Mérlegképes könyvelői továbbképzési csomag 2023.

Az Adónavigátor, a MINKE és az Infoszféra Kft. közös e-learning továbbképzése

 


Az előadások megtekintéséért mérlegképes / adótanácsadói / adószakértői / okleveles adószakértői / könyvvizsgálói kreditpont is jár!


SZEREZZE MEG
KREDITPONTJAIT
A 2023. ÉVRE!

 

A tananyagok felvételről, kényelmesen az irodából, otthonról,
vagy akár a medence partjáról, saját időbeosztásban megtekinthetők!

 

Kreditpontok

Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők az e-learning tananyagok megtekintéséért kreditpontokat kaphatnak az alábbiak szerint:

Mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakterület, nem számviteli és számviteli témakör)8+8 kreditpont 
Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők:  15 kreditpont
Könyvvizsgálók:  3 kreditpont

Kérjük, kreditpont igényét a jelentkezési lap kitöltésekor külön jelezze!

A PM hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont igazolást csak annak a résztvevőnek áll módunkban kiállítani, aki a tananyagokat egymást követően nézte meg. Ha belekezdett az egyik tananyagba, annak összes modulját maradéktalanul megtekintette, egy-egy modult megszakítás nélkül, egymást követően, eltérő időpontban nézett végig, és a másik tananyag moduljait csak ez után kezdte el teljesíteni.  Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 60 napig érvényesek! A kreditpontok várhatóan 2023.03.08. és 2023.12.31. közötti megtekintés esetén adhatók ki.

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szeptember 1-től életbe lépett módosító rendelkezései értelmében szükséges adatok megadása.

Részvételi díj

24 900.- Ft

 

Jelen képzési csomagunk áfa-mentes

 

Az ár tartalmazza az online képzést és az előadás anyagát letölthető pdf formátumban.

 

 

 

 


KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Képzési tájékoztató

Felnőttképzési szerződés

Főbb témakörök

Tematika és előadók:

 

8 számvitel kreditpontos előadás:

 • Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna:   A devizás tételekkel, a lízingekkel és a saját tőkével kapcsolatos számviteli feladatok

  Devizás ügyletek értékelésének szabályai (135 perc)

  Mérleghez kapcsolódó tételek
  • Eszközök
  o Pénzeszközök
  o Követelések
  o Értékpapírok és részesedések
  o Devizában adott előleg
  o Aktív időbeli elhatárolás
  • Források
  o Kötelezettségek (hátrasorolt, hosszú, rövid)
  o Vevőktől kapott előlegek
  o Passzív időbeli elhatárolások
  Eredménykimutatáshoz kapcsolódó
  • Ráfordítások (költségek)
  o Felmerült költségek
  o Egyéb ráfordítások
  o Pénzügyi ráfordítások
  • Bevételek
  o Árbevételek
  o Egyéb bevételek
  o Pénzügyi bevételek

  Választott árfolyamok
  o MNB által közétett hivatalos deviza árfolyam
  o Választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamából számított átlagárfolyam

  Devizás értékelés esetei
  • Állományba vételkor
  • Állományból kivezetéskor
  • Év végi értékeléskor

  Árfolyam-különbözet a bekerülési értékben
  Év végi átértékelés elhatárolása
  Folyószámlahitel Példa, megoldással
  Elszámolásra kiadott előlegek Példa, megoldással
  Osztalékfizetés EUR-ban
  Bérfizetés EUR-ban az MT szabályai szerint

  Saját tőke műveleteinek számviteli elszámolása (129 perc)

