Környezetvédelmi Termékdíj 2018.

2018. január 1-jétől – a már megszokott év végi jogszabályi módosításoknak megfelelően – ismét számos területen változik a termékdíj szabályozás. A módosítás egyik fontos mozgatója az egységes jogértelmezés elősegítése és az európai uniós irányelvek változásainak hazai lekövetése.

Szokásos év végi konferenciánkon a környezetvédelmi termékdíj sokak által ismert, nagy nevű szakértői mutatják be teljes körűen a termékdíjas szabályozást, beleértve a jövő évi változásokat is.

A környezeti terhelések csökkentése érdekében változnak egyes csomagolószerek szabályai, ilyenek például a műanyag zacskót és a műanyag bevásárló reklámtáskát érintő szabályok, vagy a kereskedelmi csomagolószer megszűnésével a fém ital csomagolószer bevezetése. Változnak az elektromos és elektronikai berendezések termékkategóriái, a reklámhordozó papírt érintő szabályok. A jól megszokott ún. 2010. évi „rögzített vámtarifa” helyett a termékdíj szabályozás áttér a tárgyévben hatályos Kombinált Nómenklatúrára, ami alapjaiban változtatja meg a vállalkozások eddigi termék lehatárolási gyakorlatát. Egyéb jogszabályi változások érintik a nyilvántartást, az átvállalást, a hatósági eljárást, az átalánydíjat, és a termékdíj megfizetését is. A termékdíj mögöttes szabályai is jelentősen megváltoznak, mivel adóigazgatási rendtartásról és új adózás rendjéről szóló szabályozás kerül bevezetésre!

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a vállalkozásoknak a bonyolult és sűrűn változó szabályrendszer, valamint a szerteágazó adminisztratív feladatok útvesztőjében. Az előadások és az azokat követő konzultációs lehetőség segítséget nyújt a termékdíjjal még csak most ismerkedő és a már rutinos kollégáknak egyaránt.

2017. november 29.
10:00-17:00
(Regisztráció: 9:30-9:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

 • Hogyan érintik a termékdíj szabályozás változásai a vállalkozókat!
 • Termékdíjköteles termékek osztályozása 2018-tól! Melyik vámtarifát és hogyan kell használni, mennyire érinti a nyilvántartás vezetést, illetve hogyan befolyásolja a NAV ellenőrzését!
 • Termékdíj-kötelezettségben, vagyis a megfizetésben és a kedvezményekben történő változások!
 • Szerződéses átvállalás változása!
 • Kereskedelmi csomagolás és csomagolószer hatályon kívül helyezése, a fém ital csomagolószer meghatározás bevezetése, jelentős díjtétel változással!
 • Elektromos és elektronikai berendezések termékkategóriáinak és díjtételeinek változása!
 • Műanyag zsákok, tasakok helyzete. Alapvető változások és új értelmezések! Hány féle tasakot, hordtasakot kell ismerni!
 • Reklámhordozó papír rendszerének változása, vagyis a fogalom, a termék adóztatási és hatósági ellenőrizhetőség változása! Jelentős díjtétel változás! Hogyan lehet felkészülni a NAV ellenőrzésére! Sajtótermékek, kiadványok lehatárolása!
 • Elektromos és hibrid gépjárművek adóztatása!
 • Termékdíj érintő mulasztási bírság változásai!
 • Egyéni hulladékkezelés változásai.
 • Számla záradékolás változása!
 • Termékdíj új mögöttes szabályai, vagyis az adóigazgatási rendtartásról szóló és az új adózás rendjéről szóló törvény!
 • Egyéb változások: fogalmak, kötelezettségek változásai, pontosítások, díjtételek, termékcsoportok!
 • Termékdíj – adózás – számvitel – hulladékgazdálkodás rendszerének alapvető szabályai!
 • Termékdíjköteles termék output és input oldalról, és az ellátási lánc!
 • Termékdíjköteles termék – új termékdíjköteles termék létrejötte (gyártás, felhasználás, beépítés) és az értékesítés részletkérdései!
 • Kibocsátás – nyilatkozatadás – átvállalás – visszaigénylés – termékdíj raktár, esetleg a „mentesség” összefüggései, különbözőségei!
 • Nyilvántartás és termék nyomon követés, kódok és bizonylatok kapcsolata!
 • Ellenőrzés!? Hogyan és milyen szabályok alapján történik!
 • Konzultáció
.

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

50% kedvezménnyel 14.950 Ft/fő + ÁFA,  ha egy cégtől többen jelentkeznek.

40% kedvezménnyel 17.940 Ft/fő + ÁFA,  ha jelentkezése  november 27-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020