10+1 problémás témakör az ÁFA-ban és a számlázásban

Lehetőségek és buktatók 2018-ban

Gazdasági, pénzügyi és könyvelési szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk.

10+1 témakört részletesen kibontva vezetjük végig Önöket az áfa és számlázás gyakorlati problémáin, buktatóin. Ha Önök az elhangzottakat lépésről-lépésre alkalmazzák, nem lehet problémájuk egy esetleges ellenőrzés esetén sem. A konzultáció lehetőséget biztosít Önnek az egyéni kérdéseit is átbeszélni szakértő előadónkkal.

2018. október 11.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

1. Az utalványok és az árengedmények rendszere, számlázása a 2019-tól hatályba lépő szabályok tükrében * Áfa-alapot csökkentő árengedmények típusai * Pénzbeli árengedmény * Skontó * Értékesített termék, szolgáltatás mennyiségére tekintettel adott engedmény * Üzletpolitikai célú engedmény * Természetbeni árengedmény * Pontakciók, voucherek, utalványok az áfában a 2019-től hatályba lépő új szabályokra is figyelemmel * Az utalvány és az árengedményre jogosító igazolás elhatárolása és szabályai Miért fontos a megkülönböztetés és mennyiben tér el az áfa kezelés? * Az egycélú és a többcélú utalványra vonatkozó szabályok, elhatárolás, áfázás, bizonylatolás – az eltérő kezelés végig vezetése a láncon

2. Az új elektronikus adatszolgáltatásnál felmerülő gyakorlati problémák és megoldási javaslatok * Az adatszolgáltatásra kötelezett számlák kiválasztása (Az 1-es áfa kódú adószámú adózók kezelése számlabefogadói és kibocsátói oldalon, egy cég-több országbeli adószám, különbözeti adózás, alanyi, tárgyi mentesség, felvásárlási jegy stb.) * Gyűjtőszámla kiállítás buktatói az új rendszerben, a gyűjtőszámla kiváltása * Az előleg és végszámla kezelése, hogyan szabályos a kiállítás és hogyan kell jelenteni róla? * A 100%-os előleg kezelése az új rendszerben * Az értékhatár figyelése: számlánként vagy ügyletenként? * Az értékhatár alatti számlák jelentésére vonatkozó választás: lehet, hogy nem is tudunk róla, mégis választottuk? * A meghatalmazotti számlázás problémás kérdései (értékhatár alatti számlákra vonatkozó választás, felelősségi szabályok) * A hibajavítás folyamata, gyakorlati kérdései * Az üzemszünetre vonatkozó szabályok a gyakorlatban * Mikor kötelező számlázó programos számlázánál is a manuális adatszolgáltatás és ez mit jelent a gyakorlatban? * A PTGSZLAH adatszolgáltatás tartalma és helye az új rendszerben * Az átmeneti szabályok * Gyakorlati példák az átmeneti időszak kezelésére

3. A számla-helyesbítések kezelése az új rendszerben * Hogyan kell júliustól az új rendszerben szabályos korrekciós bizonylatot kiállítani? * Mi a teendő, ha hibás a vevői adat és mi, ha számszaki korrekcióra irányul a javítás? * Mely adatok kötelezőek az Áfa törvény alapján és melyek az XSD séma alapján? * Hogyan kell korrigálni, ha stornó és új számlával korrigálunk és hogyan, ha helyesbítő számlával és hogyan, ha számlával egy tekintet alá eső okirattal? * Mit jelent a számlával egy tekintet alá eső okirat a gyakorlatban, hogyan kell kiállítani? * Mit kell legalább tartalmazni a korrekciós bizonylatnak és mi a nem kötelező elem? * Hogyan kell kezelni az új rendszerben a módosítási láncokat? * Mikor kötelező a hivatkozási szám és mikor nem? * Lehet-e és hogyan csoportos helyesbítő számlát kiállítani? * A módosítási láncoknál mi a hivatkozási szám és mihez képest kell a különbözetet szerepeltetni? * Az alap – és a korrekciós bizonylatok összefüggése az új rendszerben * A csoportos számlahelyesbítés buktatói az új rendszerben * Mikor kell több adatot jelenteni, mint ami a korrekciós számlán kötelezően feltüntetendő?

