Munkabalesetek, üzemi balesetek, úti balesetek kivizsgálása és megkülönböztetése

Foglalkoztatók és kifizetőhelyek feladata a baleset kivizsgálásával kapcsolatban

Kifizetőhelyi ügyintézőknek, foglalkoztatóknak, könyvelőirodáknak, munkavédelmi szakembereknek szeretnénk az előadással segítséget nyújtani a balesetek kivizsgálásában, valamint azok üzemiségének elbírálásában. Fontos, hogy a foglalkoztatók tisztában legyenek azzal, hogy mitől válik üzemi balesetté a munkavégzés közben, vagy munkába, illetve munkából hazafele menet előforduló baleset. Előadónk ismerteti az új szabályokat, valamint gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben előforduló balesetek kivizsgálásának különböző eseteit. Várjuk Önöket tisztelettel!

2018. május 23.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Danubius Hotel Arena ****

Főbb témakörök

* Fogalmak: baleset, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés
* Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre
* A baleset kivizsgálásnak szereplői?
* Baleset bekövetkezésekor milyen kötelezettségek terhelika munkavállalót és a foglalkoztatót?
Munkabaleset-üzemi baleset kapcsolata
* A baleset üzemiségének kivizsgálása
Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok
Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez?
* Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban?
Üzemi balesetből kizárt esetek
Engedély nélküli munkavégzés
* Útvonal indokolatlan megszakítása
* Nem legrövidebb úton történő utazás
* Speciális kivizsgálást igénylő esetek
* A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek
* Baleset – keresőképtelenség ok, okozati összefüggése
Meddig terjed a munkáltató feladata a baleset kivizsgálásában?
* Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről?
* Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást?
* Illetékességi szabályok változásai
Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni?
* Baleseti táppénz elbírálása
* Mikor nem jár baleseti táppénz?
Baleseti táppénz összegének kiszámítása
Nyilvántartások vezetése
* Kapcsolódó EU-s szabályok
A munkáltatói kártérítési felelősség
* Mikor jogosult kártérítésre az üzemi balesetet szenvedett munkavállaló? * A munkaviszonnyal összefüggő károk értelmezése
* Mikor mentesülhet a munkáltató a kárfelelősség alól?
* A munkavállaló közrehatásának értékelése, a kármegosztás
* Az előre nem látható károk meghatározása
* A munkáltatói károkozás típusai
Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  május 18-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3800 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020