerteti, milyen adózással kapcsolatos teendőik vannak a mobil alkalmazások segítségével igénybe vett személyszállítási szolgáltatást nyújtóknak.Aki ilyen tevékenységet végez, szolgáltatása üzletszerűsége miatt áfaalany, ezért adózóként be kell jelentkeznie az adóhatósághoz, amely adószámot állapít meg számára. A bejelentkezés elmulasztását, illetve a gazdasági tevékenység adószám nélküli folytatását szankcionálhatja a NAV.A vállalkozásnak a közösség másik tagállamában letelepedett adóalanytól igénybe vett fuvarszervezési szolgáltatás miatt közösségi adószámmal kell rendelkeznie.A sofőrnek az utasok számára nyújtott szolgáltatás után adófizetési, bevallási és számlaadási kötelezettsége van. A számlát legkésőbb a szolgáltatás teljesítését követő 15 napon belül ki kell kibocsátani, adót is tartalmazó ellenértékként az utas által megtérített teljes összeget kell szerepeltetni.A sofőr akkor lehet áfamentes, ha adóköteles tevékenységéből származó bevétele éves szinten, időarányosan nem haladja meg a 6 millió forintot, és teljesíti az alanyi adómentesség választására vonatkozó előírásokat. Az alanyi adómentes sofőrnek is számlát kell adnia a szállítási szolgáltatásról, a másik tagállambeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után adóbevallási és megfizetési kötelezettsége van, és összesítő nyilatkozatot is be kell nyújtania – derül ki a tájékoztatóból.Az adózás attól függ, hogy a sofőr milyen vállalkozási formában végzi tevékenységét.Ha egyéni vállalkozóként, választhat, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény (Katv.) alapján vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) egyéni vállalkozókra előírt rendelkezései szerint állapítja meg adókötelezettségét.A Katv. szerinti adózás választása esetén a főállású kisadózónak havonta 50 ezer forint, ha nem minősül főállásúnak, havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie. A főállású egyéni vállalkozó a Katv. szerint biztosított, vagyis egészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátásra és nyugdíjra szerezhet jogosultságot, ezért nem kell külön járulékot fizetnie, a havi 50 ezer forintos tételes adó tartalmazza. Annak érdemes ezt választania, akinek az éves bevétele a 6 millió forintot nem haladja meg.Amennyiben az szja szerinti adózást választja valaki, ezen belül is kétféle lehetősége van. Évi 15 millió forintos bevételi határig választható az átalányadózás, ekkor a bevétel 20 százaléka után 15 százalék az szja. A másik lehetőség a vállalkozói személyi jövedelemadózás, ahol a személyes közreműködés ellenértékeként vállalkozói kivétet könyvelhet az adózó, amely után 15 százalék szja-t kell fizetni. Ezen túl a vállalkozói jövedelmet 10 százalékos szja fizetési kötelezettség terheli. A vállalkozói osztalékalap után – amelyet a vállalkozó jövedelméből kell kiszámítani – 15 százalékos szja-t és 14 százalék egészségügyi hozzájárulást (eho) kell fizetni.Az egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási szabályok szerint biztosítottnak minősül, így járulékfizetési kötelezettsége is keletkezik.Abban az esetben, ha valaki társas vállalkozói formát hoz létre, a vállalkozás által választott adózási mód szerint kell adókötelezettségének eleget tennie, amely lehet társasági adó vagy – feltéve, hogy betéti társasági formában működik – a Katv. szerinti tételes adózás.A vállalkozási formától függetlenül (akár egyéni, akár társas vállalkozóként) – amennyiben két évet meghaladóan működik a vállalkozás – az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény (Eva tv.) szerinti adózás is választható.A részletes szabályokat tartalmazó információs füzeteket a nav.gov.hu weboldal bal oldalán az Információs füzetek menüpont alatt lehet megtalálni.


Széchenyi 2020