Az Mt. 2020. évi változásai a GDPR tükrében – Szakmai Konferencia

ÜGYVÉDEK KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉSE (4 kreditpont)

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 16. és 2020. április 25. közötti időszakra meghirdetett konferenciáink és képzéseink a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradnak. A szóban forgó rendezvények egy későbbi időpontban kerülnek megrendezésre, amiről minden jelentkezőt értesíteni fogunk.

Jelentkezőinket a későbbi időpontra automatikusan átjelentkeztetjük. Amennyiben az új időpont nem megfelelő a jelentkező részére, akkor lemondását a körülményekre való tekintettel minden esetben elfogadjuk!


 

A konferencia során az aktuális munkajogi változások bemutatása mellett a gyakorlati alkalmazási területeket is érintő kérdések és a leggyakrabban felmerülő problémák kerülnek górcső alá.

 • Milyen kihívásokat tartogat az idei év munkajogi szempontból?
 • Hogyan és miként lehet munkaerőt toborozni és egyben megfelelni a GDPR-nak?
 • Milyen tanulságok vonhatók le a legújabb munkaügyi bírói gyakorlatból?

 

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK ÜGYVÉDEKNEK:  4 kreditpont

A képzés NEM vizsgaköteles! A kreditpontok megszervezésének feltétele: a konferencián való részvétel.

Az Infoszféra Kft-t a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsága akkreditált képzési helynek nyilvánította. Akkreditációs azonosító szám: AK001004/2020

 

Tájékoztató az ügyvédek kötelező kreditpontos továbbképzéséről:
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján kötelessége fejleszteni.
A továbbképzésre kötelezettek köre: Az ügyvédi törvény értelmében a továbbképzési kötelezettség az ügyvédeket, alkalmazott ügyvédeket, kamarai jogtanácsosokat, az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászokat és alkalmazott európai közösségi jogászokat terheli.
A továbbképzési időszak: A képzési kötelezettség 5 éves továbbképzési időszakban teljesíthető, az első továbbképzési időszak 2020. január 1-jével indul. Akit ez után vesznek kamarai nyilvántartásba, annak egyénileg, a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak.
A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kreditpontok: A továbbképzésre kötelezetteknek a továbbképzési kötelezettségét a továbbképzési időszak 5 éve alatt kell teljesíteni, összegyűjteni összesen 80 kreditpontot, évente kötelezően 16 kreditpontot kell szerezni. A továbbképzési időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont szerezhető. A továbbképzési szabályzat kedvezményt biztosít azok számára, akik az adott továbbképzési időszak során betöltik a 75. életévüket. Nekik összesen 40 kreditpontot kell szerezniük a képzési kötelezettség teljesítéséhez.
Képzési események: A továbbképzési kötelezettség képzési események (tanfolyamokat, konferenciákat, tréningeket) útján teljesíthető. A képzési eseményeket a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (OAB) által akkreditált képzési helyek szervezik. A képzési hely a képzési esemény teljesítéséről kreditpont igazolást állít ki a résztvevők részére.
. .
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

Adatkezelési szabályok, helytelen és jó gyakorlatok a foglalkoztatás területén

 • A munkaerőtoborzás helyes adatkezelési gyakorlata, szükséges adatkezelési tájékoztatások
 • A foglalkoztatással összefüggő adatkezelések specialitásai a köz- és a versenyszférában: Jogforrások, alapelvek, eszközök, célok
  (Mt. változása, GDPR, WP29, tagállami bírósági és hatósági joggyakorlat, EDPB, EDPS iránymutatások)
 • Adatkezelési tilalmak és korlátozások: fénymásolás, fényképkezelés, adattovábbítás, bűnügyi vagy biometrikus adat kezelése, különleges adatok kezelése, személyi értékelés, feljegyzés stb.
 • Elektronikus megfigyelés, a beléptetőrendszerek adatkezelési szempontjai, az érdekmérlegelés, hatásvizsgálat szempontjai
 • Az eszközhasználat helyes ellenőrzése: magánhasználat szabályai, internet, email, telefon, gépjárműhasználat ellenőrzése
 • Eljárásrend munkaviszony megszüntetésekor
 • Érintetti jogok gyakorlása a munkaviszonyban
 • Kiemelt NAIH esetek

Munkaviszony megszüntetése:

 • Az egyes megszüntetési jogcímek részletes szabályai, a lehetséges indokok, felmondási tilalmak, korlátozások, a jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei
 • Munkáltató kártérítési felelőssége: a felelősség fennállása és az alóli mentesülés szabályai
 • Személyiségi jogi témában született legújabb határozatok
 • Kúrián működő joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményei és a legújabb KMK vélemények

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

Kedvezmények

30% kedvezménnyel  20.930 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

25% kedvezménnyel  22.425 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  április 2-ig beérkezik hozzánk.


A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3500 Ft/fő + ÁFA

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk:

A kreditpontos igazolások kiadásának feltétele: a rendezvényen való részvétel, amelyet a hallgató jelenléti ívek aláírásával 2 alkalommal (a rendezvény elején és végén) igazol.

Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020