Megfigyelés a GDPR szerint – SZÉKESFEHÉRVÁR

Kamerarendszerek legális használata, munkahelyi adatkezelés (GPS, e-mail, telefon) adatvédelmi szabályai

Gombamód szaporodnak a kamerák az országban. A kisboltok, nagyáruházak, bankok, társasházak és hivatalok sorra telepítik a kamerarendszereket, sőt, már a buszokon és vonatokon is megfigyelnek. Figyelik az ügyfeleket, ellenőrzik a dolgozókat, sokszor tájékoztatás és hozzájárulás nélkül.

Vajon mire fog menni az adatkezelő a jogellenesen készített felvételekkel?

Előadónk részletesen ismerteti a szabályokat, amelyeknek meg kell felelni, hogy a kamerarendszerünk által készített felvételeink legálisak legyenek. Így szükség esetén jogosan felhasználhatjuk őket, akár bizonyító erejük lesz.

Milyen eszközökkel és hogyan ellenőrizheti legális keretek között a munkáltató a munkavállaló munkavégzését? Miként lehet betekinteni a munkavállalók levelezésébe, számítógép-használatába? Az internetforgalom, a közösségi hálózatok használata miként felügyelhető? Melyek az adatkezelési szabályok az álláspályázatnál és a munkaviszony fennállása alatt? Milyen jogai vannak a munkavállalóknak az adatkezelés során és milyen munkaviszonyból származó kötelességei? Miként biztosítható a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek, jó hírnevének és üzleti titkainak védelme?

Résztvevőink a konferencia során ezekre a kérdéseikre is megkapják a választ szakértőnk előadásaiból!

 

2018. október 09.
9:00-16:00
(Regisztráció: 8:30-8:55)
Gazdaság Háza, Székesfehérvár

Főbb témakörök

Megfigyelés, nyomkövetés a GDPR-ben

Vannak a megfigyeléssel, nyomkövetéssel kapcsolatban adatvédelmi kötelezettségeink? Miként változik ez a GDPR bevezetésével?

* Az előttünk álló feladatok a hatályos szabályozás és a jövőbeli szabályozás fényében

* Miért kell bevonni a munkavállalókat a törvényi kötelezettségek teljesítésébe?

 

Kamerás megfigyelőrendszerek adatvédelme

Kamerarendszer:

 • a munkahelyen
 • a logisztikai központban
 • a magánház kertjében
 • a társasházban
 • a rendőrautóban
 • a pénztárnál és a trezor szobában
 • a tömegközlekedési eszközön
 • a közterületen
 • az egészségügyi intézményben
 • a parkolóházban
 • az óvodában, iskolában
 • a benzinkúton
 • a parkolóban
 • a hatóság hivatali helyiségében

* A kamerarendszerek használata melletti pro és kontra érvek;

* Vajon mennyit segít a bűncselekmények megelőzésében a kamera, és mennyit torzít a megfigyelt emberek személyiségén?

* A GDPR és a vagyonvédelmi törvény fontosabb szabályai – közérthetően;

Az új Ptk. a magáncélú fénykép elkészítését is hozzájáruláshoz köti. A szabály megsértésekor sérelemdíj követelhető;

* A jogellenes adatkezelés következményei;
Az adatvédelmi hatóság eljárásától, netán egy polgári pertől kell jobban félnünk? A Büntető Törvénykönyv három év szabadságvesztéssel fenyegeti a személyes adattal visszaélést. Az Adatvédelmi Hatóság 20.000.000 euro bírságot szabhat ki.

* Kamerarendszerek üzemeltetésének szabályai;
Hol, mikor, milyen célból telepíthetünk kamerát? Mennyi ideig tárolhatók a felvételek, és mire használhatjuk fel azokat? A betekintés, másolatkészítés, törlés, adatszolgáltatás szabályai.

* Egyéb, vagyonvédelemmel összefüggő, magánszférát is érintő kérdések; ruházat- és csomagátvizsgálás, öltözőszekrény, beléptető rendszerek (mágneskártya, ujjlenyomat).

* Jó és rossz gyakorlatok bemutatása konkrét eseteken keresztül

 

Munkahelyi adatvédelem és személyiségi jogok

 • Az adatkezelés általános előírásai és munkajogi specifikumai;
 • A személyiségi jogok védelme, és korlátozása a munkaviszonyban;
 • A véleménynyilvánítás szabadsága és a munkáltató jó hírneve, üzleti titkainak védelme;
 • Munkáltatói szabályzatok;
 • Tipikus adatkezelések a munkaviszonyban;
 • Adatkezelés a munkaviszony létesítését megelőzően: álláspályázatra jelentkezés és munkáltatói háttérvizsgálat, alkalmasság és előélet igazolása;
 • A munkavállalók ellenőrzésének jogszerű lehetőségei, ellenőrzési alapelvek;
 • A munkavállalók levelezésének, számítógép- és telefonhasználatának, internetforgalmának, a közösségi hálózatok használatának ellenőrzése, a kamerás és GPS megfigyelés lehetőségei, az okostelefon készülékek földrajzi helymeghatározása, csomagátvizsgálás, alkoholszonda, drogteszt;
 • Adattovábbítások harmadik személynek;
 • Ítélkezési gyakorlat és az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata;

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

50% kedvezménnyel 12.450 Ft/fő + ÁFA,  ha egy cégtől többen jelentkeznek.

40% kedvezménnyel 14.940 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  október 5-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk:

Az ár tartalmazza az információs anyag és a konferencián való részvétel költségét.

A rendezvény keretében ellátást nem biztosítunk!

 

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020