Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) és termékdíj 2023.

Fókuszban a változások és a gazdálkodók feladatai: Regisztráció, Díjfizetés, Adatszolgáltatás, Nyilvántartás

2023. július 1-jétől a termékdíj szabályozás az ún. koncessziós hulladékkezelési szabályozásba és az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerbe (EPR) épül be.

Az EPR rendszer több új kötelezettséget támaszt az érintett vállalkozásokkal szemben! –
Regisztráció, Díjfizetés, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Számlázás

Az új szabályozással járó feladatokat a vállalkozásoknak be kell építeniük a mindennapos üzemeltetésükbe!


Fontos!

Az EPR termék kibocsátójának – a gyártónak (az EPR szabályozás szerint gyártónak minősül az első belföldi forgalomba hozó és az első saját célú felhasználó is) 2023. május 1-jétől – 2023. május 31-ig kell regisztrálni, nyilvántartásba vételi kérelmet benyújtani.

 

Az új szabályozás értelmében :

 • Olyan cégeknek is kell EPR díjat fizetniük, akiknek jelenleg nincs termékdíj fizetési kötelezettsége, de olyanok is szép számmal akadnak, akiknek  mind a  termékdíjat, mint az EPR díjat meg kell fizetniük. A kiterjesztett gyártói felelősség szabályait így a gyártóknak és a kereskedőknek éppen úgy ismerniük kell, mint az exportáló, illetve importáló vállalatoknak, valamint azoknak a cégeknek, amelyek jelenleg is a környezetvédelmi termékdíj hatálya alá tartoznak!
 • Átalakul a termékdíjtételek meghatározása, mégpedig olyan formában, hogy bevezetésre kerül az általános termékdíjtétel, melyből levonásra kerül a kiterjesztett gyártói felelősségi díj.
 • Megváltoznak a gazdálkodók feladatai, gyakorlati teendői
 • Változik a termékdíj jogi szabályozásában a termékdíj-átalány rendszere
 • Megszűnik a kollektív és az egyéni hulladékkezelés teljesítés jogintézménye, a vámtarifaszám használatának időállapota, több rendelkezés törlésre és módosításra kerül.
 • Kit hogyan, és milyen termékek kapcsán érintenek az EPR és a termékdíj rendelkezései?

 

A körforgásos termékek gyártói és első belföldi forgalomba hozói részére a jogalkotó többek között az alábbi kötelezettségeket írta elő:

 • Regisztráció, nyilvántartásba vételi kötelezettség
 • A körforgásos termékekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése (KF kód alapján)
 • Számlán való feltüntetési kötelezettség
 • Adatszolgáltatási kötelezettség (negyedévente) teljesítése KF kódokkal
 • Kiterjesztett gyártói díj megfizetése

 

A jogalkotó azokat a termékeket vonta be a szabályozás hatálya alá, amelyeket környezetvédelmi szempontból indokoltnak tartott, s amelyek hulladékkezelésének finanszírozását a gyártóknak, forgalmazóknak kell biztosítani. Ezek a termékek az úgynevezett körforgásos termékek.

 • csomagolások
 • egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek
 • elektromos és elektronikus berendezések
 • elemek és akkumulátorok
 • gépjárművek
 • gumiabroncs
 • irodai papír
 • reklámhordozó papír
 • sütőolaj és –zsír
 • textiltermékek
 • bútorok fából

 

Csatlakozzon online előadásunkhoz és választ kap kérdéseire!

 


munkaerőhiány

 

KIEMELT LEHETŐSÉG CÉGEK, CÉGCSOPORTOK SZÁMÁRA
 

!!!! SPECIFIKUS, CÉGRE SZABOTT ELŐADÁS, BELSŐ KÉPZÉS, EGYÉNI KONZULTÁCIÓ, BETANÍTÁS !!!!

 

3-4 kollégánál több érintett a termékdíj és/vagy a EPR témakörében?

Cégspecifikus információkra lenne szüksége?

