Áfa változások és aktualitások 2019-ben, számlázás, számlakorrekciók

2019-ben ismét változtak az áfa rendelkezései és az ehhez kapcsolódó számlázási teendők. Előadónk A-Z-ig ismertetik azokat a változásokat és szabályokat, amelyek alapján Önnek 2019-től dolgoznia kell.

2019. február 12.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

Az áfa törvény 2019. január 1-jétől hatályos változásai * Az utalványokra vonatkozó új szabályok

* Személygépkocsi bérleti díjra vonatkozó új levonási szabályok * Az Áfa tv. 58.§-át (időszaki elszámolású ügyleteket) érintő változás * Exporthoz, importhoz kapcsolódó fuvarozási szolgáltatások adómentessége * Távolról nyújtható szolgáltatás szabályainak változása (elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás, rádiós és televíziós médiaszolgáltatás) * Számlázás szabályának változása * Fordított adózás – munkaerő-kölcsönzés szabályának változása 2021-től * A gabona-; vas- és acéltermék fordított adózása

* Lakás értékesítés adómértékének változása 2020. január 1-jétől * Előleg, végszámla esete * Az 5 %-os lakás-áfa kivezetésével összefüggő átmeneti rendelkezés * Kiknek hosszabbodik meg az 5%-os áfa alkalmazásának határideje 2024-ig? * A bejelentkezés előtti időszakra alapozott adólevonási jog

* Az alanyi mentesség értékhatárának megemelése, az alanyi mentesség szabályai * Mégis más a KATA és az alanyi mentesség értékhatára? * Az alanyi mentes értékhatárba beszámító tételek * A magánszemélyként és vállalkozóként végzett tevékenység összeg számítása * Ingatlan bérbeadás, a pénzügyi szolgáltatás és az alanyi mentesség * Vámtarifaszám aktualizálása, SZJ szám megszűnése, állapotrögzítés, átkonvertálás mit jelent? * Az idegenforgalmi árrés adózásra vonatkozó új szabályok 2020-tól

* Az utalványok átruházására vonatkozó 2019-től hatályos szabályok * Előre hozza az áfa fizetést az utalvány? * Hogyan lehet ezt kiküszöbölni?

* A cégautó áfa szabályai * A személygépkocsi áfabeli fogalma * Személygépkocsi beszerzés, zárt végű lízing, nyílt végű lízing * A tételes levonási tilalom és annak feloldási lehetőségei * Operatív lízing, tartós bérlet minősítése az áfában * A bérbeadási céllal vásárolt személygépkocsira vonatkozó áfa levonási lehetőség

* 2019-től hatályos új levonási szabályok a bérelt személygépkocsinál * A bérbeadás értelmezése * A nyílt végű lízingbe vett személygépkocsik lízingdíjának kezelése, a kezdőrészlet és a maradványérték áfabeli kezelése * A magánhasználat szerepe, a munkába járás minősítése * Az 50%-os diktált levonási hányad bevezetése * Hogyan igazolható, hogy az adóalany bevonta a személygépkocsit a gazdasági tevékenységébe? * A kizárólag üzleti használatú személygépkocsik kezelése az új rendszerben * Mit jelent az általános szabályok szerinti levonás választása és hogyan lehet megtenni? * Az üzleti használat arányának tételes igazolása: útnyilvántartás és egyéb hitelt érdemlő mód * Mi a követendő eljárás az új szabályok szerint, ha a munkáltató magánhasználati ellenértéket szed a dolgozótól? * A magánhasználati ellenérték kiterhelése * Milyen feltételek mellett vonható le a teljes bérleti díj?

* A személygépkocsi fenntartási, üzemeltetési költség áfabeli kezelése * Mi az áfa kezelés, ha a fenntartási, üzemeltetési költség termékértékesítésnek és mi, ha szolgáltatásnyújtásnak minősül? * Az alkatrész beszerzésekre vonatkozó levonási szabályok * Téligumi csere, a motorfelújítás, motorcsere során felmerült áfa kezelése * Mikor termékbeszerzés és mikor szolgáltatás igénybevétel a fenntartási, üzemeltetési költségek * Az 50%-os diktált levonási hányad értelmezése a felújítási költségeknél * Mikor vonható le a teljes üzemeltetési költség áfája? * A javítási költségek átterhelése * Az üzemanyagköltség továbbterhelés helyes áfa kezelése

* Az adóalapot csökkentő árengedmények, promóciók áfa szabályai * Mi az eltérés az árengedmény és az utalvány fogalma és áfa kezelése között? * Az egyes promóciók eltérő áfabeli kezelése * Százalékos árengedmény, mennyiségi engedmény, üzletpolitikai célú engedmény * A skontó helyes áfabeli kezelése * Azonnali és utólagos engedmény * Kötelező számlázni az árengedményt? * A számlázott és nem számlázott árengedmény * Promóciós célú termékjuttatás, szolgáltatás áfabeli kezelése * A természetbeni árengedmény * A többszereplős árengedményi konstrukciók, utólagos pénz-visszatérítési ügyletek helyes áfabeli kezelése

* Számla kibocsátási kötelezettség * Mikor kell számlát kiállítani és mikor csak számviteli bizonylatot?