  Saját tőke fogalma, a mérlegben betöltött helye, szerepe
  Saját tőke elemei (növekedésük, csökkenésük, könyvelés időpontja, módja)
  • Jegyzett tőke
  • Jegyzett, be nem fizetett tőke
  • Tőketartalék
  • Eredménytartalék
  • Lekötött tartalék
  • Értékelési tartalék
  • Adózott eredmény
  Saját tőke és Jegyzett tőke összefüggései, s az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok
  A Ptk. szerinti tőkeszabályok, ennek való megfelelés szabályai, időbeli korlátja
  Saját tőke pótlásának lehetőségei
  • Pótbefizetés
  • Ázsiós tőkeemelés: cégbírósági bejegyzéskor jelenik meg, de…
  • Tőkeleszállítás jegyzett tőkén felüli saját tőke javára (cégbírósági bejegyzéskor jelenik meg)
  • Értékelési tartalék (piaci értékelés) bevezetése (mikro beszámolónál nem lehet!)
  • Tulajdonosi követelés elengedése, véglegesen kapott pénzeszköz
  Osztalékkorlát meghatározása, osztalékfizetés szabályai a Ptk-ban és a számvitelben
  Osztalék elengedésének szabályai
  Osztalékelőleg
  Saját tőke bemutatása a kiegészítő mellékletben

  Lízinggel kapcsolatos számviteli elszámolása (102 perc)

  A lízing, mint konstrukció lényege
  Lízing a számviteli törvényben, a pénzügyi lízing fogalma
  Lízing az eszközök között
  Lízing a források között: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni
  A lízingügyletek eredményhatása
  • Értékcsökkenés
  • Pénzügyi ráfordítás
  Operatív lízing, (tartós bérlet)
  • Igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni
  • Szolgáltatás bekerülési értékének elszámolása az általános szabályok szerint (pl. le nem vonható áfa a bekerülési érték része)
  • Időbeli elhatárolás
  Az egyes lízingek összehasonlítása
  Az áfa elszámolása a számviteli nyilvántartásokban
  A maradványérték és a várható használati idővel kapcsolatos kérdések
  Operatív lízing – Példa, megoldással
  Zárt végű pénzügyi lízing – Példa, megoldással
  Eub C-164/16. sz. ügy (2017.10.04) értelmezése

 

8 nem számviteli kreditpontos előadás teljes tartalma:

Bár a mérlegképes könyvelői oktatás egyik fontos eleme a pénzügy, ezt az elméleti tudást sajnos a gyakorlatban mondhatni egyáltalán nem alkalmazzák a könyvelők. Ugyanakkor a mai világban elengedhetetlenül fontos a megfelelő pénzügyi jártasság, hogy a vállalkozók likviditásukat megőrizve tudjanak eleget tenni kötelezettségeiknek, illetve megfelelő tőkével rendelkezzenek, ezáltal alkalmazkodni tudjanak a nem várt piaci hatásokhoz.
Az előadás során gyakorlati példákkal mutatjuk be, és igyekszünk kialakítani azt a hozzáállást, mellyel megvalósítható az a tudatos cégvezetés, mely egy pénzügyileg stabil céghez elengedhetetlenül szükséges. Ez a tudás a mindannyiunk által megtapasztalt, extrém piaci körülmények, helyzetek /mint pl.: COVID kapcsán történő drasztikusan megváltozott piaci körülmények; többszörösére nőtt alapanyag árak; ugrásszerűen megnövekedett rezsiköltségek/ miatt egyre fontosabb. Magasabb szintű pénzügyi tudatossággal rendelkező cégvezetőknek e váratlan helyzetek közepette jóval nagyobb esélyei vannak a vállalkozás folyamatos működésének fenntartására. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk tehát a könyvelők (akik a gyakorlatban sokszor a cégvezetők pénzügyi/üzletviteli tanácsadói is) tudásának fejlesztését a pénzügyek területén, melyet a könyvelőirodákat alapul véve mutatunk be, ezáltal a bemutatott elvek adaptálhatóak bármely más tevékenységi körű vállalkozásra is.
Az előadás során több konkrét számpéldán keresztül is bemutatjuk, hogy a pénzügyi tudatosság szem előtt tartásának és az előadás során elhangzott alapelvek, lehetőségek alkalmazásának milyen mérhető, számszerűsíthető hatása lehet.

