Változnak az adatkezelésekkel kapcsolatos határidők

Változások az Infotv.-ben

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény (röviden: salátatörvény) az Infotv. egyes rendelkezéseit is módosítja.

A közigazgatási szervek mellett a gazdálkodó szervezeteket és egyéb adatkezelőket is érintik a változások!

Az Infotv. 15. §-a szerinti, a személyes adatkezelésekről és adattovábbításokról való tájékoztatáskérésnek a korábbi 30 nap helyett 25 napon belül kell eleget tenni.

„15. § (4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.”

Szintén 30 napról 25 napra szállították le az adatkezelő egyes kérelmeinek elutasítására nyitva álló határidőt.

„18. § (2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait…”

A módosítások 2016. január 1-jén lépnek hatályba.

Az adatkezelési tájékoztatókban és az adatvédelmi szabályzatokban az új határidőket decemberben átvezetni szükséges.

szerző: dr. Kulcsár Zoltán

forrás: adatvedelmiszakerto.hu

 

 

 


Széchenyi 2020