* A közvetített szolgáltatás fogalma és helyes számlázása * Továbbszámlázott szolgáltatás fogalma

* A mellékszolgáltatások, járulékos költségek helyes számlázása

* Az előleg helyes számlázása az új rendszerben * Az előleg és végszámla kezelése, hogyan szabályos a kiállítás és hogyan kell jelenteni róla? * Hogyan kell visszavonni az előleg számlát? * A 100%-os előleg kezelése az új rendszerben

* Az árengedmények számlázása: rabat, mennyiségi, üzletpolitikai kedvezmény, egyedi kedvezmény, termékben adott engedmény, kereskedelmi akciók, promóciók helyes számlázása * Kártérítés, kártalanítás, lelépési díjak, kompenzációk, barterügyletek számlázása * A devizás számla

* A számla teljesítési időpontja * A számla teljesítési időpont szabályai * A gyűjtőszámla és az időszaki elszámolású számla közötti különbség * Melyek a tartalmi kellékei? * Gyűjtőszámla kiállítás buktatói az új rendszerben, a gyűjtőszámla kiváltása

* Részszámla: részteljesítés fogalma és helyes számlázása * Mi a különbség a részletfizetés, a részteljesítés és az időszaki elszámolás között – ennek hatása a számlára

* Az időszaki elszámolás ügyletek gyakorlati alkalmazási problémái * Mikor melyik teljesítési időpont szabályt kell alkalmazni? * Az ingatlan bérbeadója által átterhelt közüzemi költség helyes számlázása * Hogyan kell kezelni az időszaki elszámolású ügyleteknél az utólagos helyesbítéseket, korrekciókat, pótlólagos kiszámlázásokat, utólagos csökkentéseket, elszámoló számla kiállítását?

* Számlakorrekciók * Melyek a bizonylatkorrekciós módok? * A korrekciós bizonylatok fajtái * A korrekciós bizonylatok kötelező tartalmi kellékei * Az érvénytelenítő számla, a helyesbítő számla, a jóváíró számla * Mi a számlával egy tekintet alá eső okirat és mikor lehet használni? * A nem adót érintő adatok helyesbítése (teljesítési időpont, szállítói, vevői adatok stb.) * A számlakorrekciókból származó adókülönbözetek bevallásban való kezelése * Mikor kötelező önellenőriznie és mikor nem önellenőrizhet a korrekciós bizonylat kibocsátója? * Hogyan kell elszámolnia a levonható adó csökkentésével és a növekedésével járó korrekciókat a korrekciós számla befogadójának? * Az adózási mód korrekciója * A csoportos számlahelyesbítés szabályai * A módosítási láncok kezelése

* A teljesítés meghiúsulások, visszáruk, visszaszámlázások kezelése

* Ingatlannal összefüggő áfa és számlázási kérdések * Az ingatlanértékesítés eltérő áfa kezelése és számlázása az egyes ingatlan fajták szerint: építési telek, félkész ingatlan, új ingatlan, régi ingatlan, beépítetlen ingatlan * Az ingatlan beszerzéshez és bérbevételhez kapcsolódó adólevonási szabályok * Az építőiparnál felmerülő fordított adózás * Lakóingatlan fogalma és speciális kezelése az értékesítésnél, a bérbeadásnál, a beszerzésnél, az építésnél * Az ingatlan bérbeadása (lakóingatlan és egyéb ingatlan bérbeadás, garázsbérbeadás eltérő kezelése) * A rövid távú bérbeadás, elektronikus platformon keresztüli bérbeadás, kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás * Az adókötelessé tétel * Ingatlan értékesítésének és az ingatlan bérbeadásának a szabályai (adókötelezettség, adómentesség, fordított adózás) * Egyes ingatlan kategóriákkal (építési telek, lakóingatlan, félkész, új ingatlan, beépítetlen ingatlan stb.) kapcsolatos áfa levonási szabályok * 5%-os lakás-áfa kivezetésével kapcsolatos átmeneti szabály

* Az elektronikus számlázás, számlabefogadás és az elektronikus adatszolgáltatás * Az elektronikus számla * Fogalma, fajtái * Kötelező-e befogadni elektronikus számlát? * Az elektronikus aláírás és felülhitelesítés * A PDF-es számla mikor elektronikus és mikor papír alapú? * Miért fontos a különbség? * Az archiválásra vonatkozó új szabályok * Hogyan kell elektronikus számlát archiválni és hogyan papír alapút? * Új lehetőség: archiválás zárt rendszer keretében * Hash

* Az elektronikus adatszolgáltatás hatása a számlázásra, gyakorlati problémái * A befogadott számlákról beadandó belföldi áfa összesítő jelentés

* A nemzetközi áfa ügyletek szabályozása * A közösségi termékügyletek új szabályozása, a 2020-tól bevezetendő új szabályokra felkészülés

* Közösségi adómentes termékértékesítés, közösségi termékbeszerzés * Lánc- és háromszögügylet * Vevői készlet * Szolgáltatások teljesítési hely szabályai * Mikor szükséges beregisztrálni másik tagállamban?

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

 

KEDVEZMÉNYEK

19.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  február 5-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Támogatóink

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

További rendezvényeink

Széchenyi 2020