4. A módosítások helyes számlázása és szerepeltetése a bevallásban * Számlakorrekció * Számlakibocsátó, számlabefogadó * Mikor kell és mikor nem lehet önellenőrizni a számlakibocsátónak? * Hogyan kell a befogadónak elszámolni a számlakorrekciókat? * Utólagos adóalap-csökkentés tárgyi feltétele * Fizetendő adó csökkentésének elszámolása * Korrekciós számla befogadójának adóelszámolása * Visszáru áfa-elszámolása * Új NAV álláspont: hibás számla alapján történő adólevonás, illetve számla javítás az adóellenőrzés során * Korrekciós számla előállítása * Alkalmazandó árfolyam * Számlakorrekció a bevallásban * Számszaki eltérések kezelése * Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése * Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru * Minőségi kifogás, előleg visszatérítés, árleszállítás * Göngyöleg * Részletvétel * Teljesítés meghiúsulás * Téves adókulcs korrekciója * Befogadó levonható adójának csökkentése * Külfölditől igénybevett szolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója * Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója

5. A belföldi áfa összesítő jelentés új szabályai a befogadott számlákról * A befogadott számlákról beadandó belföldi áfa összesítő jelentés gyakorlati szabályai * Az értékhatár leszállításának következményei * Az előleg és végszámla kezelése * A részszámlák és a számlakorrekciók kezelése, az érvénytelenítő számla- módosítási láncok * Gyűjtőszámla, időszaki elszámolás * Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással?

6. Problémás témák az ingatlan áfában * Új ingatlan fogalom mely ügyletekre van hatással? * Milyen hatással van az építőiparnál felmerülő fordított adózásra és a bérbeadás áfa minősítésére az új ingatlan fogalom, az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások új fogalma, az ingatlan fekvésének helyén adózó szolgáltatások? * Az ingatlan értékesítésének és az ingatlan bérbeadásának a szabályai (adókötelezettség, adómentesség, fordított adózás) * Az egyes ingatlan kategóriák (építési telek, lakóingatlan, félkész, új ingatlan, beépítetlen ingatlan, stb.) jelentése és helyes adózása * Az 5%-os adókulcs feltételei a lakóingatlan értékesítésénél és építésnél

7. Az időszaki elszámolás (folyamatosan teljesített) ügyletek gyakorlati alkalmazási problémái * Melyik az a 4 eset, amikor az időszak utolsó napja a teljesítési időpont? * A számla kelte, mint teljesítési időpont * A fizetési esedékességének meghatározása és annak teljesítési időponttá történő minősítése * A 60 napos szabály gyakorlati alkalmazása * Mikor fordul elő az előleg számla és hogyan lehet kiküszöbölni? * Hogyan kell számlázni, ha a folyamatos teljesítésű ügylet egyben fordított adózású is? * A folyamatos teljesítés és a pénzforgalmi adózás * Hogyan kell kezelni az utólagos helyesbítéseket, számlakorrekciókat, pótlólagos kiszámlázásokat a folyamatos teljesítésű (időszakos elszámolású) számláknál? * Bérleti díj és közüzemi költség kiszámlázása külön számlán * Mi ilyenkor a teljesítési időpont és az adókulcs – gyakorlati példák

8. A térítésmentes ügyletek áfa szabályai * Mikor áfás a térítésmentes termékátadás és mikor az ingyenes szolgáltatásnyújtás? * Az adókötelezettség feltételei, a mentesülés feltételei, bizonylatolás, adóalap, adóösszeg, 100%-os engedmény, értékesítéshez adott ingyen termék, szolgáltatás, dolgozóknak ingyen vagy áron alul adott juttatások * Áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány * Mely ügyleteknél lehet vizsgálni a vállalkozásidegen célt és az mit jelent? * A helyes számlázási szabályok az áfás és a nem áfás ingyenes ügyleteknél

9. A személygépkocsi áfája * Cégautó, beszerzés, üzemanyagköltség, fenntartási-üzemeltetési költségek áfa elszámolása, a munkába járáshoz is használt autók áfa minősítése * A használati ellenérték áfa kezelése * Kiszámlázás, adóalap korrekció * Levonás * Lízingbe vétel, bérbeadás, kizárólag vagy túlnyomórészt bérbeadási cél * A cégautó áfájára vonatkozó adóévek közötti korrekció * Bérbevétel, levonási tilalmak és mentesülések, továbbértékesítés, tárgyi eszköz, a cégautó értékesítése, korrekciók stb. * 2019-től új szabályok a személygépkocsi áfa megítélése kapcsán?

10. Teljesítési hely szabályok * Milyen feltételekkel számlázhatunk áfa nélkül külföldinek szolgáltatást? * És melyek a feltételek, ha terméket szeretnénk áfa nélkül számlázni? * Mikor lehet adómentes számlát kiállítani? * Mikor kell beregisztrálni másik tagállamban? * A közösségi és harmadik országbeli láncügyletek * Melyek a háromszögügyletek szabályai és feltételei? * Kinek mit kell jelenteni háromszögügyletnél? * Milyen számlát kell kiállítani?

10+1. Az elektronikus számla kibocsátói és befogadói oldalon * Milyen feltételekkel állítható ki a gyakorlatban elektronikus számla? * Mi a teendő az elektronikus számla befogadás során? * Kötelezhető-e az adóalany elektronikus számla befogadására? * Mi az az elektronikus számla? * A PDF-ben kiállított és befogadott számla helyes kezelése * Az elektronikus archiválás

Szakmai konzultációs

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  október 5-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020