Nemzetközi ügyletek áfa és számlázási szabályai 2018.

Idén ismét változtak és még változni fognak az áfa rendelkezései és az ehhez kapcsolódó számlázási teendők. Előadónk A-tól Z-ig ismertet azokat a 2018. évi szabályokat, amelyeket Önnek a nemzetközi ügyletek esetében alkalmazni kell.

2018. március 27.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

* Alapfogalmak

* A székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet valamint az anya és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése

* Áfa regisztráció

A nemzetközi fordított adózás és az áfa regisztráció kapcsolata* Belföldiek regisztrációja külföldön, külföldiek regisztrációja belföldön

* Az állandó telephely jelentősége a bejelentkezésnél

* A megrendelő adóalanyiságának jelentősége a regisztrációnál

* Gyakorlati példák regisztrációra

* Az állandó telephely és a székhely fogalma és jelentősége az áfában

Határon átnyúló termékértékesítések

* Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél

* Fuvarozással együtt járó értékesítés

* A fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítés

* Webáruházi értékesítés* Gyakorlati példák az egyes esetekre

*  Közösségi termékértékesítés adómentességének feltételei

* Termékmozgatás a Közösségen belül

* Közösségi termékbeszerzés

* Termékexport adómentességének feltételei

* Termékimport

* Láncügylet

*  Háromszögügylet

* Közösségi-, illetve exportbizonylatok

*  Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása

* Közösségi termékbeszerzés utáni adólevonás

* Külfölditől igénybevett szolgáltatás előlege, adófizetés mely esetekben, bevallás, levonás

* Vevői készlet

* Adóraktár fogalma és funkciója, mikor hasznos

* Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan

*  Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

* Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál

* Adóalany részére nyújtott szolgáltatás

* Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás

* Szolgáltatás igénybevevőjének státusza, a szolgáltatás igénybevételével érintett telephely

Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye

* Kivételek közé tartozó szolgáltatások adóalanyi viszonylatban és nem adóalanyi viszonylatban

* Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, fajtái, példák, teljesítési hely

* Új ingatlan fogalom 2017-től

* Mely szolgáltatások minősülnek 2017-től ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak és melyek nem?

* Bérmunka fajtái, minősítése, elhatárolási kérdések, teljesítési hely

* Tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, szórakoztatási és sportszolgáltatás- elhatárolási kérdések-erre szóló belépőjegyek értékesítése, céges tréningek

Közlekedési eszközök rövid és hosszú távú bérbeadása

Immateriális szolgáltatások (tanácsadás, jogátengedés, adóügyi, mérnöki számviteli, jogi, reklámszolgáltatás, adatok, információk, közlése, elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás stb.)

Közvetített szolgáltatások teljesítési helye – továbbszámlázott szolgáltatások, az ügynöki szolgáltatás

Fuvarozás-teljesítési hely: adóalany és nem adóalany felé, közösségi és harmadik országos viszonylatnak van-e jelentősége, adómentességek

* Példák

*  Külfölditől igénybevett szolgáltatás adókötelezettség keletkezési időpontja

* Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

* A nemzetközi ügyletekre fizetett előlegek kezelése

Devizás számla – alkalmazandó bank, alkalmazandó árfolyam

* Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla határon átnyúlóan

* Előleg és részteljesítés határon átnyúlóan

Számlahelyesbítések határon átnyúlóan

Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  március 26-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020