Munkabalesetek, üzemi balesetek, úti balesetek kivizsgálása, megkülönböztetése – Kapcsolódó kárigény

Balesetek üzemiségének kivizsgálása, azaz kinek, mikor, mi a feladata - Online ÉLŐ előadásElőadóink gyakorlati példákon keresztül kísérik végig az ügyintézés folyamatát a balesetek bekövetkezésétől a kivizsgáláson át, egészen a határozathozatalig.

Kifizetőhelyi ügyintézőknek, foglalkoztatóknak, könyvelőirodáknak, munkavédelmi szakembereknek szeretnénk az előadással segítséget nyújtani a balesetek kivizsgálásában, valamint azok üzemiségének elbírálásában. Fontos, hogy a kivizsgálásban szereplők tisztában legyenek azzal, hogy a balesetek bekövetkeztét követően milyen feladatai, jogai, illetve kötelezettségei vannak, vagy hol határolódik el egymástól a munkabaleset és a baleset üzemiségének fogalma.

2021. október 06.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

Bagolyné Hampó Anita
* Fogalmak: baleset, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés
* Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre
* A munkabaleset és az üzemi baleset elhatárolása
* Mt. hatálya alá tartozó nyugdíjasokat érintő változások
* 2020. július 1-től a nyugdíjasokat érintő változások
* A baleset kivizsgálásnak szereplői
* Foglalkoztató jogai és kötelezettségei
* Mettől-meddig terjed a munkavédelmi szakember feladata
* Hatósági feladatok a baleset üzemiségének kivizsgálása során
* Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről?
* Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok
* Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez?
* A jelenlegi vírushelyzetben mikor minősül a megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek?
* Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban?
* Engedély nélküli munkavégzés
* Útvonal indokolatlan megszakítása
* Nem legrövidebb úton történő utazás
* Speciális kivizsgálást igénylő esetek
* A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek
* Baleset-keresőképtelenség ok, okozati összefüggése
* Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást?
* Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni?
* Baleseti táppénz elbírálása
* Mikor nem jár baleseti táppénz?
* A munkáltató kártérítési felelőssége
* Mikor felel a munkáltató a munkavállalót ért károkért?
* Mi a különbség a munkabaleset, üzemi baleset és a munkáltatói kárfelelősség között?
* Mikor függ össze a kár a munkaviszonnyal?
* A megtérítendő károk típusai, az elmaradt jövedelem értelmezése
* Amikor mentesül a munkáltató a felelősség alól
* A munkavállaló kötelezettségei kár esetén: kárenyhítés és a vétkes közrehatás megítélése

Dr. Kártyás Gábor
* Üzemi balesetek, a munkáltató kártérítési felelőssége
* Ha a munkavállalót kár éri: mikor felel a munkáltató?
* Baleset az üzemben, a mosdóban vagy út közben: mikor áll fenn a felelősség?
* Amikor nem jár kártérítés: a munkáltató kimentési lehetőségei
* Lehet mindkét fél hibás?
* A kármegosztás értelmezése és gyakorlata
* Az érvényesíthető károk típusai
*
Mit jelent a sérelemdíj?
* Mikor követelhető a sérelemdíj?
* Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK ONLINE RÉSZVÉTEL ESETÉN

17.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

18.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése október 1-ig beérkezik hozzánk.

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk:

Az ár tartalmazza a kiadvány anyagát elektronikus formában.

Az online élő előadás (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül közvetítésre. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes)  A Microsoft Teams használatával kapcsolatos tájékoztatónkat itt találja>>

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert az előadás a szoftver online verziójában is követhető.
Az előadáshoz bármilyen eszköz segítségével csatlakozhatnak, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott asztali számítógép vagy laptop használata. Az élő előadáshoz való teljes becsatlakozáshoz mikrofon és webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

További rendezvényeink

Széchenyi 2020