Az előadás részletes tematikája:

– A pénzügyi tudatosság gyakorlati jelentősége
– A könyvelők speciális helyzete
– A pénzügyi tervezés gyakorlati hatása
– Miért nem tervezünk?
– Pénzügyi tervezés alapelvei
– Bevételek növelésének 3 lehetősége
– Gyakorlati példák az eddig elhangzottak alkalmazására
– Gyakori hibák a pénzügyi területen
– Megfelelő díjak alkalmazásának jelentősége egy vállalkozás működésére
– Pénzügyi terv elkészítésének lépései, különösen a folyamat elindítására

25 év alattiak szja-kedvezménye
30 év alatti anyák szja-kedvezménye
SZÉP kártyák 2023-ban
Átalányadó 2023
• Adómentes sáv: az éves minimálbér fele.
• Értékhatár: az éves minimálbér 10-szerese (kereskedelemben 50-szeres)
• Költséghányad
o Kizárólag kereskedelmi tevékenység esetén: 90%
o Egyes tv-ben felsorolt tevékenység esetén: 80%
o Többieknek: 40%
• Adómérték: az adóköteles rész után (Bevétel – költség – adómentes rész)
o 15% szja
o 18,5% tb járulék
o 13% szocho
• Átalányadózók bevallási gyakorisága
Régi kata és az új kata összehasonlítása
Az új kataalanyiság megszűnése
• A hónap utolsó napjával
• A jogsértést megelőző nappal
Adóalap-megállapítási módszerek a helyi adóban 2023
Kisvállalkozók adóalapja a helyi adóban
Bejelentési határidők a kisvállalkozók adóalapjára

 

 • Kovács György: Támogató munkaügy – az Mt. 2023. évi változásainak figyelembevételével

Munkaügyhöz kapcsolódó területek
• Munkavédelemi szabályok;
• Nyugdíj szabályok;
• Társadalombiztosítási szabályok;
• Adatkezelési szabályok;
• Polgári törvénykönyv.

Miért változott az Mt. 2023. január 1-től?

A 2023. január 1-től hatályos módosítások által érintett területek – rövid felsorolás

Munkaügyi szakaszok a munkaviszony során – Beléptetés
• Munkaszerződés megkötése előtt – foglalkozás egészségügyi vizsgálat, személyes adatok ellenőrzése dokumentumból, stb;
• Munkaszerződés – eltérő megállapodásokkal;
• Munkáltatói tájékoztató / munkaügyi szabályzat – 7 nap! (Új elem)
• Munkaköri leírás – minimálbér vagy garantált bérminimum? Hogyan határozzuk meg?
• Próbaidő – határozott vagy határozatlan munkaidő, visszatérő munkavállaló – új szabályokkal;
• Adatkezelés – munkaviszony előtt, pályáztatás után, önéletrajzok – GDPR érintőlegesen.

A munkáltatói tájékoztató 12 pontja (Mt. 46.§(1))

Ellenőrző kérdések és a munkaviszony létesítése során érintett módosítások összefoglalása.

Munkaviszony alatt
• Munkaidő beosztás – mi kell a bérszámfejtéshez? – helyzetelemzés;
• Munkaidő nyilvántartás formái – kitekintés a tgk vezetőkre, mint speciális ágazati szabályokra;
• Jelenléti ív – fogalom tisztázás, elhatárolása munkaidő nyilvántartástól;
• Rendkívüli munkaidő – fogalma, mi tartozik bele;
• Igazolatlan távollét – kezelése,
• Munkavállalói károkozás – jegyzőkönyv készítése,
• Bérből levonás, letiltás (fogalom tisztázás) – mérték módosulás 2023. január 1-től,
• Pótlékok – átalányok (eltérő megállapodás, referencia időszak szabály),
• Postai cím – kézbesítési vélelem – új elem a postára adás napja és a határidő teljesítettsége.

Új „szabadság” kategóriák és apanapok

A munkavállalói munkaszerződés módosítás kezdeményezés új lehetősége (Mt.61.§ (4))

Szenzitív csoportok (Mt.113.§) – új szabályai

Állásidő fogalom változása (Mt. 147.§)

Ellenőrző kérdések és a munkaviszony létesítése során érintett módosítások összefoglalása.

