Munkabalesetek, üzemi balesetek, úti balesetek kivizsgálása és megkülönböztetése

Foglalkoztatók és kifizetőhelyek feladata a baleset kivizsgálásával kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 16. és 2020. április 25. közötti időszakra meghirdetett konferenciáink és képzéseink a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradnak. A szóban forgó rendezvények egy későbbi időpontban kerülnek megrendezésre, amiről minden jelentkezőt értesíteni fogunk.

Jelentkezőinket a későbbi időpontra automatikusan átjelentkeztetjük. Amennyiben az új időpont nem megfelelő a jelentkező részére, akkor lemondását a körülményekre való tekintettel minden esetben elfogadjuk!


 

Kifizetőhelyi ügyintézőknek, foglalkoztatóknak, könyvelőirodáknak, munkavédelmi szakembereknek szeretnénk az előadással segítséget nyújtani a balesetek kivizsgálásában, valamint azok üzemiségének elbírálásában. Fontos, hogy a foglalkoztatók tisztában legyenek azzal, hogy a balesetek kivizsgálása során kinek milyen feladatai, jogai, illetve kötelezettségei vannak, vagy, hogy mitől válik üzemi balesetté a munkavégzés közben, vagy munkába, illetve munkából hazafele menet előforduló baleset. Előadóink gyakorlati példákon keresztül mutatják be a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben előforduló balesetek kivizsgálásának különböző eseteit.

. .
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

Fogalmak: baleset, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés
* Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre
* A munkabaleset és az üzemi baleset elhatárolása
* Mt. hatálya alá tartozó nyugdíjasokat érintő változások
* 2020. július 1-től a nyugdíjasokat érintő változások
* A baleset kivizsgálásnak szereplői
* Foglalkoztató jogai és kötelezettségei
* Mettől-meddig terjed a munkavédelmi szakember feladata
* Hatósági feladatok a baleset üzemiségének kivizsgálása során
* Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről?
* Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok
* Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez?
* Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban?
* Engedély nélküli munkavégzés
* Útvonal indokolatlan megszakítása
* Nem legrövidebb úton történő utazás
* Speciális kivizsgálást igénylő esetek
* A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek
* Baleset-keresőképtelenség ok, okozati összefüggése
* Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást?
* Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni?
* Baleseti táppénz elbírálása
* Mikor nem jár baleseti táppénz?
* A munkáltató kártérítési felelőssége
* Mikor felel a munkáltató a munkavállalót ért károkért?
* Mi a különbség a munkabaleset, üzemi baleset és a munkáltatói kárfelelősség között?
* Mikor függ össze a kár a munkaviszonnyal?
* A megtérítendő károk típusai, az elmaradt jövedelem értelmezése
* Amikor mentesül a munkáltató a felelősség alól
* A munkavállaló kötelezettségei kár esetén: kárenyhítés és a vétkes közrehatás megítélése
* Szakmai konzultáció

Részvételi díj

25.900 Ft/fő + ÁFA

 

KEDVEZMÉNYEK

19.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

22.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  március 15-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3500 Ft/fő + ÁFA

 

 


 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020