Szeretné komplexen átlátni a termékdíj és EPR kapcsolatát?

 

Vállalunk cégek, cégcsoportok számára, a termékdíj és az EPR témakörében, specifikus, cégre, vagy cégcsoportokra szabott előadásokat, képzéseket, betanítást, online vagy céghez kihelyezett formában is!

 

Kérje egyedi ajánlatunkat a +36 70 338 1887 telefonszámon, vagy az info@infoszfera.hu címen!

 

Egyedi megállapodás szerint, szakértő előadónk saját cégükre, cégcsoportukra szabva mutatja be a résztvevőknek az aktuális szabályokat és kötelezettségeket, a gyakorlati teendőket, az összefüggéseket a szabályozások közt és választ ad egyedi kérdéseikre, megoldást egyedi problémáikra.

 

2023. május 23.
9:00 - 15:00
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

I. EPR rendszer

 • Koncessziós hulladékkezelési szabályozás
 • Gyártói kötelezettség, vagyis belföldi előállítók és külföldről behozók feladatai
 • Kollektív és egyéni teljesítés
 • EPR termékekről részletesen:
  • csomagolások
  • egyes SUP termékek (pl: flexibilis anyagból készült zacskók, italtárolók)
  • elektromos és elektronikus berendezések
  • elemek és akkumulátorok
  • gépjárművek
  • gumiabroncs
  • irodai papír
  • reklámhordozó papír
  • sütőolaj és -zsír
  • egyes textil termékek
  • egyes bútorok
 • Gyártói nyilvántartásba vétel (regisztráció) a hulladékgazdálkodási hatóság felé
 • Nyilvántartás vezetés paraméterei
 • Adatszolgáltatás időszakai és adatai
 • Nyilvántartás vezetése a forgalomba hozott EPR termékekről
 • EPR termékek azonosító kódszámai
 • Számlán feltüntetési kötelezettség
 • Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a hulladékgazdálkodási hatóság felé
 • EPR díj megfizetése

 

II. Termékdíj szabályozás aktualitásai

 • EPR termékek és termékdíjköteles termékek összehasonlítása
 • Termékdíj szabályozás változásai
 • Termékdíjköteles termékek alapvető szabályai
 • Termékdíj kiszámítása, vagyis termékdíj és EPR díj nettósítása
 • Kedvező lehetőségek: termékdíjátalány, nyilatkozatadás
 • Vámtarifaszám alkalmazásának változása
 • Gépjárművek termékdíjátalány fizetés esetén az átalánydíj kiszámításának változása
 • Eljárási szabályok módosulása
 • Termékdíj részkötelezettségek és a visszaigénylés változása
 • Nyilvántartás és bizonylatok kapcsolata
 • Egyes termékdíj jogintézmények összefüggései, különbözőségei
 • Szerződéses átvállalás részletei
 • Visszaigénylés jogcímei és részletszabályai
 • Számlán történő termékdíj feltüntetés alaki és tartalmi követelményei
 • Bejelentés és bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok részletei
 • Termékdíj-kötelezettség nem teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények
 • Ellenőrzés – Hogyan és milyen szabályok alapján történik?
 • Konzultáció a résztvevők kérdései alapján

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK ONLINE RÉSZVÉTEL ESETÉN

23.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

26.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  május 20-ig beérkezik hozzánk.

 

 

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk:

Az ár tartalmazza a kiadvány anyagát elektronikus formában.

Online előadáshoz való csatlakozás technikai feltételei:

Az online élő előadás (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül közvetítésre. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes)  A Microsoft Teams használatával kapcsolatos tájékoztatónkat itt találja>>

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert az előadás a szoftver online verziójában is követhető.
Az előadáshoz bármilyen eszköz segítségével csatlakozhatnak, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott asztali számítógép vagy laptop használata. Az élő előadáshoz való teljes becsatlakozáshoz mikrofon és webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.


Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség! Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

 

Széchenyi 2020