2020-ra vonatkozó áfa változások és aktuális áfa kérdések – Új EU-s ÁFA-reform

2020-ban ismét változnak az áfa rendelkezései és az ehhez kapcsolódó számlázási teendők. Előadónk A-Z-ig ismerteti azokat a változásokat és szabályokat, amelyek alapján Önnek 2020-tól dolgoznia kell. Az előadás második részében pedig sorra vesszük azokat az aktuális áfa kérdéseket, melyek a legtöbb fejtörést okozzák az idei évben.

2019. szeptember 24.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: )
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

* Áfa változások * Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómérték csökkenése 5 %-ra * Határon átnyúló ügyeletek áfa megítélésének új szabályai * Közösségi ügyletek áfa megítélésének új szabályai – az ún. gyors intézkedések * A közösségi adómentes értékesítés megváltozott szabályai * Új bizonylatok a kiszállítás igazolására * Láncértékesítés szabályainak változása * A vevői készletes egyszerűsítés újraszabályozása * Változik az export adómentességnél a harmadik országba történő kiléptetés igazolása * Az import áfa levonhatóságával összefüggő új szabály * A nemzetközi fuvarozás adómentességének további szűkülése * A behajthatatlan követelés áfa tartalmának visszaigénylése 2020-tól * Speciális áfa visszatérítési szabály bevezetése a közösségi joggyakorlat alapján * Az eva megszűnésével kapcsolatos áfa kezelés * Az idegenforgalmi árrés adózás változása

* Aktuális áfa kérdések * Időpontok és bizonylatok az áfában * Mi a teljesítési időpontja és melyik bevallásban illetve hol kell szerepeltetni egy normál értékesítést vagy szolgáltatást, a lízingügyleteket, a folyamatosan teljesített (időszaki elszámolású) ügyleteket, a részszámlákat, a belföldi fordított adózású számlát a számlakibocsátónál és a befogadónál? * A területi hatályon kívüli számlát a számlabefogadónál és a számlakibocsátónál? * Nemzetközi fordított adózású számlát a számlabefogadónál és a számlakibocsátónál? * Exportszámlát, közösségi adómentes termékértékesítésről kiállított számlát, közösségi termék beszerzésről kiállított számlát, termékimport utáni levonható adót, szolgáltatásimport számlát, belföldi illetve nemzetközi fordított adózású ügyletekre utalt, kapott előleget, a belföldi ügyletekről kiállított helyesbítő számlákat a számlakibocsátónál és a befogadónál? * Fordított adózású ügyletek helyesbítő számláit a számlakibocsátónál és a befogadónál? * A közösségi értékesítésekről, szolgáltatásokról kiállított helyesbítő számlákat a közösségi termékbeszerzésekről, igénybevett szolgáltatásokról befogadott helyesbítő számlákat? * Mi az áfa levonás bizonylata és az időpontja adóköteles belföldi ügyleteknél, belföldi fordított adózásnál, közösségi termék beszerzésnél, közösségi szolgáltatás igénybevételnél, termékimportnál, előlegnél, részteljesítésnél? * Egyéb dokumentumok az adólevonáshoz * Mi a devizás számlák forintosítási időpontja? * Adóköteles belföldi ügyleteknél, időszaki elszámolású ügyleteknél, belföldi fordított adózásnál, közösségi termék beszerzésnél, közösségi szolgáltatás igénybevételnél, termékimportnál, előlegnél, részteljesítésnél, területi hatályon kívüli ügyleteknél? * Az alanyi mentesség áfa szabályai

* Cégautó, személygépkocsi * Cégautó áfa szabályai * A személygépkocsi áfabeli fogalma * Személygépkocsi beszerzés, zárt végű lízing, nyílt végű lízing * A tételes levonási tilalom és annak feloldási lehetőségei * Operatív lízing, tartós bérlet minősítése az áfában * A bérbeadási céllal vásárolt személygépkocsira vonatkozó áfa levonási lehetőség * A 2019-től hatályos új levonási szabályok a bérelt személygépkocsinál * A bérbeadás, nyílt végű lízingbe vett személygépkocsik lízingdíjának kezelése, a kezdőrészlet és a maradványérték áfabeli kezelése * Az 50%-os diktált levonási hányad bevezetése és ennek értelmezése * Hogyan igazolható, hogy az adóalany bevonta a személygépkocsit a gazdasági tevékenységébe? * A kizárólag üzleti használatú személygépkocsik kezelése az új rendszerben * Mit jelent az általános szabályok szerinti levonás választása és hogyan lehet megtenni? * Az üzleti használat arányának tételes igazolása: útnyilvántartás és egyéb hitelt érdemlő mód * Mi a követendő eljárás az új szabályok szerint, ha a munkáltató magánhasználati ellenértéket szed a dolgozótól? * A magánhasználati ellenérték kiterhelése * Milyen feltételek mellett vonható le a teljes bérleti díj? * A személygépkocsi fenntartási, üzemeltetési költség áfabeli kezelése * A fenntartási, üzemeltetési költség – termékértékesítés, szolgáltatásnyújtásnak – alkatrész, téli gumicsere, a motorfelújítás, motorcsere, mosatási költség * Az 50%-os diktált levonási hányad értelmezése a felújítási költségeknél * Mit és mivel kell igazolni? * Mikor vonható le a teljes üzemeltetési költség áfája? * A javítási költségek átterhelése * Az üzemanyagköltség továbbterhelés helyes áfa kezelése

* Az ingatlannal összefüggő áfa és számlázási kérdések * Az ingatlanértékesítés eltérő áfa kezelése és számlázása az egyes ingatlan fajták szerint: építési telek, félkész ingatlan, új ingatlan, régi ingatlan, beépítetlen ingatlan * Az ingatlan beszerzéshez és bérbevételhez kapcsolódó adólevonási szabályok * Az építőiparnál felmerülő fordított adózás * A lakóingatlan fogalma és speciális kezelése az értékesítésnél, a bérbeadásnál és a beszerzésnél, építésnél * Az ingatlan bérbeadása (lakóingatlan és egyéb ingatlan bérbeadás, garázsbérbeadás eltérő kezelése) * A rövid távú bérbeadás, elektronikus platformon keresztüli bérbeadás, kereskedelmi szálláshely szolgáltatás * Az adókötelessé tétel * Ingatlan értékesítésének és az ingatlan bérbeadásának a szabályai (adókötelezettség, adómentesség, fordított adózás) * Egyes ingatlan kategóriákkal (építési telek, lakóingatlan, félkész, új ingatlan, beépítetlen ingatlan stb.) kapcsolatos áfa levonási szabályok * Áfa levonással érintett ingatlan értékesítése adómentesen * Pótlólagos áfa fizetés * Áfa levonással nem érintett ingatlan értékesítése adókötelesen * Pótlólagos áfa levonás * Van-e jelentősége, hogy az ingatlan az áfában tárgyi eszköz-e? * 5%-os lakás áfa kivezetésével kapcsolatos átmeneti szabály * 2020-ban történő értékesítésre 2019-ben folyósított előleg * A 100 %-os előleg * Folyamatban lévő építkezések áfa megítélése * Részteljesítések, részszámlák * Kik alkalmazhatják 2024-ig az 5 %-os lakás áfát és milyen feltételek mellett? * Nettó vagy bruttó ellenérték fogalma és hatása

* Szakmai konzultáció

 

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

 

KEDVEZMÉNYEK

17.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  szeptember 20-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3990 Ft/fő + ÁFA

 


 

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

További rendezvényeink

Széchenyi 2020