A társadalombiztosítási kifizetőhelyek hatósági eljárásai a gyakorlatban

2018. január 1-től jelentősen megváltoztak a hatósági eljárásokra vonatkozó előírások. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igényérvényesítése során fontos, hogy a foglalkoztató, a kifizetőhelyi ügyintéző a társadalombiztosítási eljárások mellett ismerje és alkalmazni tudja az eljárásokra vonatkozó új szabályokat is. Előadóink a pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó 4-5 konkrét példán keresztül bemutatják: az ügyintézési határidők számítását, a hiánypótlás, a belföldi jogsegély, a tanúmeghallgatás folyamatát. Határozatmintákon keresztül nyújtanak segítséget, hogy milyen esetekben kell a döntéseket: kijavítani, kiegészíteni, módosítani, visszavonni. Rendhagyó előadásunk során két előadónk együtt ismerteti az igényérvényesítés folyamatát a kérelem benyújtásától az ellátások elbírálásáig, végigjárva azokat a főbb szabályokat, amelyeket az ügyintézőnek alkalmaznia kell a leggyakrabban előforduló igényekkel kapcsolatos határozatok előkészítése, kiadmányozása és fellebbezések során.

2018. március 21.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

* Az igényérvényesítés folyamata
* Az ügyintézési határidő kezdő napjának meghatározása
A kifizetőhely, mint hatóság
* Bizonyítási eljárás
* Mikor kell, és milyen módon lehet más hatósághoz, szervhez megkeresést küldeni?
* Hiánypótlási eljárás
* Mi a különbség végzés és határozat között?
* A végzés és a határozat kötelező tartalmi elemei
* Az eljárás felfüggesztése, az igény érdemi vizsgálat nélküli elutasítása
* Ügyintézési határidők számítása
Sommás eljárás és a függő hatályú végzés
Fellebbezés
* Milyen lehetőségei vannak a kifizetőhelynek a döntés megváltoztatására?
* Milyen esetekben nem kell írásban döntést hozni?
* Miben más az egyszerűsített határozat?
* Baleset üzemiségének kivizsgálásával összefüggésben milyen eljárásokat folytathat le a kifizetőhely
Az igény: általános rendelkezések, táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, határidők, foglalkoztató feladata, társadalombiztosítási kifizetőhely feladata
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény által szabályozott határidők: baleset üzemiségének elismerése, baleseti táppénzre irányuló kérelem, elévülési idő, visszaérkezett ellátások, jogosult halála esetén fel nem vett ellátás, jogalap nélkül felvett ellátás
Ügyintézés: általános szabályok, hatáskör és illetékesség, ügyintézési határidő számítása, ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei-ügyfél igazolási kérelme, sommás eljárás
Eljárási cselekmények: kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítás, hiánypótlási eljárás, bizonyítási eljárás, eljárási bírság, jogsegély, elektronikus kapcsolattartás, eljárás megszüntetése
Hatósági döntések, jogorvoslati eljárások:határozat, egyszerűsített határozat, függő hatályú döntés, végzés, döntés közlése, döntés jogereje, fellebbezés
A döntés: kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása
Gyakorlati példák, kérdések és válaszok:igényérvényesítésre, ügyintézési határidő számítására, kérelem elutasítására, hiánypótlási eljárásra, ismételt igénybejelentésre, sommás eljárásra, függő hatályú döntés meghozatalára
Az előadáson elhangzottak döntésmintákon keresztüli bemutatása: egyszerűsített határozat csed iránti kérelem kapcsán, egyszerűsített határozat gyed iránti kérelem kapcsán, függő hatályú döntés, határozat kijavításra, kiegészítésre, módosításra, visszavonásra, jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelező határozat, eljárást megszüntető végzés
Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  március 19-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3800 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020