Munkabalesetek, üzemi balesetek, úti balesetek kivizsgálása és megkülönböztetése (WEBINÁRIUM)

Élő közvetítés Bagolyné Hampó Anitával és Dr. Kártyás Gáborral

Kifizetőhelyi ügyintézőknek, foglalkoztatóknak, könyvelőirodáknak, munkavédelmi szakembereknek szeretnénk az előadással segítséget nyújtani a balesetek kivizsgálásában, valamint azok üzemiségének elbírálásában. Fontos, hogy a foglalkoztatók tisztában legyenek azzal, hogy a balesetek kivizsgálása során kinek milyen feladatai, jogai, illetve kötelezettségei vannak, vagy, hogy mitől válik üzemi balesetté a munkavégzés közben, vagy munkába, illetve munkából hazafele menet előforduló baleset.

Szakértő előadóink a résztvevők által előre megküldött kérdésekre fókuszálnak és lehetőséget nyújtanak további kérdések feltevésére is a 3+1 órás webes képzés során.

2020. május 19.
10:00 - 14:30
(Regisztráció: )
ZOOM MEETING ROOM

Főbb témakörök

Fogalmak: baleset, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés

* Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre
* A munkabaleset és az üzemi baleset elhatárolása
* Mt. hatálya alá tartozó nyugdíjasokat érintő változások
* 2020. július 1-től a nyugdíjasokat érintő változások
* A baleset kivizsgálásnak szereplői
* Foglalkoztató jogai és kötelezettségei
* Mettől-meddig terjed a munkavédelmi szakember feladata
* Hatósági feladatok a baleset üzemiségének kivizsgálása során
* Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről?
* Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok
* Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez?
* Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban?
* Engedély nélküli munkavégzés
* Útvonal indokolatlan megszakítása
* Nem legrövidebb úton történő utazás
* Speciális kivizsgálást igénylő esetek
* A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek
* Baleset-keresőképtelenség ok, okozati összefüggése
* Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást?
* Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni?
* Baleseti táppénz elbírálása * Mikor nem jár baleseti táppénz?
* A munkáltató kártérítési felelőssége
* Mikor felel a munkáltató a munkavállalót ért károkért?
* Mi a különbség a munkabaleset, üzemi baleset és a munkáltatói kárfelelősség között?
* Mikor függ össze a kár a munkaviszonnyal?
* A megtérítendő károk típusai, az elmaradt jövedelem értelmezése
* Amikor mentesül a munkáltató a felelősség alól
* A munkavállaló kötelezettségei kár esetén: kárenyhítés és a vétkes közrehatás megítélése

A fenti témakörök mellett a résztvevők által előzetesen megküldött kérdések kerülnek fókuszba az előadás során.
Várjuk jelentkezését és kérdéseit, hogy a webinárium  az Ön számára legrelevánsabb témákat ölelje fel!

Részvételi díj

20.900 Ft/fő + ÁFA

Kedvezmények

17.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek,

18.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  május 15-ig beérkezik hozzánk.


A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk:

Az élő webináriumba történő belépéshez szükséges adatokat, a belépési segédletet a részvételi díj megfizetését követően, az esemény előtti munkanapon küldjük el a résztvevők részére. A webináriumhoz Zoom alkalmazásra lesz szükség

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel állítjuk ki.
4. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020