Bérszámfejtők Adókonferenciája 2019 – art, szja, tb és járulék, szocho, pénzbeli ellátások

Bérszámfejtők, tb ügyintézők, HR vezetők, szakértők országos adókonferenciája

Készüljön fel velünk a jövő évi jogszabályváltozásokra!

Adónapunkon Ön teljes áttekintést kap a 2019-es évet érintő art, szja, tb és járulékszabályok, szociális hozzájárulási adó és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásairól. Részletesen bemutatjuk a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények rendszerének változását is.

2018. november 13.
09:00 - 16:30
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

* SZJA 2019

* Az állandó lakóhely új fogalma

* Adómentes rendelkezések évközi változása

* Egyes módosuló és új adómentes szabályok a személyi jövedelemadóban

* Kisadózó vállalkozások tételes adója

* Áttérő ügyvédi irodákat érintő módosítások

Osztalék utáni adót kiváltó adóhoz kapcsolódó rendelkezések

* Adóalanyiság megszűnésével kapcsolatos módosítások

* Egyéb pontosító jellegű rendelkezések

Magánszemélyek különadójának megszüntetésével összefüggő szabályok ismertetése

* A nyári adócsomagban elfogadott, 2019-től hatályba lépő jelentős módosítások

* Bevallás * Adóelőleg-nyilatkozatok

* Egyes juttatások adókötelezettségével kapcsolatos változások

* Adómentes juttatások változása

TB és járulék változások 2019

* A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény változása

Biztosítottak körét érintő változás

* Az Mt. szerint foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas Tb. jogállásának változása

* Ki minősül saját jogú nyugdíjasnak?

* A biztosítottnak nem minősülő foglalkoztatott nyugdíjas ellátási jogosultságára vonatkozó szabályok változása

* A biztosítottnak nem minősülő nyugdíjas foglalkoztatásához kapcsolódó közteherfizetés

* A kereseti korlátozásra vonatkozó nyugdíj szabályok alkalmazása a biztosítottnak nem minősülő nyugdíjas foglalkoztatottra

Járulékmérték változás

* Egészségügyi szolgáltatási járulék havi és napi összege

* A magánszemély egészségügyi szolgáltatására való jogosultságra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség határidejének változása

* A szolgálati idő és a nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából megkötött megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértékének csökkenése

Vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét érintő változások

* A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése alól történő mentesítésre vonatkozó szabály változása

* A Tb. fedezeti rendszerét megalapozó jogi szabályozás változása

* Az egészségügyi hozzájárulás és a 2011-évi szociális hozzájárulási adóról szóló törvény hatályon kívül helyezése

Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

* Az új adónem specialitása

* Az adófizetésre kötelezettek köre

* Az adó alapja

* Az adó mértéke

* Az adókötelezettség alól történő mentesülés speciális szabályrendszere (mentesített személyek, mentesített jogviszonyok, mentesített jövedelmek)

* Az egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó különös szabályok (ki kötelezetett a minimum adóalap után adófizetésre)

* A mezőgazdasági őstermelő adókötelezettsége

* Az adó bevallása, befizetése

* A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények rendszerének változása, azadókedvezmények új rendszere (átmenetei rendelkezések alapján 2019-től tovább érvényesíthető kedvezmények köre)

* 2019. január 1-jétől munkaviszonyt létesítő munkavállaló után érvényesítető kedvezmények

* Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok (költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezés, részmunkaidős foglalkoztatás, ismételt jogviszony létesítése, munkáltató személyében bekövetkező változás)

* A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény

* A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmények (feltételek, az adókedvezmény alapja és eljárási szabályok)

* Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény (a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolások beszerzésének új eljárási szabályai)

* Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény különös tekintettel, a Rehabilitációs kártyával érvényesíthető kedvezmény igénybevételének megszűnésére

* Közfoglalkoztatottak után érvényesítető adókedvezmény (különös tekeintettel az adókedvezmény alapjára és mértékére vonatkozó különös szabályokra)

* Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

* A K+F tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2019

* Pénzbeli ellátásokat érintő várható változások 2019-től

* 2018. évben a gyakorlatban felmerült problémák és megoldások

* Kifizetőhelyi nyomtatványok használata

Adóeljárási változások 2019

* Kapcsolattartási szabályok bővítése

* Adóbiztosíték szabályok kiegészítése

* Egyéni vállalkozók SZJA bevallási határidejének módosítása, NAV bevallási tervezet

* Jogkövetkezmények, mulasztási bírság, adóbírság

* A késedelmi pótlék mértékének újraszabályozása

* Önellenőrzési pótlék újragondolása Adóvégrehajtás változásai

Szakmai konzultáció 

 

A konferencia témaköreit a jogszabályok elfogadásának ütemében folyamatosan aktualizáljuk!

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  november 8-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3800 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020