Változások a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésében

2017. április 1-jével, a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.), illetve a Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet hatálybalépésével a kereskedelmi gázolaj után érvényesíthető jövedéki adó-visszaigénylés szabályai a jelenleg érvényes szabályozás értelmezéséhez képest módosulnak.

A módosítás értelmében a belföldi telephelyen üzemanyag-tárolásra rendszeresített üzemanyag-tankoló automatával ellátott tartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolaj esetében visszaigényelhető adóként a jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését igazoló bizonylat kiállításának napján hatályos adómértékkel számított adó vehető figyelembe.

Adó-visszaigénylés a jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését igazoló bizonylaton szereplő ellenértékből legalább a kiállításnak napján hatályos adómértékkel számított adótartalom kiegyenlítését követően érvényesíthető.


Széchenyi 2020