Kiléptetés
• Megszűnés – megszüntetés – mikor miről beszélünk.
• A közös megegyezést is valakinek kezdeményeznie kell;
• Felmondás közlése – indoklása (előbb – utóbb (Mt.64.§ (3)) – próbaidős, nyugdíjas indoklási kötelezettség ha kéri (új)
• Munkaviszonyt megszüntető dokumentum – formai követelmények;
• Kiléptető foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat – egészségkárosító tényezőnek kitett munkakör esetén;
• Kilépő papírok kiadása – határidők.

Fordulat a bizonyítási teherben (Mt.7.§ (3))

Egyszerűsített foglalkoztatás

Foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzés(ek)

 

A NAV év végi adókonzultációján kiemelt jelentőségű témává vált az adatvagyon, így e témában hasznosnak találjuk a gyakorlati tudás átadását. Egy vállalkozás számára, főleg online térben, a legnagyobb érték az adat. Tevékenységünk során az adatkezelési folyamatot éppen ezért célszerű olyan módon megtervezni, hogy az a működést a leghatékonyabban szolgálja, közben pedig a törvényi előírásoknak is maximálisan megfeleljen. Ennek ellenére is az a sajnálatos tapasztalat, hogy a GDPR rendelkezéseit kevesen alkalmazzák, akik pedig mégis megteszik- azok sok esetben hiányosan, vagy kvázi vakon, mindenféle tudatosságot mellőzve. Azonban az adatkezelés is a napi rutin részévé tehető, ezzel megfelelve a kötelezettségeknek és az amúgy is precízitást követelő számviteli szolgáltatást ezzel téve a gyakorlatban is professzionálissá. Ez az előadás ehhez adja meg az alapokat.
Az előadás részletes főbb témái:

– milyen jogszabályok szerint kell adatkezelni és melyik miért fontos
– milyen alapfogalmak és szereplők a folyamatban
– folyamatokkal kapcsolatos teendők
– azok dokumentumai
– incidensek-kezelésük
– adatbiztonság
– miért fontos a jogszerűség: (etikailag) hatóság és bírság
Az előadás részletes tematikája:

GDPR
További fontos jogszabályok
Fogalmak, szereplők
Az adatkezelő
Az adatkezelő feladatai
Az adatfeldolgozó
Közös adatkezelés
DPO
Alapvető tudnivalók az adatkezeléshez
Alapelvek
Jogalapok
Adatvagyon leltár
Érintettek jogai
Hatáson átnyúló adatkezelések
Az adatkezeléshez szükséges dokumentumok
Adatkezelés a gyakorlatban
Egyéb feladatok
Adatbiztonság
Jelszóvédelem
Biztonságos jelszó
Adatvédelmi incidens
Gyakorlati összefoglaló

 

Videó

Esetleges hibajelenségek

1. Hibaüzenet: “A felvételek megtekintéséhez az Adobe Flash Player szoftver egy újabb verziójára van szükség…”. Megoldás: Töltse le, és telepítse az Adobe Flash lejátszó legfrissebb verzióját!

2. A lejátszás akadozik: Valószínűleg nincs elegendő sávszélesség a videó lejátszásához. (Hálózati igény: Minimálisan 800KBps-1MBps letöltési sávszélesség.) – Kattintson a közvetítői képernyő jobb alsó sarkában megjelenő fogaskerék ikonra, és az Auto beállításról állítsa át a közvetítés felbontását 480p vagy 360p -re.

Megrendelés feltételei

Egyéb információk:

Az infoszfera.hu honlapon közzétett film, videófelvétel és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve az Infoszféra Kft. írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videófelvételeinek letöltése szigorúan tilos! Az Infoszféra Kft., a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Technikai probléma esetén kérjük, hívja a 30-318-4455-ös telefonszámot!

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A videokonferenciára/e-learning-re való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után.
2. A jelentkezésről online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. A részvételi díjról átutalásos számlát küldünk.
4. A bejelentkezéshez szükséges egyedi felhasználónevet, jelszót, és az anyag(ok) elérhetőségét a számla kiegyenlítése után küldjük majd el a megrendelőnek.
5. Az egyedi felhasználónevek az első belépéstől számított 30 napig érvényesek!

Széchenyi 2020